Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studenterpolitisk Forum

Kommissorium for AU Studenterpolitisk Forum

De studerende tages med på råd om forhold, der vedrører hverdagen som studerende.

Studenterpolitisk Forum sikrer de studenterpolitiske organisationers mulighed for at påvirke beslutninger, før de træffes, og fungerer således som supplement til den fagnære dialog, der allerede foregår på studienævns- og fakultetsniveau.

Overordnet formål og opgaver

Studenterpolitisk Forums opgave er at drøfte problemstillinger og løsninger i relation til aktuelle universitetspolitiske forhold, der har indflydelse på de studerendes hverdag på AU.

Sammensætning

Studenterpolitisk Forum består af:

 • Rektor, prorektor og direktør
 • 4 repræsentanter fra hver af følgende studenterpolitiske organisationer:
  • Studenterrådet
  • Frit Forum
  • Konservative Studenter

Arbejdsform

Studenterpolitisk Forum holder møde efter behov, dog mindst to gange årligt. Der indkaldes til møder med mindst én måneds varsel.

Møderne afvikles med følgende dagsorden:

 • Rektor orienterer om, hvad Universitetsledelsen aktuelt er optaget af
 • Studenterorganisationerne har hver et punkt til drøftelse
 • Studenterorganisationerne kan fremsende spørgsmål til ledelsen med deadline to uger før mødet

Sekretariat

Betjenes af Universitetsledelsens Stab.