Aarhus Universitets segl

Samarbejdsorganisationen mellem AU og gymnasieskolen

Gymnasieskolen og universiteterne har mange sammenfaldende interesser, og den faglige kvalitet på begge typer uddannelsesinstitutioner er indbyrdes tæt afhængig. For at styrke det gode og tætte samarbejde yderligere har Aarhus Universitet og gymnasierne besluttet at forankre samarbejdet i Samarbejdsorganisationen mellem AU og gymnasieskolen. Samarbejdsorganisationen mødes normalt 2 gange årligt.

Formandskabet for Samarbejdsorganisationen mellem gymnasieskolen og AU deles af rektor Lone Eiby Mikkelsen, Aarhus Katedralskole, og prorektor Berit Eika, Aarhus Universitet. 

Medlemmer af Samarbejdsorganisationen

Medlemmer, gymnasierne:

 • Rektor Lone Eiby Mikkelsen, Aarhus Katedralskole (formand)
 • Rektor Bo Larsen, Lemvig Gymnasium
 • Rektor Sune Agger, Learnmark Horsens
 • Rektor Hans Henning Nielsen, Aarhus Business College
 • Rektor Nanna Skulvad, Th. Langs HF
 • Rektor Helge Markussen, Viborg Katedralskole
 • Rektor Gitte Horsbøl, Risskov Gymnasium

 
Medlemmer, AU:

 • Prorektor Berit Eika, formand
 • Prodekan Morten Rask, Aarhus BSS
 • Prodekan Niels Lehmann, Arts
 • Prodekan Kristine Kilså, Natural Sciences
 • Prodekan Finn Borchsenius, Technical Sciences
 • Prodekan Lise Wogensen Bach, Health
 • AU gymnasiekoordinator, Esben Højbjerre Larsen, AU Uddannelse (sekretariatsunderstøttelse)

Organisering på Aarhus Universitet

 • Den politiske ledelse af gymnasieindsatsen på Aarhus Universitet er forankret hos Uddannelsesudvalget, som sikrer implementering af den overordnede strategi og prioriterer indsatsen på tværs.
 • Hvert fakultet har etableret et koordinationsudvalg, som sikrer udvikling og prioritering af fakultetets egne aktiviteter.
 • Samtidig har AU etableret et gymnasiekoordinatornetværk, som mødes for at sikre kommunikation, videndeling og samarbejde om gymnasieindsatsen på tværs af organisationen.

Læs mere om organiseringen herunder, hvor du også finder AU's Gymnasiestrategi.

Medlemmer af fakulteternes gymnasiekoordinationsudvalg

Arts

 • Prodekan Niels Overgaard Lehmann
 • Gymnasiekoordinator Inger Drivsholm Schytter, Vejledning og studieinformation, Arts Studier

Aarhus BSS

 • Prodekan Morten Rask
 • Gymnasiekoordinator Kathrine Raagaard Nielsen, Vejledning og Studieinformation, Aarhus BSS Studier

Natural Sciences

 • Prodekan Kristine Kilså
 • Gymnasiekoordinator Nina Borgbjerg Møller, Vejledning og studieinformation, Nat-Tech Uddannelse

Technical Sciences

 • Prodekan Finn Borchsenius
 • Gymnasiekoordinator Bjørg Thur, Vejledning og studieinformation, Nat-Tech Uddannelse

Health

 • Prodekan Lise Wogensen Bach    
 • Gymnasiekoordinator Mia Schou Johansen, Uddannelsesbetjening og Vejledning, Health Studier

Medlemmer af Gymnasiekoordinatornetværket på AU

 • Gymnasiekoordinator, AU: Stinne Faldborg Jørgensen, AU Uddannelse
 • Gymnasiekoordinator, Health: Mia Schou Johansen, Uddannelsesbetjening og Vejledning, Health Studier
 • Gymnasiekoordinator, Arts: Inger Drivsholm Schytter, Vejledning og Studieinformation, Arts Studier
 • Gymnasiekoordinator, Aarhus BSS: Kathrine Raagaard Nielsen, Vejledning, studieinformation og karriere, BSS Studier
 • Gymnasiekoordinator, Natural Sciences + Technical Sciences: Nina Borgbjerg Møller, Vejledning og studieinformation, NAT-TECH Uddannelse

I netværket deltager også:

 • Repræsentant for rekrutteringsindsatsen: Jonas Kretzschmar Fink, Vejledning og studieinformation, AU Uddannelse
 • Repræsentant for kommunikationsområdet: Ida Hammerich Nielson, Kommunikation og Presse, Universitetsledelsens Stab

Aarhus Universitets Gymnasiestrategi