Aarhus Universitets segl

Bliv mentor for en ph.d.-studerende

Du har sikkert selv prøvet det; at møde et andet menneske, der har haft stor betydning for dig og dine valg i livet. Denne person er måske direkte eller indirekte blevet din mentor blot ved at lytte til dig og være en inspiration.

Med dine erfaringer kan du blive en særlig betydningsfuld sparringspartner for en af vores ph.d.-studerende og gøre en forskel. Som mentor får du og din virksomhed samtidig mulighed for at komme i direkte dialog med AU's talenter inden for en lang række forskningsområder.

Hvorfor blive mentor?

Mange mentorer fortæller, at de oplever stor glæde ved at støtte nuværende ph.d.-studerende. Ofte ville de ønske, de selv havde haft en mentor, da de var ph.d.-studerende.

Som mentor får du frem for alt en tæt relation til en eller flere nuværende ph.d-studerende på Aarhus Universitet. Den ph.d.-studerende vil give dig indsigt i vedkommendes tilgang og forventninger til arbejdsmarkedet samt give dig mulighed for at blive holdt opdateret på den nyeste forskning inden for det relevante felt. Et mentorforløb vil også lære dig noget om dig selv igennem dialogen med den ph.d.-studerende.

Du får desuden bogen The Mentoring Journey, en kort og præcis vejledning til et godt mentorforløb.

Krav til deltagelse

Mentorforholdet bygger på mentors og mentees gensidige interesse, og deltagelse i ordningen er frivillig.

For at kunne blive mentor for en ph.d.-studerende skal du helst have:

 • En ph.d.-grad fra Aarhus Universitet
 • Minimum 5 års erhvervserfaring
 • En oprigtig interesse for at være mentor og indgå i dialog med en ph.d.-studerende
 • Lyst til at byde ind med de erfaringer, du har gjort dig gennem din karriere
 • Tid til at mødes cirka 4 gange fordelt på 8 måneder.

Varighed og indhold

Et mentorforhold varer som udgangspunkt otte måneder. Vi anbefaler minimum fire møder mellem mentor og mentee fordelt på de otte måneder. Ønsker parterne at fortsætte efterfølgende, er de meget velkommen til det.

Mentorforløbet indledes med en kontrakt, som udfærdiges i fællesskab mellem mentor og mentee. Indholdet af de konkrete møder tilrettelægges derefter på mentees initiativ. De kan for eksempel omfatte temaer som karriereudvikling, netværk samt personlig og professionel sparring.

Tilmelding

Er du interesseret i at blive mentor, skal du sende en mail til Vibeke Broe på vibr@au.dk.

Gennem et telefoninterview afklarer vi dine interesser og forventninger til mentorrelationen. Herefter finder vi et match og udsender kontaktdata til henholdsvis mentor og mentee.

Afbrydelse

Mentorforløbet baseres på tillid og fortrolighed mellem mentor og mentee, og kan derfor til enhver tid afbrydes, såfremt mentor eller mentee måtte ønske det.

What most mentors emphasize as the highlight of the relationship is the opportunity to support another person, and through the mentor relationship to make a difference for the mentee in their studies, career and personal life.

Other main benefits are:

 • Personal development (learning from being in the mentor role)
 • A broader understanding of different business areas or other cultures
 • Expanded professional and personal networks
 • Getting connected to new talents and to Aarhus University
 • The chance to follow your mentee’s development over time
 • Challenges to your own assumptions.

Kilde: The Mentoring Journey