Aarhus Universitets segl

Processen

Hvordan er processen i et mentorforløb?

Alle interesserede, nye som erfarne gymnasieskoler, tilbydes hele året muligheden for et personligt informationsmøde med projektlederne Laura Munk Petersen og Gitte Heide på SubUniversity. Ønsker I dette, så blot kontakt os via mail for at høre nærmere.

 • Udvælgelse af kontaktlærer 
  Et nyt mentorforløb starter allerede i foråret, hvor rektorerne på de deltagende gymnasieskoler udvælger en kontaktlærer som SubUniversity-koordinator. Læs mere om koordinatoren rolle her.
 • Information om projektet 
  I løbet af foråret informerer SubUniversity-koordinatoren faglærerne i de relevante 1. g klasser om projektet og beder dem overveje, hvilke elever der kunne være relevante til et mentorforløb. En gymnasieskole kan sende op til 10 elever. Såfremt en gymnasieskole har mindre end 10 elever, som findes relevante for projektet, vil eventuelle overskydende pladser gå til andre gymnasier. Skulle en gymnasieskole have mere end 10 elever, som findes relevante for projektet, kan I sende en mail til subuniversity@au.dk med navne på de elever, som kunne være interesserede i en eventuel ekstra plads.
 • Udvælgelse af elever 
  Inden sommerferien udpeger gymnasieskolen de elever som skal deltage i SubUniversity efter sommerferien. Eleverne udpeges i samspil mellem SubUniversity-koordinatoren og klassernes faglærere. Når tilmeldingen åbner vil koordinatoren få besked og de skal herefter sammen med eleverne udfylde en registreringsformular. De elever, for hvem, der er anmodet om ekstra plads orienteres hurtigst muligt.
 • Dagsseminarerer 
  Der er 3 dagsseminarer samt et webinar i løbet af et skoleår, hvor SubUniversity-koordinatorerne altid er velkomne. Ved det første dagsseminarer tilbydes et særligt program for koordinatorer. 

Aktivitet

Datoer i 2023/24

Titel og indhold

Dagsseminar 1            

Torsdag d. 28. september 2023 kl. 10.00 - 15.00

Livet på uni

Dagsseminar 2

Lørdag d. 11. november 2023 kl. 10.00 - 15.00

Livet som studerende

Webinar Onsdag d. 14 december 2023 kl. 16.00 - 18.00 Karriere

Dagsseminar 3

Tirsdag d. 6. februar 2023 kl. 10.00 - 15.00

Studiekompetencer og uddannelsesvalg