Aarhus Universitets segl

Hvordan foregår forelæsningerne?

Ved fysisk deltagelse i forelæsningen på Aarhus Universitet

Her har eleverne mulighed for at komme helt tæt på forskerne og høre dem fortælle om deres forskning og nyeste opdagelser. Samtidig kan de opleve stemningen ved at deltage i en forelæsning sammen med mange andre elever.

Bemærk, at der er plads til et begrænset antal klasser i auditoriet.

Vi gør opmærksom på, at forelæsningen filmes og livestreames til gymnasieklasser i Danmark og andre interesserede. Tilhørerne i salen vil kunne ses på optagelserne som publikum under livetransmissionen. Der vil ikke blive zoomet ind på individuelle elever ifm. optagelserne. Universitetet opbevarer en optagelse af forelæsningen mhp. efterfølgende download og visning til interesserede gymnasier.

Ved at livestreame foredragene direkte til klasseværelset

Eller et andet sted på skolen som led i undervisningen.

Det kan være svært at finde tid og ressourcer til at transportere en klasse til Aarhus Universitet og livestreaming giver mulighed for at alle kan være med trods praktiske udfordringer.

Eleverne vil få oplevelsen af at deltage sammen med de klasser, som er fysisk til stede ved foredraget i Aarhus.

Der kan sendes spørgsmål til forelæserne via Menti under foredraget.

Det tekniske

Teknisk set kræver livestreaming kun 4 ting:

  •     En internetforbindelse som er stabil
  •     En computer med en internetbrowser
  •     Højttalere
  •     En projektor eller en stor fladskærm

Nærmere information om teknik vil blive gjort tilgængelig i god tid inden livestreamingen til de tilmeldte gymnasier.

Forelæsninger, der kan opleves live på AU eller via livestreaming direkte til dit gymnasium i undervisningstiden

Mød engagerede forskere og undervisere fra Aarhus Universitet, der forelæser om de nyeste opdagelser og erkendelser inden for deres respektive områder på et niveau, som er målrettet elever i gymnasieskolerne.

Det er muligt at stille spørgsmål til underviseren via Menti i løbet af forelæsningen.

Til hver forelæsning er koblet skriftligt materiale (artikler eller andet), som kan bruges i undervisningen på gymnasiet i direkte tilknytning til forelæsningen. Materialet vil være tilgængeligt senest 2 uger, før forelæsningen afholdes.

Der er fri entré til forelæsningerne.