Aarhus Universitets segl

Tandklinikassistent

Hvad lærer man på uddannelsen til tandklinikassistent?

Tandklinikassistent - et arbejde med mennesker og sundhed

Uddannelsen er koncentreret om patientservice, forebyggelse af tandsygdomme, assistance ved tandbehandling, klinikhygiejne og klinikadministration. Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og praktik på en tandklinik.

Tandklinikassistenten skal have overblik, psykologisk sans, praktisk håndelag og besidde evne til samarbejde og kommunikation.

Tandklinikassistenten kan få arbejde på private tandlægeklinikker og i kommunal tandpleje. Der er muligheder for praktik og job i udlandet.

Patientkontakt

Som tandklinikassistent er du ofte den første patienten møder på tandklinikken. Du er klinikkens ansigt udadtil og spiller en central rolle for patientens oplevelse af klinikkens atmosfære og kultur. Psykologi og patientservice er derfor vigtige elementer i uddannelsen.

Dobbeltrolle ved tandlægestolen

Når patienten sidder i tandlægestolen skal du kunne fornemme, hvornår patienten har brug for en beroligende hånd. Samtidig skal du yde tandlægen effektiv assistance ved hele tiden at sørge for de rigtige instrumenter og materialer.

Klinikkens hygiejne

Det er helt afgørende for patientens oplevelse af tryghed og sikkerhed, at klinikkens hygiejne er i top. Ikke mindst ved operationer har tandlægen brug for en effektiv hjælp, der gennem en hygiejnisk arbejdsteknik sikrer den optimale operationshygiejne, og den opgave bliver du specialuddannet til.

Selvstændige patientopgaver

Som klinikassistent kan du selv have patienter i stolen. Du kan afpudse og fluorbehandle tænder, undervise i tandbørstning og tage røntgenbilleder. De praktiske dele af opgaverne træner du på dukker, eller I går to elever sammen og øver på hinanden.

Du skal også have fag som f.eks. regnskab, så du kan varetage de administrative funktioner på en tandklinik.

Undervisning

Især i den kommunale tandpleje deltager tandklinikassistenten i det pædagogiske arbejde med vejledning i mundhygiejne på børn. Det foregår både på klinikken, i børnehaver og i skoleklasser. Al undervisning tager udgangspunkt i fagmål for uddannelsen. Det er vigtigt, at du kender dem, da du her kan få indblik i, hvad du kommer til at lære, og dermed også hvilke krav der stilles til dig som elev - læs om deltagerforudsætninger (PDF) 

Du kan læse om uddannelsens opbygning kort fortalt (PDF)

Job - også i udlandet

Uddannelsen til tandklinikassistent er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og praktik på den tandklinik, du er ansat. Du kan blive elev i en privat tandlægepraksis eller i den kommunale tandpleje. Du har også muligheder for praktik og job i udlandet.

De 3 veje ind på tandklinikassistentuddannelsen

Der er flere måder at begynde tandklinikassistentuddannelsen på. Ud over skolevejen, kan du også vælge at følge enten praktikvejen eller ny mesterlære-vejen, som elev.

Uanset hvilken vej du vælger, er længden på og indholdet af hovedforløbet den samme. Den samlede uddannelses-længde på tandklinikassistentuddannelsen er på ca. 3 år, og består af en veksel mellem praktikperioder på din elevplads (tandklinikken) og en række skoleophold inden, du når til den afsluttende skoleprøve (svendeprøve).

Hvis du er over 25 år er det vigtigt, at der bliver lavet en realkompetencevurderingen, inden der indgås en uddannelses-aftale, da du måske har nogle kompetencer og skal have merit for dele af uddannelsen, som dermed afkortes i varighed.

Adgangskrav til eud for unge, som har afsluttet 9. eller 10. klasse i 2018 eller derefter

Adgangskrav til eud for unge, som har afsluttet 9. eller 10. klasse før 2018

Skolevejen

Er for dig, der endnu ikke har underskrevet uddannelses-aftale med en tandklinik.

Du søger på optagelse.dk og bliver indkaldt til samtale og afklaring af dine samlede studiekompetencer.

Ved skolens vurdering lægges vægt på følgende:

  • Studieegnethed (kan du møde i skole hver dag og være aktiv i undervisningen)
  • Erfaringer (hvilke erfaringer har du ift. tidligere uddannelse, frivilligt arbejde, fritidsjob eller fuldtidsjob)
  • Personlige kompetencer (fleksibilitet, initiativ, selvstændighed, ansvarsbevidsthed og være god til kontakt med andre mennesker)
  • Gode danskkundskaber
  • Kunne overholde hygiejnekravene i uddannelsen
  • Initiativ i forhold til at skaffe en praktikplads.

