Aarhus Universitets segl

Katrinebjerg/Navitas

Der sker en del ændringer på Katrinebjerg de kommende 5 år. En ny bygning på 8.850 kvm opføres til Arts, Natural Sciences og Technical Sciences, mens eksisterende bygninger på det såkaldte ”IT-hjørne” og i ”IT-Parken” bliver bygget om. Desuden overdækkes en del af gårdrummet ved IT-hjørnet og IT-Parken. Den nye, samlede plan involverer aktiviteter fra fakulteterne Arts, Natural Sciences og Technical Sciences og tager afsæt i en faglig vision for området. Visionen er at understøtte universitetets IT- og ingeniøraktiviteter og give studerende og medarbejdere i området bedre rammer for samarbejder og synergier mellem uddannelserne.

AU har i dag følgende uddannelser på Katrinebjerg; Computer Science, Digital Design og Informationsvidenskab, Elektro- og Computerteknologi samt Medievidenskab og Journalistik. Desuden er størstedelen af medarbejderne på Institut for Mekanik og Produktion flyttet til Katrinebjerg som et led i samlingen af ingeniøruddannelserne. På sigt vil ansatte og studerende fra Byggeri og Bygningsdesignuddannelsen på Navitas flytte i et nybyggeri på Katrinebjerg.

Aarhus Kommune har udarbejdet 2 lokalplaner (lokalplan 1052, lokalplan 1117), og grundejerne inden for lokalplan 1052 har udarbejdet en designmanual, som AU’s udvikling på området er tænkt sammen med. I planerne indgår blandt andet et gennemgående campusstrøg i området, flere studie- og familieboliger, erhvervsvirksomheder samt en række grønne opholdsarealer. Derudover får medarbejdere og studerende en ny kantine som erstatning for den nuværende kantine i INCUBA.