Aarhus Universitets segl

Dronning Margrethe II's rejselegat

I forbindelse med årsfesten i september uddeles H.M. Dronning Margrethe II's rejselegater til 5 særligt talentfulde studerende ved Aarhus Universitet.


Fakta om Dronning Margrethe II's rejselegat

­

 • Rejselegatet blev indstiftet i 2010 som en gave til Hendes Majestæt Dronning Margrethe i anledning af Dronningens 70 års fødselsdag.
 • På Aarhus BSS og Arts går legatet til studerende ved statskundskab og arkæologi – de fag, som Hendes Majestæt selv læste i sin tid som studerende på Aarhus Universitet i 1961-1962. Der er ingen krav til studieretningen på henholdsvis Faculty of Health, Faculty of Natural Science og Faculty of Technical Science.
 • Hensigten med legatet på 25.000 kroner er at gøre det muligt for legatmodtagerne at studere i udlandet i forbindelse med deres studier på Aarhus Universitet.

Prisvinderne 2023

Legatmodtagere

2023


Frederik Søren Nielsen, kandidatstuderende i arkæologi, Institut for Kultur og Samfund, Faculty of Arts

Frederik Søren Nielsen er særligt optaget af senantikkens byrum, som han også skrev bachelorprojekt om. Han har i løbet af sin studietid deltaget i feltarbejde ad flere omgange, blandt andet i de dansk-italienske udgravninger i Francavilla Marittima i Syditalien. Og han har siden 2022 været tilknyttet det danske Halikarnassos-projekt i den tyrkiske by Bodrum, hvor han bl.a. har deltaget i registrering af fund.

I sit speciale vil Frederik Søren Nielsen med udgangspunkt i byerne i Lilleasien undersøge, hvordan vi kan forstå ruiner og forladte steder i den senantikke by, og hvilken rolle ruinerne spiller for vores oplevelse af byrummet.

Dronning Margrethe II’s rejselegat giver Frederik Søren Nielsen mulighed for en studierejse til det vestlige Tyrkiet, hvor han kan undersøge de steder, der indgår i hans speciale.


Tobias Rehoff Hyldahl, kandidatstuderende i statskundskab, Institut for Statskundskab, Aarhus BSS

Tobias Rehoff Hyldahl er interesseret i politisk adfærd og komparativ politik. Han har skrevet større opgaver om, hvordan vrede påvirker vælgernes politiske holdningsdannelse, og hvorvidt hadefulde brugere på sociale medier bliver mere ekstreme, når de bliver censureret og flytter til alternative platforme.

Tobias Rehoff Hyldahl har haft studiearbejde på to forskningsprojekter og som instruktor i Almen statskundskab og Metode. Derudover har han været frivillig som træner på Politikens Debattør- og kritikerskole.

Han vil bruge Dronning Margrethe II’s rejselegat til sit studieophold på University of California, Berkeley. UC Berkeley huser nogle af statskundskabens dygtigste forskere, som han håber at lære en masse fra, inden han skal hjem og skrive speciale.


Mohsen Redda, kandidatstuderende i medicin, Institut for Klinisk Medicin, Faculty of Health

Mohsen Redda er allerede i gang med en forskerkarriere og skal i et kommende ph.d.-projekt udvikle tidligere og mere præcise metoder til at diagnosticere og monitorere glioblastomer, den hyppigste form for hjernetumor. Mohsen Redda har under sit forskningsår på MR-Forskningscentret publiceret abstracts og præsenteret disse ved flere internationale konferencer.

I løbet af sin studietid har han været tutor for nye medicinstuderende og fordybet sig i bestyrelses- og foreningsarbejde. Desuden har han siden 2018 været instruktor på lægestudiet, hvor de studerende flere gange har kåret ham som Årets Studenterunderviser.

Dronning Margrethe II’s rejselegat kan yde støtte til et ophold på Cambridge University, hvor Mohsen Redda vil fordybe sig i det kliniske arbejde omkring hjernetumorer og molekylær MR-billeddannelse, som vil være til stor nytte i hans kommende ph.d.-projekt.


