Aarhus Universitets segl

Klagevejledning

Klager adresseres til centerlederen i RSC. Centerleder orienterer Styrelsen for uddannelse og kvalitet om klagen.

Herefter kontakter RSC den klagende part pr. mail eller telefon, med invitation til dialogmøde om det påklagede forhold. Målet med denne dialog er at afdække årsager til klagen og så vidt muligt at udbedre det påklagede forhold.

En sådan dialog vil blive påbegyndt indenfor en uge. Hvis det ikke er muligt at påbegynde en dialog med klageren, orienteres Styrelsen for uddannelse og kvalitet om dette med kopi til klageren.

Når der er fundet en løsning med den klagende part, orienteres Styrelsen for uddannelse og kvalitet.

Hvis der ikke hurtigt kan findes en løsning, der tilfredsstiller klageren, orienteres Styrelsen for uddannelse og kvalitet (med kopi til den klagende part). RSC fremsender den skriftlige klage, en sagsfremstilling fra RSC, al kommunikation vedrørende klagen og den klagende parts evt. kommentarer på RSC’s sagsfremstilling, inkl. den kommunikation, der videresendes.

Kommer en klage til afgørelse ved Styrelsen for uddannelse og kvalitet, retter RSC sig efter Styrelsens afgørelse. 

Klager sendes til rsc@au.dk