Aarhus Universitets segl

Velkommen til Det rullende Universitet


Det rullende Universitet er et tilbud fra Aarhus Universitet til gymnasieuddannelserne (STX, HHX, HTX, HF, EUX og IB). Det gælder elever på alle årgange og studieretninger.
Pt. underviser Det rullende Universitet kun i Jylland og Nordtyskland.

Projektets formål
Det rullende Universitets formål er at give gymnasieelever en smagsprøve på den faglighed, man møder på et universitet samt at give dem et indblik i, hvordan det er at studere på universitetet. Derudover er projektets mål at give universitetsstuderende erfaring med faglig formidling og undervisning i gymnasiet.

Om Det rullende Universitet
Siden 2010 har Det rullende Universitet afholdt ca. 400 undervisningsdage på gymnasier over hele landet og undervist over 150.000 gymnasieelever. Det rullende Universitet underviser i skoleåret 2022-2023 ca. 7.000 gymnasieelever fordelt på ca. 15 gymnasier og underviser primært i Jylland.

Konceptet er, at de universitetsstuderende tager ud til gymnasierne og overtager undervisningen en hel dag. En undervisningsdag med Det rullende Universitet involverer både faglig klasseundervisning, hvor studerende underviser eleverne i et emne fra deres egen uddannelse, et oplæg om studielivet på Aarhus Universitet samt Uddannelsesdating, hvor eleverne selv kan vælge to uddannelser, de vil høre mere om. Se et eksempel på en undervisningsdag med Det rullende Universitet i videoen nedenfor.

Mens gymnasiets elever undervises af Det rullende Universitet, kan gymnasiets lærere eksempelvis bruge dagen på at holde pædagogisk dag eller tage på ekskursion.

Hvem er vi?

Det rullende Universitet koordineres af en projektledelse, mens undervisningen varetages af ca. 100 bachelor-, kandidat- og PhD-studerende fra uddannelser på hele Aarhus Universitet. Inden undervisningsdagen på gymnasierne har de studerende deltaget i et kursus i formidling og undervisning i gymnasiet, som afholdes af didaktikere og gymnasielærere. På kurset får de studerende redskaber til at sammensætte et spændende undervisningsmodul, som er tilpasset gymnasieelevernes niveau.

Undervisningsmodulet tager udgangspunkt i de studerendes egne fag eller projekter og omhandler emner som: "Arveret – Du må få min sofacykel når jeg dør", "Klima og Miljø - Design af vores egne verdensmål", "Virus: Den usynlige dræber", "Sådan bliver du 100 år", "Surf på diktatorbølgen med Putin og alle de andre rødder", "Make Shakespeare Great Agian", "Løb! Din bro kollapser", "Har du styr på tømmermændene?", "Matematikken der sluttede Anden Verdenskrig" og mange andre.

Bag Det rullende Universitet står også en styregruppe bestående af rektorer fra fem af landets gymnasier samt repræsentanter fra Aarhus Universitet.