Aarhus Universitets segl

Til SPS-ansvarlige

Rådgivnings- og støttecentret er leverandør af specialpædagogisk støtte (SPS) til studerende på videregående uddannelser. 
Vi leverer støtte til studerende med uddannelsesmæssige barrierer som følge af 

  • Psykiske eller neurologiske lidelser 
  • Læse-/skrivevanskeligheder (dysleksi/ordblindhed) 
  • Matematikvanskeligheder (dyskalkuli/talblindhed) 
  • Synshandikap 

 Centret er i øjeblikket efter aftale med STUK leverandør af udvalgte SPS-ydelser på disse institutioner: 

  • Lange videregående uddannelser i Region Midtjylland: SPS til studerende med dysleksi. 
  • Korte, mellemlange og lange uddannelser i Region Midtjylland: SPS til studerende med dyskalkuli. 
  • Arkitektskolen i Aarhus og Aarhus Universitet: SPS til studerende med psykiske og neurologiske lidelser. 

Ved spørgsmål vedrørende bevillinger

Kontakt kontorfunktionærer Liselotte Behrens og Pernille Kümpel på rsc@au.dk