Aarhus Universitets segl

Typer af forskningssamarbejde

Når du vil samarbejde med en forsker eller forskergruppe ved Aarhus Universitet om et specifikt projekt, findes der tre typer af samarbejde: samfinansieret forskning, rekvireret forskning eller ansættelse af en forsker i virksomheden.


Samfinansieret forskning

Ved samfinansieret forskning er alle parter medfinansierende. Det vil sige, at både din virksomhed, AU og eventuelle andre partnere bidrager økonomisk til projektet. Det betyder, at din virksomheds økonomiske bidrag er mindre end ved rekvireret forskning.

Til gengæld har alle involverede parter som udgangspunkt rettigheder over projektets fælles resultat. AU vil altid kunne publicere resultaterne af projektet.

Rekvireret forskning

Man kan sammenligne rekvireret forskning med en konsulentydelse. Det betyder, at Aarhus Universitet udfører en forskningsydelse mod betaling. Din virksomheds økonomiske bidrag vil være større end ved samfinansieret forskning, fordi forskningsydelsen tilbydes på markedsvilkår.

Til gengæld har du større indflydelse på udførelsen af forskningen, ligesom du får bedre kontrol over forskningens resultater, fordi AU efter nærmere aftale kan frasige sig retten til at publicere.

Ansæt en forsker

Hvis du vil ansætte en forsker, kan det ske enten i form af en erhvervs-ph.d. eller en erhvervs-postdoc. I begge tilfælde gennemfører en forsker et forskningsprojekt i et samarbejde mellem din virksomhed og Aarhus Universitet.

En erhvervs-ph.d. er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem din virksomhed, en erhvervs-ph.d.-kandidat og et universitet. Erhvervs-ph.d.’en bliver ansat i din virksomhed med løn under forløbet.

Et erhvervs-postdoc-forløb er et samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner om at løse konkrete forsknings- og udviklingsopgaver. En erhvervs-postdoc ansættes med løn i virksomheden under forløbet.

Alternativt kan du ansætte en forsker via Innobooster, som er et program målrettet små og mellemstore virksomheder med gode idéer til udviklingsprojekter. Du kan få tilskud til projektforløb på op til 3 år.