Aarhus Universitets segl

Hun forlod forskerdrømmen og fandt den faglige gnist i Børns Vilkår

Maj Sofie Rasmussen forskede i børn og unges skoleengagement under sin ph.d. og folder i dag kompetencerne fra forskeruddannelsen ud i Børns Vilkår. Men vejen dertil har ikke været ligetil. Hun har derfor et godt råd til fremtidens forskere, der ligesom hende, vil gøre karriere i det private erhvervsliv.

Maj Sofie Rasmussen har et godt råd til fremtidens forskere, der ligesom hende selv, vil gøre karriere i det private erhvervsliv. Foto: Marjun Danielsen

Børn og unge har altid været omdrejningspunktet i Maj Sofie Rasmussens forholdsvis korte, men begivenhedsrige karriere – og hendes nuværende stilling er ingen undtagelse.

Maj Sofie Rasmussen arbejder for Børns Vilkår som uddannelseskonsulent, hvor hun er projektleder på tilbuddet Fællesskabsskoler, der har til formål at fremme børn og unges trivsel og tryghed i skolerne. Derudover udvikler hun undervisningsmateriale, arrangerer workshops og knokler for at udbrede kendskabet til Børns Vilkår, alt sammen med organisationens overordnede målsætning ”Stop Svigt” for øje.

”Det er det overordnede mål i alt, hvad vi gør i organisationen. Det er enormt meningsfuldt for mig,” siger hun.

Oprindeligt er Maj Sofie Rasmussen uddannet ph.d. ved Aarhus Universitet, hvor hun forskede i, hvordan man gentænder den faglige gnist hos børn og unge, hvis engagement er dalende i klasseværelserne. Og i dag trækker hun i den grad på de erfaringer, hun gjorde sig under sit ph.d.-projekt.  

”Nogle gange er det eksplicit og andre gange er det mere implicit, at ens kompetencer og erfaringer fra forskeruddannelsen kommer i spil. Jeg arbejder med mange opgaver, som rækker ud over mit forskningsområde. For man får nogle mere generelle kompetencer som forskeruddannet. F.eks. evnen til at tilegne sig og formidle ny viden. Det bruger jeg rigtig meget,” siger hun.

Den rette hylde

Selvom Maj Sofie Rasmussen faktisk blev bidt af en forskerdrøm under arbejdet med sin ph.d., fik hun hurtigt arbejde uden for universitetet efter ph.d.-forsvaret. Her ventede en stilling i Rambøll Management Consultings uddannelsesteam, hvor hun arbejdede med nationale og kommunale indsatser, evalueringer og analyser på skoleområdet.

Tre år hos Rambøll blev det til, inden hun søgte nye græsgange hos Børns Vilkår. Maj Sofie Rasmussen blev tiltrukket af organisationens grundige og metodiske tilgang til arbejdet med børn og vidste, at hendes faglige kompetencer kunne spæde til visionerne. Som var meget lig de visioner, hun blev inspireret af under sit forskningsprojekt med skoletrætte elever.

”Jeg har fundet min rette hylde og har hjertet med i mit arbejde. Den måde man arbejder med trivsel, fællesskaber og elevinddragelse på i Børns Vilkår, stemmer rigtig godt overens med det min ph.d.-afhandling tog udgangspunkt i,” siger hun.

Hos Børns Vilkår glæder de sig over de evner, den forskeruddannede Sofie Rasmussen bringer til bordet. Marie-Louise Johannesen, chef for uddannelsesafdelingen, fremhæver særligt hendes evner til at analysere og bearbejde store mængder viden som en stor gevinst.  

”Hun sætter sig hurtigt ind i konteksten af nye sager og skaber et stort vidensgrundlag, hvilket er vigtigt i en videnstung organisation som vores. Samtidig besidder hun nogle generelle kompetencer, der passer godt ind i vores fokusområder på børn og unge. Med tiden kommer vi til at udforske og benytte endnu mere af hendes specifikke forskningsfelt i Børns Vilkår,” siger hun.

En pointe for fremtiden

Maj Sofie Rasmussen er ifølge hende selv endt på den ”rette hylde”.  Alligevel har hun et godt råd til fremtidens forskeruddannede. Et råd, hun ville ønske, hun selv havde fået i sin tid.

For forskeruddannelsen dygtiggør de ph.d.-studerende på mange flere områder end blot det snævre forskningsfelt, de har viet uendeligt mange timer til. Hun nævner i flæng projektledelse, networking, fundraising, formidling og økonomistyring.

Og alle de kompetencer gør man klogt i at få frem i spotlyset og øverst på CV’et, når man søger ud i erhvervslivet med en forskerbaggrund, mener Maj Sofie Rasmussen.

”Du skal fremhæve, at man opnår mange forskellige kompetencer som ph.d.-uddannet. Erhvervslivet skal se, at vi kan bringe værdi flere steder i en organisation udover vores specifikke forskningsområder. Det skal man italesætte over for virksomhederne som jobsøgende med en ph.d. i bagagen, ” siger hun.