Aarhus Universitets segl

Information til ansøgere

Forhold der kan være vigtige at vide

Studievejledning

Hvis du har behov for overordnet vejledning om valg af masteruddannelser udbudt på Nat-Tech, kan du skrive til evu.nat-tech@au.dk Spørgsmål angående det faglige indhold på vores masteruddannelser skal rettes til den faglige koordinator på den enkelte uddannelse. Kontaktoplysninger finder du i beskrivelsen af den enkelte uddannelse.

Har du behov for mere specifik faglig vejledning, hvis du for eksempel ønsker at sammensætte et helt tilvalg/sidefag via tompladsordningen, kan studenterstudievejlederne på de enkelte fag hjælpe dig.

For vejledning om adgangskrav, ansøgning til og optagelse på et enkeltfag eller en deltidsuddannelse, supplerende uddannelseaktivitet og deltagerbetaling kontakt Efter- og videreuddannelse på Nat-Tech pr. e-mail: evu.nat-tech@au.dk eller telefon 8715 2821.

Supplering til brug for optagelse på kandidatuddannelse

Du kan benytte tompladsordningen til supplering af enkeltfag for at kvalificere dig til optagelse på en kandidatuddannelse.

Du må max supplere 30 ECTS.

Efter- og videreuddannelse skal vide at du vil optages på enkeltfagene som supplerende studieaktivitet. 

Oplys derfor følgende når du søger om optagelse på tompladsordningen:

  • At du skal supplere via tompladsordningen for at kunne optages på en kandidatuddannelse
  • Oplys hvilken kandidatuddannelse du ønsker at blive optaget på

Bemærk, at der er forskellige regler for hvornår du må supplere afhængigt af, om du vil optages på en adgangsbegrænset kandidatuddannelse eller en kandidatuddannelse uden adgangsbegrænsning.

  • Hvis du vil søge om optagelse på en kandidatuddannelse med adgangsbegrænsning skal du supplere samtidig med din bacheloruddannelse.
  • Hvis du søger om optagelse på en kandidatuddannelse uden adgangsbegrænsning skal du supplere efter din bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om supplering af din bacheloruddannelse på kandidatoptagets hjemmeside under fanen ”Supplering af bacheloruddannelsen”.

Afmelding

For at Efter- og videreuddannelse kan afmelde dig et fag eller forløb, skal vi bede om at få en skriftlig afmelding. Send en mail til evu.nat-tech@au.dk hvor du oplyser studienummer og hvilket fag, du ønsker at afmelde.

Afmelder du dig inden undervisningens start, har du mulighed for at få deltagerbetalingen refunderet. Hvis vi skal refundere deltagerbetaling, skal du oplyse registrerings- og kontonummer i din e-mail. Det er ikke muligt at få refunderet deltagerbetalingen ved afmeldinger, efter undervisningen er gået i gang.

Forbehold

Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet eller manglende lærerressourcer, samt til at aflyse et kursus, et modul eller en hel uddannelse, hvis der er for få kvalificerede ansøgere, utilstrækkelige lærerressourcer, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder.