Aarhus Universitets segl

Censorformandskabet

Censorformandskabet har ifølge eksamensbekendtgørelsen følgende arbejdsopgaver:

 • Strategisk ledelse af censorkorpset
 • Udpegning af censorer til alle prøver med ekstern censur
 • Indstilling af censorer til beskikkelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Afholdelse af censormøder
 • Afholdelse af seminarer for censorer
 • Afgivelse af høringssvar om nye eller væsentligt reviderede studieordninger
 • Sikring af at censorerne godkender de skriftlige eksamensopgaver
 • Behandling af censorindberetninger
 • Rådgivning af censorerne
 • Afholdelse af møder med dekanerne
 • Varetagelse af censorernes interesser i forbindelse med udbetaling af deres honorarer m.m.
 • Udpegning af censorrepræsentanter til ankenævnene
 • Afgivelse af høringssvar om lovforslag og udkast til bekendtgørelser
 • Kontakt til andre censorformandskaber


Medlemmer af censorformandskabet:

Cand. interpret. Elizabeth Pratt, censorformand, tlf. 5123 1802, email: elizabethbeatrixpratt@gmail.com

Marketing manager, cand. mag. og master i international virksomhedskommunikation Finn Jernø Pedersen, censornæstformand, kontaktcensor til AU, tlf. 2554 2330, email: finnjerno@gmail.com

Universitetslektor i tysk, særlig rådgiver, ph.d. Jens Erik Mogensen, censornæstformand, kontaktcensor til SDU, tlf. 3120 6749, email: j.e. mogensen@gmail.com

Selvstændig kommunikationsrådgiver Julie Askholm Wonsild, censornæstformand, kontaktcensor til AAU, tlf. 2627 2839, email: julieaskholm@gmail.com

Universitetslektor i kommunikation, ph.d. Karsten Pedersen, censornæstformand, kontaktcensor til CBS og KU, tlf. 3095 7320, email: kape@ruc.dk

Censorformandskabet er beskikket indtil den 31. marts 2026
 


Censorsekretariatet for Erhvervskommunikation, sprog og medier
Aarhus Universitet
Fuglesangs alle 4, C 210
8210 Aarhus V

Tlf.: 2478 3210
Mail: pers@au.dk