Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fremtidens grønne energiforsyning

 

Se eller gense lektor Gorm Bruun Andersen, fra Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet, holde en forelæsning om den rolle, som vedvarende energi spiller i klimakampen.

Globalt kommer langt den største udledning af CO2 fra energisektoren, som forsyner os med el, varme, og brændstof til biler, fly og skibe. Derfor spiller vedvarende energi en helt særlig rolle i klimakampen.

De tre fire vigtigste kilder til vedvarende energi er vind-, sol- og vandkraft samt biomasse. Blandt dem er især vind- og solkraft vigtige af to grunde: De kan levere den nødvendige energi i langt de fleste steder i verden, og prisen er kommet så langt ned, at den er konkurrencedygtig med fossile energikilder. Det er dog udfordrende at udnytte energien fra både vind og sol, da produktionen ikke følger menneskers behov, men vejrets luner.

I forelæsningen vil Gorm forklare, hvordan computermodeller kan bruges til at undersøge fremtidens energisystem, hvor vind og sol kan levere energi 24/7 til hele det Europæiske kontinent. Det kræver en omstilling af energisystemet, hvor vind og sol ikke står alene, men i stedet spiller fornuftigt sammen med energilagre og fleksible produktion af varme, elbiler og fremstilling af syntetisk brændsel. Økonomi og teknik spiller en stor rolle i valget af gode løsninger, men man bliver også nødt til at forholde sig til de mange forskelligartede problemstillinger, som knytter sig til så omfattende ændringer i samfundet.

I oplægget vil Gorm også diskutere atomkraft og kraftværker med CO2 indfangning som alternativer til vedvarende energi.

 

 

Se eller gense forelæsningen

Praktisk information

Afholdt d. 15. december 2020

Målgruppe: Gymnasielærere og elever i fagene Biologi (A, B, C), Bioteknologi (A), Geovidenskab (A), Naturgeografi (B, C), Samfundsfag (A, B) og andre interesserede i gymnasieskolen. 

Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Forelæsningen sætter fokus på: 

  • Problematikken omkring vores stigende energiforbrug og CO2 udledning
  • Teknisk og økonomisk simulering af det Europæiske energisystem
  • Omstilling til vedvarende energi
  • Diskussion af ikke vedvarende CO2 neutrale energikilder