Aarhus Universitets segl

Censorsekretariatet

FOR ERHVERVSKOMMUNIKATION, SPROG OG MEDIER

   

Censorsekretariatet er sekretariat for det landsdækkende censorformandskab for erhvervskommunikation, sprog og medier, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Formandskabet er valgt blandt fagområdets ca. 260 eksterne censorer, der er beskikket af Uddannelsesministeriet. Censorerne fungerer som eksterne censorer ved de universiteter, som udbyder uddannelser i erhvervskommunikation og erhvervssprog, dvs. CBS, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

Eksterne censorer har eksisteret på danske universiteter siden 1788.

De eksterne censorer skal sikre:

  • at kravene ved uddannelsernes prøver, herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordninger;
  • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler; og
  • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.

   

Censorsekretariatet for Erhvervskommunikation, sprog og medier

c/o Aarhus Universitet - Business and Social Sciences

Fuglesangs alle 4, C 210
8210 Aarhus V
Tlf.: 2478 3210

Censorformand: Elizabeth Pratt

Sekretariatsleder: Henrik Pers
Mail: pers@au.dk

Sekretariatets EAN nr.: 5798000417816