Aarhus Universitets segl

AU Update: Religionsvidenskab

AU Update: Religionsvidenskab

Den nye religionsvidenskab: Om kognition, evolution og hjerneforskning

 

Fagligt fokus

Kurset giver dig indblik i de seneste års revolution inden for religionsvidenskaben. Evolutionsforskere, kognitionsforskere og hjerneforskere er begyndt at kigge på religiøse fænomener. Målet med den nye religionsvidenskab er ikke blot at beskrive religion, men at forklare hvorfor og hvordan mennesker er religiøse ud fra de nyeste indsigter i menneskets biologi. 

Kursusbeskrivelse

Kurset strækker sig over tre dage, inddelt i 8 sessioner. Hver session giver et indblik i et væsentligt forskningsområde. Kursets første halvdel fokuserer på religiøse oplevelser og forholdet mellem tro og helbred. Her introduceres til forskning i eksempelvis hjerneprocesser, hypnose, placebo, og coping. Kursets anden halvdel fokuserer på evolutionsbaserede teorier om religion, der forsøger at forklare, hvorfor forskellige religiøse fænomener er opstået i løbet af menneskets evolutionshistorie, og hvordan de fungerer kognitivt i samspil med menneskets sociale omverden.

Kurset kan justeres efter brugers ønsker, men kunne f.eks. forløbe således:

Dag 1: Religiøse oplevelser, tro og helbred

 • Introduktion til religiøse og mystiske oplevelser - hvornår opstår de? Findes mirakler og virker forbøn for helbredelse?
 • Tilknytningspsykologi og religiøs coping: Hvornår og hvem bruger religiøs coping? Er guder en simpel kilde til trøst?

Dag 2: Evolutionsbaserede teorier om religion

 • Religion og evolutionspsykologi. Er mennesket biologisk udviklet til at være religiøse?
 • Religiøse ritualer. Hvorfor udøver mennesker ritualer og hvordan ’virker’ de? Får overvågende guder mennesker til at opføre sig bedre?

Dag 3: Nyeste forskningstendenser

 • Nye metoder i studiet af religion. Hvordan måler man effekten af religion?
 • Resultater og tendenser i den nyeste forskning.

Undervisningsform og mål

Kurset består primært af foredragsbaseret undervisning suppleret med små øvelser og fælles diskussioner.

Målet med kurset er at give gymnasielærere et overblik over denne spændende nye forskning, som dominerer forskningsverdenen i disse år. Formålet er at kursusdeltagerne bliver i stand til at integrere disse nye indsigter i gymnasieundervisningen i religion.

Tilmelding og interessetilkendegivelse

Spørgsmål og/eller interessetilkendegivelse? Skriv til gymnasiekoordinator@au.dk 


AU Update er

 • 2-3 dages læringsforløb udviklet i tæt samspil mellem Aarhus Universitet og gymnasieskolen
 • Tilrettelagt for faggrupper fra klynger af gymnasier
 • Praktisk tilgængelig med undervisning på gymnasieskolen og på Aarhus Universitet
 • Mulighed for medindflydelse på indhold ved deltagelse i formøde
 • Fokus på at holde udgifter til deltagerbetaling og transport lave     

Målgruppe

 

Kurset henvender sig primært til undervisere i religion på ungdomsuddannelserne, der ikke er bekendt med den nye religionsvidenskab.


Deltagerbetaling

Udgiftsniveauet på AU Update holdes så lavt som muligt på to måder:

 • Forløbene udbydes først, når et passende antal gymnasier er klar og går sammen om et forløb
 • Undervisningen organiseres så tæt som muligt på de deltagende gymnasier mhp. at holde transportsudgifterne lave.

Samarbejdsorganisationen mellem Gymnasieskolen og Aarhus Universitet har aftalt nedenstående betalingsmodel:

Antal deltagerePris pr. deltager for 2 dage (DKK)Pris pr. deltager for 3 dage (DKK)
6-1250006000
13-2530004000
26-4020003000

 

Deltagerafgiften pr. person afhænger af forløbets længde (2 eller 3 dage) og af antallet af deltagere på det enkelte kursus. Jo flere deltagere, jo lavere pris pr. deltager.
 
De deltagende gymnasierne skal desuden påregne udgifter til forplejning (efter aftale) og kørsel for underviserne fra AU.


Tid og sted

AU Update Religionsvidenskab varer 3 dage. 

Hvis du og dine fagkolleger er interesseret i at deltage i et AU Update-forløb, er I velkomne til at kontakte AUs gymnasiekoordinator Birgitte Højland (birh@au.dk eller 87 15 35 05).

Når et gymnasium udtrykker interesse for et AU Update-forløb, vil Aarhus Universitet kontakte gymnasier i samme geografiske område mhb. på at finde ud af, om flere gymnasier vil være med. Når antallet af deltagere er passende i fht. gennemførelse af forløbet, laves en bindende tilmelding, hvorefter forløbet sættes i gang.


Forskere du kommer til at møde

På AU Update Religionsvidenskab kommer du til at møde Lektor Uffe Schjødt (ph.d.), leder af forskningsenheden for Religion, kognition og kultur på afdeling for religionsvidenskab, AU. Uffe er ekspert i kognitiv religionsvidenskab med speciale i forholdet mellem religion og kognition og hjerneforskning.


Roller og ansvar på AU Update-forløb

Aarhus Universitet:

 • Er forpligtende initiativtager ift. det faglige indhold på AU Update-forløbet.
 • Tilbyder mødefaciliteter og forplejning på første workshopdag
 • Tilbyder at holde et indledende planlægningsmøde med 1-3 af de deltagende gymnasielærere mhp. at målrette forløbets indhold til deltagernes behov
 • Påtager sig ansvaret for praktisk organisering af forløbet, herunder planlægning af afholdelse og datoer, koordinering af aftaler ift. afholdelse af seminardage på de deltagende gymnasier, fremsendelse af mødemateriale mm.

Deltagende gymnasier:

 • Forpligter sig til at tilbyde mødefaciliteter til mindst én workshopdag (bemærk: ikke alle gymnasier vil blive bedt om at stille mødefaciliteter til rådighed. Værtfunktionen bliver valgt ift. geografisk tilgængelighed for de deltagende gymnasier).
 • Melder om de vil tilbyde forplejning på den workshopdag, som afholdes hos dem selv. 

Deltagende gymnasielærere:

 • Bidrager aktivt i workshopdagene med afsæt i egne erfaringer (fx om almen og fag-didaktiske emner).
 • Har mulighed for at deltage i et indledende planlægningsmøde sammen med de deltagende forskere.