Efter du har bestået grundforløbet, begynder du på en ordinær elevplads på en tandklinik. Elevpladsen finder du selv i tiden på grundforløb 2. Dit hovedforløb foregår som for andre grundforløbselever.

(Læs mere under: Tilmelding og optagelse på Tandklinikassistentuddannelsen).

Praktikvejen

Er for dig, der har en underskrevet praktikaftale (elevplads) på en tandklinik, men som ikke skal være ny mesterlære-elev. Du kan arbejde på klinikken i ca. 3-6 mdr. før du starter på skolens grundforløb 2. Eller du aftaler måske med klinikken at dit ansættelsesforhold begynder, samtidig med at du starter på skolens grundforløb 2, inden du for alvor, begynder at arbejde på klinikken. Det er en aftale mellem dig og klinikken.

Når du har bestået grundforløb 2, fortsætter du på tandklinikken som elev og følger derefter hovedforløbet, som alle andre grundforløbselever.

Som praktikvejs-elev er du sikret en plads på holdet, hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale, med en tandklinik, og bliver tilmeldt inden grundforløb 2 begynder.

(Læs mere under: Tilmelding og optagelse på Tandklinikassistentuddannelsen).

Ny: mesterlærevejen

Er for dig, der vil indgå i arbejdet på en tandklinik, fra den første dag i dit uddannelsesforløb. For at kunne gå denne vej skal du på forhånd have en uddannelsesaftale med en tandklinik, som er interesseret i at ansætte en ny mesterlæreelev.

Dit grundforløb 2, foregår som en praktisk oplæring på en tandklinik (evt. med nogle uddannelsesdage på skolen) og tager op til 1 år.

En ny mesterlære-forløb betyder, at du starter på klinikken, og at en kontaktlærer fra skolen (Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet), klinikkens oplæringsansvarlige og du (eleven), i et samarbejde tilrettelægger og gennemfører din individuelle uddannelsesplan. Uddannelsesplanen sikrer, at du opnår alle de faglige mål på klinikken, som svarer til fagmålene på skolens grundforløb 2. Se mere om ny mesterlære-vejen her: https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/eud/andre-veje-til-en-erhvervsuddannelse/ny-mesterlaere

Den praktiske oplæring afsluttes med en "grundforløbs-prøve", der foregår på klinikken. Herefter fortsætter du på hovedforløbet på samme måde som de elever, der har taget grundforløb 2 via skolevejen eller praktikvejen.

Videreuddannelse

Som færdiguddannet klinikassistent har du mulighed for videreuddannelse:

Tilmelding og optagelse på tandklinikassistentuddannelsen (lukket)

Tandklinikassistentuddannelsen lukker på Institut for Odontologi og Oral Sundhed ved Aarhus Universitet fra og med august 2023.

Du kan finde en oversigt over hvilke andre skoler der udbyder uddannelsen her

Alle nuværende elever er garanteret, at de kan færdiggøre deres uddannelse som tandklinikassistent. Afhængig af hvor langt man er i uddannelsesforløbet, bliver det muligvis på en erhvervsskole et andet sted i Danmark.

Har du spørgsmål til lukning af uddannelsen kan du kontakte leder af tandklinikassistentuddannelsen Caroline Hørsted på choersted@dent.au.dk eller tlf. 23 26 63 21.

Bestilling af nyt eksamensbevis

Her er det muligt - mod betaling - at bestille et nyt eksamensbevis

Da uddannelsesbeviser gemmes i 30 år, er det ikke muligt at bestille et nyt eksamensbevis hvis der er gået mere end 30 år siden udstedelsen. 

Personer, som har fået tildelt nyt personnummer, f. eks. på grund af juridisk kønsskifte har mulighed for uden gebyr at bestille et nyt eksamensbevis. Kontakt i givet fald skolen på tlf. 28992257 eller send en mail: jwoetmann@dent.au.dk

Kontakt

Kontakt vedr. vejledningUddannelsens grundforløb

Uddannelsens hovedforløb

Uddannelsens leder

Caroline Bindslev Hørsted

Viceinstitutleder for uddannelse

Lokal Undervisningsplan (LUP)

Lokal undervisningsplan for 2022 findes her

Tandklinikassistentuddannelsen lukker på IOOS fra august 2023

Tandklinikassistentuddannelsen lukker på Institut for Odontologi og Oral Sundhed ved Aarhus Universitet fra og med august 2023.

Du kan finde en oversigt over hvilke andre skoler der udbyder uddannelsen her

Har du spørgsmål til lukning af uddannelsen kan du kontakte leder af tandklinikassistentuddannelsen Caroline Hørsted på choersted@dent.au.dk eller tlf. 23 26 63 21.