Aarhus Universitets segl

Tandtekniker

Tandtekniker - et arbejde med teknik og præcision

Tandteknikeren arbejder på et dentallaboratorium og fremstiller kroner, broer og proteser. Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem ophold på skole og praktik på et dentallaboratorium. Skolen tilbyder uddannelsens grundforløb. Hovedforløbet foregår på Tandteknikerskolen i København. Uddannelsen er centreret om materialelære, tekniske arbejdsprocesser og laboratoriearbejde.

Tandteknikeren skal have fingerfærdighed, overblik, koncentrationsevne, formsans og et godt farvesyn. Tandteknikeren kan blive ansat på et dentallaboratorium, hos en klinisk tandtekniker, i kommunal tandpleje eller hos en tandlæge.Tandteknikeren kan også vælge at åbne sit eget dentallaboratorium.

At kunne smile og tygge er livskvalitet

Som tandtekniker laver du kroner, broer og proteser til patienter, der enten skal have opbygget en knækket tand eller helt eller delvist mangler tænder. Det er din opgave at lave tanderstatningerne så patienten får bedre muligheder for at tale, tygge – og ikke mindst smile. Kort sagt, dit arbejde handler om at være med til at forbedre patientens tilværelse og velvære.

En sikker hånd

At fremstille kroner, broer og proteser er præcisionsarbejde. Derfor skal du være i besiddelse af en god portion fingerfærdighed, koncentrationsevne, tålmodighed og omhu. Og du skal vide hvornår dit arbejde er 100 procent i orden.

Teknisk forståelse

At være tandtekniker kræver en høj grad af teknisk forståels, og det er derfor vigtigt, at du er i stand til at arbejde ud fra modeller og skriftlige retningslinier.

Som tekniker kræves en god teknisk forståelse. Gennem uddannelsen lærer og opbygger du en god evne til at være refleksiv og selvkritisk, når det kommer til kvaliteten af det færdige arbejde.

Viden om materialer

Tandteknikeren bruger forskellige materialer og maskiner til fremstilling af tanderstatninger. I arbejdsprocesserne indgår gips, forskellige typer af metal, såsom guld og andre ædle metaller. Der arbejdes med komposit, akryl, porcelæn og voks.

Det betyder derfor at du skal opbygge en grundig viden om de forskellige materialer og deres egenskaber gennem uddannelsen og samtidig skal du kunne anvende forskellige arbejdsteknikker afhængigt af hvilket materiale, du arbejder med.

Et godt øje

At fremstille kroner, broer og proteser er ikke bare et håndværk. Det kræver også kunstneriske evner som formsans og et godt farvesyn, for at det endelige resultat af arbejdet kan blive en velfungerende erstatning for de naturlige tænder. Det kræver en god fornemmelse for detaljer.

Rolig, men travl

Tandteknikerens arbejdsdag er ofte travl. Dentallaboratorierne får mange bestillinger og alt arbejde skal helst udføres her og nu. Derfor skal du være god til at tilrettelægge dit arbejde og du skal kunne arbejde under tidspres, uden at det går ud over kvaliteten af dit arbejde. Du skal være rolig og omhyggelig, selvom arbejdsmiljøet er hektisk.

Job

Som tandtekniker kan du blive ansat på et dentallaboratorium, hos en klinisk tandtekniker, i kommunal tandpleje eller hos en tandlæge. Som uddannet klinisk tandtekniker har du mulighed for at etablere dit eget dentallaboratorium.

Optagelse

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse og består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb med 2 trin.

Adgangskrav til eud for unge, som har afsluttet 9. eller 10. klasse i 2018 eller derefter

Adgangskrav til eud for unge, som har afsluttet 9. eller 10. klasse før 2018

  • Grundforløb 1 er for elever, som kommer direkte fra grundskolen eller har afsluttet grundskolen inden for de sidste 14 måneder. Her vælger du en fagretning, som styrker dine almene og erhvervsfaglige kompetencer og hjælper dig i dit uddannelsesvalg (varer 20 uger). 
  • Grundforløb 2 er kun for elever, der enten har en uddannelsesaftale eller en kvoteplads* og er målrettet den uddannelse, som du har valgt og vil gøre dig klar til hovedforløbet (varer 20 uger). 
  • Hovedforløbet. Uddannelsens hovedforløb er trindelt og veksler mellem skoleophold og praktik. Det første trin varer 2 år, og der kan vælges mellem fast og aftagelig protetik. Derefter kan man specialisere sig yderligere med trin 2, der varer 1 år. Hovedforløbet foregår på NEXT Uddannelse i København.

Adgangskrav til grundforløb 2

  • Praktikaftale på et dentallaboratorium eller hos en klinisk tandtekniker eller en kvoteplads*.
  • Kontakt faglærer Britt Bomberg vedr. uddannelsen på tlf. 29454276 eller pr. mail bbomberg@dent.au.dk for hjælp med at søge en praktikplads.
     

*NB vedr. uddannelsens kvotepladser:
Uddannelsen har en årlig kvote på 16 pladser, og der optages elever 2 gange årligt fordelt i hhv. Aarhus og København: foråret 2023 på Institut for Odontologi og Oral Sundhed, og efteråret 2023 på NEXT Uddannelse København (tandtekniker (nextkbh.dk).

Uddannelsesstart og tilmelding

Grundforløb 2 starter på IOOS (Se adgangskravene ovenfor):

  • 19. januar 2023

Hvis du har indgået en uddannelsesaftale før start på uddannelsen, skal du sende din underskrevne uddannelsesaftale (praktikplads) til NEXT Uddannelse i København.

Husk at gøre opmærksom på, at du ønsker at tage grundforløbet i Aarhus. Du sender en kopi af din uddannelsesaftale til:

Studiesekretær Jette Woetmann,
Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS),
Tandlægeskolen, Aarhus Universitet,
Vennelyst Boulevard 9,
8000 Aarhus C.

Grundforløb 2 foregår på Institut for Odontologi og Oral Sundhed på Tandlægeskolen i Aarhus og hovedforløbet foregår på NEXT Uddannelse i København.

Omvalg:

Læs her omkring omvalg til erhvervsuddannelse fra en gymnasial uddannelse. 

Abent hus-arrangementer

Har du lyst til at arbejde med dine hænder, formgivning og tænder?

Så er uddannelsen som tandtekniker måske lige noget for dig.

På vores Åbent Hus vil du møde faglærere og elever, der fortæller dig om uddannelsen til tandtekniker samt dine fremtidige muligheder i og med faget. Du vil blive vist virtuelt rundt og se noget af det udstyr, vores elever møder i deres dagligdag på skolen. På den måde kan du opleve studiemiljøet på Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet også kaldet Tandlægeskolen, inden du søger ind på tandteknikeruddannelsen.

­

Der er åbent hus på følgende datoer i 2022:

  • Onsdag d. 27. april 2022 kl. 15.00-17.00

­

Kontakt

Kontakt vedr. vejledning

  • Telefon: 29454276


Uddannelsens grundforløb

Uddannelsens leder

Caroline Bindslev Hørsted

Viceinstitutleder for uddannelse

Lokal Undervisningsplan (LUP)

Under revision som følge af ny bekendtgørelse.