Aarhus Universitets segl

Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed på Aarhus Universitet og varetager dets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for universitets organisation og sætter langsigtede mål for dets aktiviteter og udvikling.


Birgitte Nauntofte

Formand og eksternt bestyrelsesmedlem

Birgitte Nauntofte har mange års ledelseserfaring fra både det private og det offentlige. Hun er oprindeligt uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole og var ansat på Københavns Universitet i 27 år som bl.a. professor og prodekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Efterfølgende var hun direktør for Novo Nordisk Fonden i 12 år. Hun har i dag en række bestyrelsesposter bl.a. i BII Fonden og LIFE Fonden. Birgitte Nauntofte har desuden siddet med i forskningsråd og fungeret som ekspert og inspirator inden for uddannelse, forskning og innovation herhjemme såvel som i udlandet.

Født 25. juni 1958.

Kontakt: bestyrelsesformand@au.dk

Lars Rohde

Eksternt bestyrelsesmedlem

Lars Rohde har været direktør for Danmarks Nationalbank i perioden 2013-2022. Inden da var han direktør for ATP fra 1998-2013.
Lars Rohde har tidligere siddet i Aarhus Universitets bestyrelse fra 2011-2013. Han er desuden uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet. 

Jonas Dahl

Eksternt bestyrelsesmedlem

Jonas Dahl har været hospitalsdirektør på Regionshospitalet i Randers siden 2016 og blev i 2023 konstitueret som hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt samt som direktør for Region Midtjylland. Inden da havde han gjort karriere på Christiansborg, hvor han som medlem af SF nåede at være både forskningsordfører, politisk ordfører, gruppeformand og skatteminister. Han har desuden været medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland. Jonas Dahl er uddannet cand.mag. i samfundsfag og historie ved Aarhus Universitet. 

Trine Holm Thomsen

Eksternt bestyrelsesmedlem

Trine Holm Thomsen har siden 2015 været direktør for Aarhus Teater, som er Danmarks næststørste. I sit virke har hun blandt andet markeret sig særligt ved at styrke teatrets samarbejde med andre kultursteder i både ind- og udland. Hun modtog i 2018 Initiativprisen fra Foreningen Danske Teaterjournalister og har siden modtaget Wilhelm Hansen Fondens Hæderslegat. Trine Holm Thomsen er uddannet cand.mag. i dramaturgi og nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet. 

Tore Rye Andersen

Internt bestyrelsesmedlem

Tore Rye Andersen er lektor og afdelingsleder for litteraturhistorie og retorik på Institut for Kommunikation og Kultur, hvor han har været ansat siden 2008. Han har en ph.d. i moderne amerikansk litteratur og kultur (2007) og har i en lang årrække forsket i litteratur som medie og udtryksform, bl.a. som leder af Center for Litteratur mellem medier (2014-19). Tore Rye Andersen har siden 2013 også været medlem af Aarhus Universitetsforlags bestyrelse.

Født i 1970 i Aarhus.

Carsten Bjerg

Eksternt bestyrelsesmedlem

Carsten Bjerg er uddannet ingeniør og startede sin karriere i Danfoss, inden han i 1997 skiftede til en stilling hos Grundfos. Her var han blandt andet Executive Vice President for forsknings- og udviklingsafdelingen i en årrække, inden han i 2006 tiltrådte som CEO. Den rolle indtog han frem til 2013, og siden har han været professionelt bestyrelsesmedlem – blandt andet i Vestas og Rockwool. 

Uffe Pilegård Larsen

Internt bestyrelsesmedlem (repræsentant for TAP)

Uffe Pilegård Larsen er driftsleder ved Institut for Agroøkologi – Markforsøg Flakkebjerg i Slagelse. Her har han været ansat siden 1985. Han er uddannet teknolog fra 1982, og har været tillidsmand siden 1987. Uffe Pilegård Larsen arbejder med bl.a. geografiske informationssystemer, GPS og billedbehandling. Han er bl.a. formand for den faglige organisation Jordbrugsteknologer i Danmark, medlem af bestyrelsen for Dalum Landbrusskole samt medlem af FH’s forhandlingsgruppe.
Født 1959 i Høve.

Astrid Söderbergh Widding

Eksternt bestyrelsesmedlem

Astrid Söderbergh Widding (født 1963) har været rektor på Stockholms Universitet siden 2013. Hun er professor i filmvidenskab, og den humanistiske forskningsprofil har hun suppleret med en bred naturvidenskabelig indsigt takket være hvervet som formand for ”The Principals’ Council” i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse – en svensk forskningsfond, som årligt uddeler 1,8 mia. svenske kroner til forskning inden for medicin, teknologi og naturvidenskab. Hun har desuden et dybere kendskab til Aarhus Universitet fra 2016-2017, hvor hun var medlem af det bedømmelsesudvalg, som varetog institutionsakkrediteringen af Aarhus Universitet.

Peter Balling

Internt bestyrelsesmedlem

Peter Balling er professor, dr.scient. og ph.d. i eksperimentel fysik ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet, hvor han har været ansat siden 1997. Hans forskning handler om vekselvirkningen mellem lys og materialer og spænder fra grundvidenskabelige studier af materialers ultrahurtige dynamik til projekter, der åbner op mod nye anvendelser eksempelvis inden for solceller og medicinsk teknologi.
Født 1966 i Aarhus.

Sofie Hillgaard Pedersen

Studerende

Sofie Hillgaard Pedersen studerer medicin (siden 2020). Hun sidder desuden i Studienævnet for Medicin og Studenterrådets fagråd Medicinerrådet. Sofie blev valgt i 2022 som spidskandidat for Studenterrådet.

Thea Bonnemann

Studerende

Thea Bonnemann studerer Geoscience (siden 2021). Hun blev valgt ind i bestyrelsen som spidskandidat for Studenterrådet ved valget i 2022. 


Bestyrelsen på Aarhus Universitet