Aarhus Universitets segl

Til gymnasier

Det rullende Universitets koncept

Det rullende Universitet tilbyder undervisningsdage, hvor studerende fra Aarhus Universitet ruller ud til jeres gymnasium og underviser klasserne en hel dag.

På en undervisningsdag får jeres elever undervisning i to fagspecifikke emner og møder studerende fra en lang række forskellige uddannelser på Aarhus Universitet.

Alt imens de studerende overtager undervisningen, har gymnasiets ansatte mulighed for eksempelvis at afholde en pædagogisk dag eller tage på studietur.


Udbytte af en undervisningsdag

 • Jeres elever bliver undervist i to forskellige emner inden for specifikke fagområder, der giver indblik i de pågældende uddannelsers indhold og arbejdsmetoder.
 • Eleverne får en unik mulighed for at møde universitetsstuderende i øjenhøjde.
 • Det rullende Universitet sætter gang i en reflektionsproces hos eleverne om valg af uddannelse og karriere.
 • Jeres lærerkollegium får rum til faglig og pædagogisk fordybelse, mens eleverne undervises af universitetsstuderende.

Fagligt modul

Det faglige modul bygger på et selvvalgt emne inden for den studerendes faglighed, som eksempelvis tager afsæt i et projekt, som den universitetsstuderende har arbejdet med på bachelor- eller kandidatniveau. 

Undervisningen vil være en blanding af både oplæg og elevaktiverende arbejde – fx gruppearbejde, diskussion, opgaveløsning mv.

Inden undervisningsdagene på gymnasierne har de studerende deltaget i et formidlingskursus, afholdt af didaktikere og gymnasielærere, hvor de har fået redskaber til at sammensætte et spændende undervisningsprogram, som er tilpasset gymnasiets niveau. 

Studieliv

I modulet Studieliv fortæller den studerende i cirka 45 minutter om hverdagen på Aarhus Universitet og deler sine overvejelser om valg af uddannelse. Eleverne inddrages, og deres spørgsmål er med til at sætte dagsordenen for oplægget, fx:

 • Hvordan er det at studere på Aarhus Universitet? 
 • Er der meget hjemmearbejde? 
 • Hvordan er sværhedsgrad af undervisning og eksamen?
 • Hvordan er det sociale miljø med fester, sport og faglige foreninger?

Uddannelsesdating

Efter oplægget om studieliv får eleverne mulighed for at møde studerende fra forskellige uddannelser på Aarhus Universitet. Det sker til Uddannelsesdating, hvor eleverne selv vælger to uddannelser, de vil høre mere om.

Til Uddannelsesdating får eleverne et meget specifikt indblik i dagligdagen på de valgte uddannelser. Der oprettes en hjemmeside til eleverne inden hver undervisningsdag, hvor de kan læse om de uddannelser, som de kan vælge i mellem på dagen.

Uddannelsesdating giver eleverne lejlighed til at blive bekendt med mange uddannelsesmuligheder og kan dermed også hjælpe eleverne med at blive klædt på til karrierelæring. Oftest deltager en studenterstudievejleder fra Aarhus Universitet samt en repræsentant fra Studievalg.

Fra ansøgning til undervisningsdag

Processen for en undervisningsdag starter, når I beslutter jer for en undervisningsdag med Det rullende Universitet, og foregår i disse trin:

 • I ansøger om en undervisningsdag (Inden 1. maj)
  Det sker via vores ansøgningsskema, som I finder her.
 • Planlægningsmøde (Ca. 2 måneder inden undervisningsdagen)
  Projektlederen fra Det rullende Universitet besøger jeres gymnasium til et planlægningsmøde. Her tilrettelægges undervisningsdagen, så den bliver skræddersyet til jeres elever.
 • Skemalægning (Ca. 1½ måned inden undervisningsdagen)
  I vælger studenterundervisere ud fra deres faglige emner og uddannelser. Skemaet lægges af jer, så den faglige undervisning matcher klassernes studieretning bedst muligt.
 • Forberedelse af eleverne (Ugen op til undervisningsdagen)
  Med hjælp fra Det rullende Universitet forbereder I eleverne på undervisningsdagen. 
 • På selve undervisningsdagen 
  Gymnasiet stiller den nødvendige tekniske og administrative stab til rådighed for at afvikle undervisningen. Projektlederen vil også være til stede på undervisningsdagen.
 • Evaluering
  I modtager efterfølgede en evaluering af elevernes oplevelse af dagen, og I bedes selv udfylde en evaluering af planlægningsprocessen.

Hvad kræver det af gymnasiet?

Det rullende Universitet står for størstedelen af planlægningen, og I skal bidrage med følgende:

 • Valg af emner til de faglige moduler, skemalægning og andre mindre administrative opgaver.
 • Personalerepræsentanter på selve undervisningsdagen (ansvarshavende samt teknisk- og administrativt personale).
 • Forplejning til de universitetsstuderende (morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe).
 • Finansiering af bustransporten (t/r) mellem Aarhus Universitet og jeres gymnasium.