Aarhus Universitets segl

Superklynge og AU's erhvervssatsning vil løfte vækstlaget inden for fødevarer og bioressourcer

Mere viden til virksomhederne, flere succesfulde startups og nye bæredygtige løsninger inden for fødevarer og bioressourcer. Det er målet for en ny samarbejdsaftale mellem Food & Bio Cluster Denmark og Aarhus Universitets erhvervssatsning.

Food & Bio Cluster Denmark indgår samarbejdsaftale med Aarhus Universitet. Foto: Colourbox

Food & Bio Cluster Denmark er som national superklynge en oplagt partner i Aarhus Universitets bestræbelser på at styrke innovationskraften i private og offentlige virksomheder. Klyngen er en fusion af fire organisationer, der tilsammen rummer stor erfaring inden for innovation i fødevare- og bioressourcevirksomheder og udvikling af iværksættere, og Aarhus Universitet er blandt de førende inden for forskning i fødevarer, bioressourcer, agroøkologi, husdyrvidenskab og bioscience.

”Forskningsmiljøerne inden for fødevarer og bioressourcer har en stolt tradition for innovation og etablering af startups med udgangspunkt i vores forskningscentre i Foulum, Flakkebjerg og Skejby, så den nye aftale bygger på et stærkt fundament og en fælles mission om at skabe mere forskningsbaseret innovation og bæredygtige løsninger,” siger erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen fra Aarhus Universitet.

Som den nye nationale superklynge, der skal skabe innovation og vækst inden for fødevarer og bioressourcer, kan Food & Bio Cluster Denmark vækste de gode idéer, der spirer i Aarhus Universitets iværksættermiljø. CEO i Food & Bio Cluster Denmark, Lars Visbech Sørensen, har store forventninger til samarbejdet:

”Jeg ser frem til, at vi i fællesskab kan omsætte den højtspecialiserede forskning til innovation i små og store virksomheder og få skabt flere succesfulde startups. Med denne aftale er vi tættere på at nå ambitionen om at blive internationalt førende inden for innovation på fødevare- og bioressourceområdet.”

Lars Visbech Sørensen peger på, at der inden for fødevarer og bioressourcer er et stort potentiale for at udvikle vækstlaget af små og mellemstore virksomheder, ikke mindst inden for bæredygtige løsninger og forretningsmodeller.

Netop de mindre virksomheder har ikke samme tradition for samarbejde med universiteterne som større virksomheder, og på Aarhus Universitet er der et stærkt ønske om at ændre den historik:

”Langt flere virksomheder skal have glæde af den forskningsbaserede viden, der er universitetets adelsmærke, og de nationale klynger er en oplagt partner i det arbejde. Samtidig vil vi gerne bakke op om den nye struktur for erhvervsfremme. Så dette er den første men forhåbentligt ikke den sidste aftale om samarbejde mellem de nye klynger og erhvervssatsningen på Aarhus Universitet,” siger Lone Ryg Olsen.

Det er en af Food & Bio Custer Denmarks kerneopgaver at understøtte aktiviteter, der fremmer samarbejde om innovation, herunder vidensbaseret innovation mellem virksomheder og forsknings- og vidensmiljøer.

Lars Visbech Sørensen ser derfor frem til at bringe endnu flere gode idéer og ny viden i spil for klyngens virksomheder:

“Vi har fokus på innovation og driver derudover tre kommercielle inkubationsmiljøer. Vi glæder os til at flytte nye idéer fra studentervækstmiljøet til vores kommercielle inkubationsmiljøer, hvorfra klyngen vil kunne udvikle dem gennem vores stærke virksomhedsnetværk.”

Faktaboks:
Food & Bio Cluster Denmark er den nationale klynge for fødevarer og bioressourcer i Danmark. Organisationen er den fælles platform for innovation og vækst i klyngen - for danske såvel som internationale virksomheder og videnbaserede institutioner. Food & Bio Cluster Denmark fremmer samarbejde mellem forskning og forretning, tilbyder sine medlemmer adgang til netværk, finansiering, forretningsudvikling, projekter og udviklingsfaciliteter, og giver virksomheder adgang til alle relevante vidensinstitutioner i Danmark. 
Food & Bio Cluster Denmark er en fusion af Agro Business Park, Danish Food Cluster, Nordjysk FødevareErhverv og Videncenter for Fødevareudvikling. Aarhus Universitet har været med til at etablere både Agro Business Park og Danish Food Cluster og sidder i dag i bestyrelsen for Foreningen Food & Bio Cluster (FBC) Food & Bio Cluster Denmark (FBCD) og den erhvervsdrivende fond Agro Business Park Foulum.

Læs mere om Food & Bio Cluster Denmark her

Læs mere om Erhverv og Innovation her (erhvervssatsningen)