Du er her: AU » Om AU » Ledelse

Ledelse

Bestyrelsen

Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed og varetager dets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Universitetsledelsen

Universitetsledelsen består af rektor, prorektor, universitetsdirektøren samt dekanerne for de fire hovedområder. Rektor varetager universitetets daglige ledelse inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. De øvrige medlemmer af universitetsledelsen varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Universitetsledelsen betjenes af AU Stab og Strategi.

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev til medarbejderne, der orienterer om aktuelle aktiviteter og diskussioner.

Den øvrige ledelse

Den øvrige ledelse udgøres af prodekaner samt institutledere og studieledere, der alle varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Hovedområderne

Universitetets kerneydelser - forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse - foregår ved institutter, afdelinger, centre og andre faglige enheder på de fire hovedområder.

AU Administration

Administrationen på Aarhus Universitetet betjener bestyrelsen, universitetsledelsen, hovedområderne, nedsatte udvalg og andre besluttende instanser. AU Administration ledes af universitetsdirektøren sammen med vicedirektørerne for AU Stab og Strategi, AU Talent og Forskning, AU Viden, AU Økonomi og Planlægning, AU HR, AU Studier, AU Kommunikation og AU IT.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 30.04.2015

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier:

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk