Aarhus Universitets segl

Kan CO2 blive industriens afløser for fossile brændstoffer?

 

Se eller gense lektor Nina Lock, fra Institut for Ingeniørvidenskab, fortælle om CO2 som industriens afløser for fossile brændstoffer.

Koncentrationen af CO2 i atmosfæren er stigende som følge af vores stigende forbrug af fossile brændstoffer. Ikke alene har det alvorlige konsekvenser for klimaet, men olie, gas og kul er begrænsede ressourcer.

I grønne planters naturlige fotosyntese omdannes CO2 og vand til plantemateriale og ilt. Denne kemiske proces er drevet af sollys, og planternes klorofyl er en såkaldt katalysator for fotosyntesen. Der forskes i dag intensivt i udviklingen af materialer, dvs. katalysatorer, til såkaldt kunstig fotosyntese, hvilket muliggør fremstilling af en række kemiske forbindelser ud fra CO2 og lys. Ligeledes er der stort fokus på udviklingen af katalysatorer, hvor strøm (i stedet for lys) er drivkraften for omdannelsen af CO2. I begge tilfælde bruges vedvarende energi altså til at omdanne CO2 fra atmosfæren til et værdifuldt produkt.

Forelæsningen tager udgangspunkt i problematikken med stigende CO2 udledning og stabiliteten af CO2 molekylet. Derefter diskuteres den katalytiske proces ud fra reaktionsprofiler, og nye teknologier til omdannelse af CO2 ved brug af lys eller strøm gennemgås. Der er særligt fokus på udviklingen af katalysatoren. Til sidst belyses de forskellige mulige produkter, CO2 kan omdannes til, samt deres anvendelse.

Se eller gense forelæsningen

Praktisk information

Afholdt d. 25. september 2020

Målgruppe:  Forelæsningen er målrettet gymnasielærere og elever i kemi A, B og C og andre interesserede i gymnasieskolen.


Forelæsningen sætter fokus på: 

  • Problematikken omkring vores stigende energiforbrug og CO2 udledning
  • At beskrive katalytiske processer og udviklingen af materialer til katalyse
  • Udviklingen af bæredygtige processer til CO2 reduktion ved brug af lys eller strøm
  • Den mulige brug af CO2 som byggesten i den kemiske industri

Hvordan kan forelæsningen bruges i undervisningen:

  • Nina kommer i forelæsningen ind på stabiliteten af CO2, reaktionsprofilen for katalytiske processer samt forekomsten af grundstoffer i jordskorpen
  • I forelæsningen indgår overvejelser omkring effektiviteten af kemiske processer
  • Forelæsningen lægger op til en efterfølgende diskussion i klassen om (1) ligheder og forskelle mellem kunstig fotosyntese og planternes fotosyntese og (2) diskussion af andre katalysatorer kendt fra dagligdagen (fx bilkatalysatoren).

Anbefalet læsning:

Artikel i næste udgave af Aktuel Naturvidenskab (Nr. 1-2020) af forsker Nina Lock: 
https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-1/AN1-2020-co2-industri.pdf