Aarhus Universitets segl

Østjysk erhvervsliv og Aarhus Universitet vil sammen styrke fremtidens arbejdskraft

Business Region Aarhus (erhvervspolitisk samarbejde mellem 12 østjyske kommuner) og Aarhus Universitet indgår samarbejdsaftale. Parterne vil forbedre adgangen til kvalificeret arbejdskraft for de østjyske virksomheder. Bl.a. skal det internationale studiemiljø styrkes

 Østjysk erhvervsliv tegner sig for 36 pct. af Danmarks samlede grønne eksport. Aftalen har derfor et særligt fokus på udviklingen af medarbejderkompetencer inden for den grønne omstilling.  Foto: Lars Kruse, AU Foto
Østjysk erhvervsliv tegner sig for 36 pct. af Danmarks samlede grønne eksport. Aftalen har derfor et særligt fokus på udviklingen af medarbejderkompetencer inden for den grønne omstilling. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Danske virksomheder hungrer efter arbejdskraft med ingeniør- og IT-faglige kompetencer.

Nu skal en ny samarbejdsaftale mellem Business Region Aarhus og Aarhus Universitet forsøge at komme udviklingen til livs - til gavn for virksomheder i de østjyske kommuner.

Her er et af virkemidlerne bedre rammer for rekruttering og fastholdelse af internationale studerende, så de får en stabil forankring til det østjyske arbejdsmarked, både i studietiden og som færdiguddannede.

Aftalen lægger samtidig op til et samspil om nye akademiske forløb inden for efter- og videreuddannelse, som mange virksomheder og deres medarbejdere efterspørger i Østjylland.

Og endeligt skal partnerskabsaftalen danne grundlag for et strategisk arbejde med uddannelsesudbuddet i landsdelen. Èt særligt fokusområde bliver at fremme medarbejderkompetencer inden for den grønne omstilling, hvor Østjyllands erhvervsliv tegner sig for 36 pct. af Danmarks samlede grønne eksport.

Fælles interesser
De to parter arbejder naturligt for dagsordenen om morgendagens dygtige medarbejdere.

Business Region Aarhus er et tværkommunalt samarbejde mellem 12 østjyske kommuner og dækker tilsammen 1 million indbyggere, 500.000 arbejdspladser og 50.000 virksomheder.

Ligeledes er Aarhus Universitet ikke kun en af landets førende vidensinstitutioner, men også en integreret del af det østjyske økosystem vedrørende arbejdsmarked og erhvervsudvikling.  

Om det nye samarbejde siger rektor for Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen:

”Aarhus Universitet ønsker at bidrage til værdiskabende samarbejder – i høj grad også i forhold til at sikre fremtidens arbejdskraft.  Al den viden og forskning, som er opbygget på universitet, skal komme hele samfundet til gavn. Derfor kan vi både bidrage til og få glæde af et samarbejde med Business Region Aarhus”.

Frands Fischer, formand for Business Region Aarhus:

”Vi ser frem til et tættere samarbejde med Aarhus Universitet, fordi vi ved, at de østjyske virksomheder oplever, at mangel på kvalificerede medarbejdere allerede i dag bremser deres udvikling og vækst. Aarhus Universitet spiller en yderst vigtig rolle med hensyn til at sikre fremtidens højtuddannede medarbejdere og efteruddannelsen af de nuværende akademiske medarbejdere rundt i private og offentlige virksomheder. Sammen kan vi opnå mere indflydelse og bedre rammer end i dag,” siger Frands Fischer, som er formand for Business Region Aarhus.

En af de vigtigste opgaver for Business Region Aarhus er at være med til at sikre optimale rammer for, at virksomhederne i Østjylland kan styrke konkurrenceevnen. Foruden samarbejdet med Aarhus Universitet arbejder Business Region Aarhus til dagligt sammen med mange aktører i regionen om samme dagsorden, herunder andre uddannelsesinstitutioner, organisationer og virksomheder.