Aarhus Universitets segl

Samarbejdsorganisation

Gymnasieskolen og universiteterne har mange sammenfaldende interesser, og den faglige kvalitet på begge typer uddannelsesinstitutioner er indbyrdes tæt afhængig. For at styrke det gode og tætte samarbejde yderligere har Aarhus Universitet og gymnasierne besluttet at forankre samarbejdet i Samarbejdsorganisationen mellem AU og gymnasieskolen. Samarbejdsorganisationen mødes normalt 2 gange årligt.

Formandskabet for Samarbejdsorganisationen mellem gymnasieskolen og AU deles af rektor Lone Eiby Mikkelsen, Aarhus Katedralskole, og prorektor Berit Eika, Aarhus Universitet. 

Organisering på Aarhus Universitet
Den politiske ledelse af gymnasieindsatsen på Aarhus Universitet forankres hos Uddannelsesudvalget, som sikrer implementering af den overordnede strategi og prioriterer indsatsen på tværs. Hvert fakultet har etableret et koordinationsudvalg, som sikrer udvikling og prioritering af fakultetets egne aktiviteter.

Samtidig har AU etableret et gymnasiekoordinatornetværk, som sammen med andre ressourcepersoner med fokus på gymnasiearbejdet, mødes for at sikre kommunikation, videndeling og samarbejde om gymnasieindsatsen på tværs af organisationen.

Læs mere om organiseringen i højremenu, hvor du også finder AU's Gymnasiestrategi.