Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Til SPS-ansvarlige

RSC er leverandør af specialpædagogisk støtte til studerende på videregående uddannelser.

Vi leverer støtte til studerende med uddannelsesmæssige barrierer som følge af

  • Psykiske eller neurologiske lidelser
  • Læse-/skrivevanskeligheder (dysleksi/ordblindhed)
  • Matematikvanskeligheder (dyskalkuli)
  • Synshandikap

 

Tilbud om supervision til støttelærer på korte og mellemlange videregående uddannelser i Region Midtjylland

 

Rammer

Rådgivnings- og støttecentret (RSC) tilbyder supervision til støttelærere på korte og mellemlange videregående uddannelser i Region Midtjylland. Rammen for supervision er fastsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet (STUK).

Supervisionen kan foregå ved individuelle samtaler. Vi tilbyder også at supervisere flere af gangen på samme arbejdsplads, når det er hensigtsmæssigt. 

Supervisionen ydes i forhold til specialpædagogisk støtte (SPS) under SPS-lovgivningen.

Supervisor har tavshedspligt i forhold til det, der bliver talt om i supervisionen.

Metode

Individuel supervision ydes af en supervisor fra RSC, som har solid erfaring med SPS-sager.

Supervisionen kan foregå på RSC eller over telefon.

Ved individuel supervision vurderes, hvilke metoder som er relevante for den enkelte sag. Der kan f.eks. arbejdes med forståelse af den enkelte sag, hvor vi sammen reflekterer over nye sammenhænge og perspektiver eller vi kan fokusere på konkrete strategier til at imødekomme specifikke vanskeligheder hos den studerende så som strukturerings- og studieteknikker.

Ved supervision i en gruppesammenhæng benyttes der som udgangspunkt ’systemisk’ supervision med brug af et reflekterende team af kollegaer, som sammen reflekterer over de spørgsmål, som supervisanden har brug for nye perspektiver eller handlemuligheder i forhold til. Formålet er at udvide den enkelte støttelærers perspektiv på sagen og øge handlemulighederne i forhold til SPS-sagerne. Supervision er et læringsrum – tvivl og usikkerhed er et vilkår. Det er derfor vigtigt, at teamet forholder sig respektfuldt, anerkendende og meningsskabende i deres refleksioner omkring sagen.