Aarhus Universitets segl

AU samler kommerciel rådgivning til forskere

Forskere på Aarhus Universitet skal nu kun gå ind ad én dør, når forskningsresultater omsættes til forretning. Rådgivning om kommercialisering og immaterielle rettigheder samles i The Kitchen, AU’s iværksætterhub i Universitetsbyen. TTO vil fortsat være hovedindgang til rådgivning om forskningssamarbejder med eksterne parter.

Indgangen til The Kitchen, AU's iværksætterhus i Universitetsbyen og nu ramme for alle universitetets kommercialiseringsaktiviteter
Arbejdet med kommercialisering og immaterielle rettigheder bliver nu forankret i The Kitchen i Universitetsbyen. Forskere skal fortsat henvende sig hos AU’s TTO-enhed på Navitas for juridisk rådgivning om forskningssamarbejde. Foto: Tania Nørgaard

Strategi for IP og kommercialisering på vej

For at sikre en tydelig profil for Aarhus Universitet har Erhvervsudvalget fået ansvaret for en ny strategi for immaterielle rettigheder og kommercialisering. Strategien forventes færdig i januar 2024.

I processen inddrages relevante medarbejdere på fakulteterne og fra AU Forskning samt relevante eksterne stakeholdere.

Iværksætterhuset The Kitchen i Universitetsbyen danner fremover ramme om rådgivning og støtte inden for kommercialisering og forretningsudvikling til forskerne på Aarhus Universitet. Tidligere skulle forskerne henvende sig på to matrikler for at få dækkende vejledning om at omsætte deres forskningsresultater til forretning. Patentering og beskyttelse af rettigheder blev håndteret af universitetets TTO (Technology Transfer Office) på Navitas, mens rådgivning om at udvikle konkrete produkter samt anden forretningsudvikling foregik i The Kitchen.

Arbejdet med kommercialisering og sikring af immaterielle rettigheder (også kendt som IP, intellectual property) bliver nu forankret i The Kitchen, der er en del af Erhverv og Innovation. Det sker for at sikre sammenhæng, koordinering og ikke mindst videndeling på forretningsudviklingsområdet, så forskerne kun skal henvende sig ét sted for at få adgang til ekspertise og ressourcer, der kan hjælpe med at omsætte deres forskning til kommercielle løsninger og eventuel patentering.

Helt konkret er det teamet Kommercialisering og IP, der flytter fra TTO til The Kitchen. Teamet består i alt af 12 medarbejdere, inklusive teamlederen. Dertil kommer to studentermedhjælpere.

Juridisk rådgivning om forskningssamarbejde fortsætter hos AU’s TTO

TTO giver fortsat juridisk rådgivning og støtte til forskere på AU i forbindelse med etablering af forskningssamarbejde og aftaler med såvel andre universiteter som offentlige enheder og virksomheder – herunder forskning, der kan lede til skabelsen af en opfindelse eller software. Dette gælder også for forskning og udvikling relateret til eksisterende opfindelser eller software.

TTO er en enhed under AU Forskning og består af 28 jurister og 9 studentermedhjælpere, der rådgiver alle fem fakulteter. TTO vil fremadrettet have fokus på de juridiske opgaver, der relaterer sig til samarbejde med eksterne parter, hvor forskning og udvikling er de bærende elementer. Derudover rummer TTO også ekspertrådgivning om GDPR samt forhandling af GDPR-aftaler, der knytter sig til forskningssamarbejdsaftaler.

The Kitchen og TTO vil arbejde tæt sammen om at give forskerne en målrettet og smidig støtte samt fortsat have fokus på koordineringen mellem de to enheder. 


Fakta om opgavefordelingen

Opgaver, der vedrører samarbejde med eksterne parter, hvor forskning og udvikling er de bærende elementer, varetages fortsat i TTO under AU Forskning, mens opgaver, der vedrører kommercialisering af opfindelser, varetages i The Kitchen under AU Erhverv og Innovation.

Nedenfor følger en mere konkret beskrivelse af opgavefordelingen per 1. august 2023.

Opgaver i TTO

Opgaver i The Kitchen

Kontraktindgåelse i alle typer af forskningsprojekter og -samarbejder Opgaver relateret til kommercialisering af forskning
Forhandling af samarbejdsaftaler Juridiske opgaver i kommercialiseringsprocessen
Sikring af de juridiske rammer for universitetets samarbejder med eksterne parter om forskning Juridiske rammer for universitetets kommercialisering af konkrete forskningsresultater
Rådgivning og understøttelse vedrørende GDPR i tilknytning til forskningssamarbejdsaftaler