Aarhus Universitets segl

Uddannelsestyper

Forskningsbaseret efter- og videreuddannelse

De kompetencegivende uddannelser på Aarhus Universitet er forskningsbaserede og akkrediterede, så du er sikret et højt kvalitetsniveau. Det betyder, at uddannelsen er forankret i et forskningsmiljø, og at undervisningen er tilrettelagt af forskere. Samtidig bliver teorien koblet til praksis, så du får overblik og nye vinkler i forhold til dine arbejdsområder.

Det fleste efter- og videreuddannelsestilbud er tilrettelagt på deltid, så du kan kombinere uddannelse og job. Hvis du er mere fleksibel mht. undervisningstidspunkt, er det også muligt via tompladsordningen at studere sammen med universitetets ordinære bachelor- og kandidatstuderende.

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem er sammensat af et ordinært uddannelsessystem og et parallelt uddannelsessystem for voksen- og efteruddannelse.

Uddannelserne i voksen- og efteruddannelsessystemet svarer til uddannelsesniveaet i det ordinære uddannelsessystem, men er målrettet voksne. På den måde er det muligt at uddanne og dygtiggøre sig gennem hele livet.

Hvis du har brug for at sammenligne niveauer på forskellige uddannelsestyper, kan du bruge figuren nedenfor. Her kan du bl.a. se, at niveauet på en masteruddannelse ligger over niveauet på en diplomuddannelse.