Aarhus Universitets segl

Prodekaner og institutledere


Prodekaner


Prodekaner og institutledere udgør den øvrige ledelse, der alle varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Institutleder


Prodekaner og institutledere udgør den øvrige ledelse, der alle varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Studieledere


Studieledere forestår i samarbejde med studienævnet den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen m.m.