Aarhus Universitets segl

Designstrategi for AU's udearealer

På denne side kan du læse AU's designstrategi for udearealer på Aarhus Universitets campus i Aarhus.


Klik på billedet for at læse strategien

Formål og indhold

Strategien er udviklet for at sikre, at der i planlægningen og udviklingen af Aarhus Universitets udearealer i Aarhus skabes visuelle og funktionelle sammenhænge samt fysiske, infrastrukturelle og naturlige forbindelser på tværs af Universitetsbyen, Universitetsparken og Katrinebjerg.

Strategien indeholder en opsamling af eksisterende designretningslinjer, der er udarbejdet gennem mange år, og fastlagt i bl.a. lokalplaner og designmanualer, m.v. Desuden angiver den de overordnede principper for en fælles planlægning af design, materialevalg, belægning, skilte, lamper mv.