Aarhus Universitets segl

Ombygning af bygning 1240 (Bartholin) til Institut for Biomedicin

Renoveringen af Bartholinkomplekset er en del af en større helhedsplan for det Biomedicinske Institut ved Health, der også omfatter nybyggeriet af Skou Bygningen samt en række fraflytninger/rokader mellem bygningskomplekserne 1240, 1160, 1180 og 1233-1234.

Komplekset vil i fremtiden komme til at rumme moderne biomedicinsk forskning i verdensklasse.

Placering
Bartholinkomplekset er placeret ved søerne i den sydlige ende af Universitetsparken. 

Tidsplan
Renoveringen af Bartholinkomplekset startede i foråret 2020 og de nye forskningsfaciliteter forventes indviet i foråret 2024.

Spørgsmål?
Kontakt Finn Villadsen, projektleder, Campus Plan og Projekt.