Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Information til ansøgere

Forhold der kan være vigtige at vide

Studievejledning

Hvis du har behov for overordnet vejledning om valg af masteruddannelser udbudt på Nat-Tech, kan du skrive til evu.nat-tech@au.dk Spørgsmål angående det faglige indhold på vores masteruddannelser skal rettes til den faglige koordinator på den enkelte uddannelse. Kontaktoplysninger finder du i beskrivelsen af den enkelte uddannelse.

Har du behov for mere specifik faglig vejledning, hvis du for eksempel ønsker at sammensætte et helt tilvalg/sidefag via tompladsordningen, kan studenterstudievejlederne på de enkelte fag hjælpe dig.

For vejledning om adgangskrav, ansøgning til og optagelse på et enkeltfag eller en deltidsuddannelse, supplerende uddannelseaktivitet og deltagerbetaling kontakt Efter- og videreuddannelse på Nat-Tech pr. e-mail: evu.nat-tech@au.dk eller telefon 8715 2821.

Supplerende studieaktivitet

Søger du om optagelse på enkeltfag som supplering for at kvalificere dig til optagelse på en kandidatuddannelse, skal Efter- og videreuddannelse have dokumentation for, at enkeltfagene er supplerende studieaktivitet. Derfor bedes du anføre i ansøgningsskemaet, at der er tale om supplerende studieaktivitet og til hvilken kandidatuddannelse samt vedlægge dokumentationen, når du sender os ansøgningen. Dokumentationen kan eksempelvis være:

  • Afslagsbrev på ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse
  • Forhåndsgodkendelse
  • E-mailkorrespondance med studievejledningen

Du kan læse mere om supplering af din bacheloruddannelse på kandidatoptagets hjemmeside under fanen ”Supplering af bacheloruddannelsen”.

Afmelding

For at Efter- og videreuddannelse kan afmelde dig et fag eller forløb, skal vi bede om at få en skriftlig afmelding. Send en mail til evu.nat-tech@au.dk hvor du oplyser studienummer og hvilket fag, du ønsker at afmelde.

Afmelder du dig inden undervisningens start, har du mulighed for at få deltagerbetalingen refunderet. Hvis vi skal refundere deltagerbetaling, skal du oplyse registrerings- og kontonummer i din e-mail. Det er ikke muligt at få refunderet deltagerbetalingen ved afmeldinger, efter undervisningen er gået i gang.

Forbehold

Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet eller manglende lærerressourcer, samt til at aflyse et kursus, et modul eller en hel uddannelse, hvis der er for få kvalificerede ansøgere, utilstrækkelige lærerressourcer, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder.