Aarhus Universitets segl

Til studerende med særlige behov

Har du ADHD, ordblindhed, talblindhed, senfølger efter et hovedtraume eller lignende. Så kan du søge om specialpædagogisk støtte (SPS). 

Hos os kan du få rådgivning, vejledning og støtte med fokus på din studiemæssige situation. Det kan f.eks. være i forhold til udvikling af din uddannelseskompetence, din deltagelse i studiemiljøet eller ift. læringsunderstøttende teknologier og udvikling af studiestrategier.  

Mød fire tidligere studerende med særlige behov, som nu er i job

Vi har fået lov at dele fire alumners fortællinger. De har alle fire fået studiestøtte hos RSC i løbet af deres studietid. To på baggrund af læse-/skrivevanskeligheder (dysleksi) og to på baggrund af psykiske/neurologiske lidelser. Her kan du høre om, hvad studiestøtten har betydet for dem, og hvordan de bruger de strategier, de har tilegnet sig i deres nuværende arbejdsliv.