Aarhus Universitets segl

Universitetsledelsen

Universitetsledelsen er en enhedsledelse og varetager den daglige ledelse af Aarhus Universitet inden for de rammer, som bestyrelsen fastsætter. Universitetsledelsen består af rektor, prorektor, universitetsdirektør (stillingen er vakant), erhvervsdirektør samt dekanerne for de fem fakulteter ved Aarhus Universitet.