Signe Bjerg Kristensen, kandidatstuderende i Molekylær medicin, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Faculty of Natural Sciences

Signe Bjerg Kristensen er drevet af ønsket om at forstå, hvordan kroppen fungerer. Hvordan bekæmper kroppens celler en infektion? Og hvad er de molekylærbiologiske mekanismer bag sygdom?

Ved siden af studiet har Signe Bjerg Kristensen været tutor for nye studerende, hun er aktivt medlem i foreningen Molekylærbiologisk CELLskab og arbejder ved besøgsservice på instituttet, hvor hun underviser gymnasieelever i laboratorieøvelser.

Dronning Margrethe II’s rejselegat giver Signe Bjerg Kristensen mulighed for et studieophold ved Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet. Hun ser frem til at opleve et andet universitet, som også er stærkt indenfor naturvidenskab.


Nikolaj Kühne Jakobsen, bachelorstuderende i Computerteknologi, Institut for Elektro- og Computerteknologi, Faculty of Technical Sciences

Nikolaj Kühne Jakobsen er optaget af banebrydende teknologier og har blandt andet været med til at udvikle en e-mail-klient, der via et brugerdefineret filtreringssystem automatisk kan kategorisere og slette e-mails. Derudover har han engageret sig i et væld af hobbyprojekter, som spænder lige fra robotteknologi og IOT til algoritmer på kvantecomputere.

Han er ansat som forskningsassistent i afdelingen for Software Engineering & Computing Systems, hvor han særligt har fokus på projektet Reducing the Cyber Attack Surface (RCAS) og står til at være hovedforfatter på en artikel og medforfatter på en anden i 2023.  

Nikolaj Kühne Jakobsen regner med at bruge Dronning Margrethe II’s rejselegat til et studieophold på Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA. Her håber han at kunne besøge professor Daniel Jacksons forskningsgruppe, som bl.a. undersøger, hvordan konceptspecifikationer kan bruges til at hjælpe store sprogmodeller som ChatGPT med at generere mere effektiv kode.

2022


Mathilde Vestergaard Meyer, ph.d.-studerende i arkæologi, Faculty of Arts

Hvad kan børns legetøj fortælle os om fortidens samfund? Det er et af hovedspørgsmålene i Mathilde Vestergaard Meyers bachelorprojekt og i hendes nyligt igangsatte ph.d.-projekt, hvor hun vil rekonstruere børns aktiviteter i en række forskellige fortidige kulturer, blandt andet Thule-kulturen på Grønland.

I løbet af sin studietid har Mathilde Vestergaard Meyer arbejdet på både Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum og Moesgaard Museum, hvor hun som forskningsassistent også beskæftigede sig med arkæologiske undersøgelser.

Dronning Margrethe II’s rejselegat muliggør en studierejse til Grønland, hvor Mathilde Vestergaard Meyer kan studere legetøj og andre genstande fra fortidens børn.


Ida Vidar Kristensen, kandidatstuderende i statskundskab, Aarhus BSS

Ida Vidar Kristensen er optaget af et klassisk speciale inden for statskundskaben: politisk holdningsdannelse. Hun skrev bacheloropgave om, hvordan vælgerne vurderer en kandidat, der trækker ’jydekortet’, dvs. pointerer sit jyske ophav.

Ida Vidar Kristensen har kombineret sine stærke faglige kompetencer med relevant studiearbejde for VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Det har givet hende et praktisk kendskab til forsknings- og evalueringsopgaver og blod på tanden til en videre karriere inden for forskning.

Dronning Margrethe II’s rejselegat giver Ida Vidar Kristensen mulighed for et studieophold på Institut d'études politiques de Paris (’Sciences Po’).


Johanne Jul Elnegaard, kandidatstuderende i medicin, Faculty of Health

Johanne Jul Elnegaard har som forskningsårsstuderende arbejdet med et projekt om fedme og leverens ophobning af fedt, og hun har publiceret en forskningsartikel om emnet. Samtidig er hun en vellidt studenterunderviser i emnerne cellebiologi og histologi.

Ved siden af studie, forskning og undervisning arbejder Johanne Jul Elnegaard for at skabe gode rammer på medicinstudiet i både studienævn, medicinerråd og institutforum på Institut for Biomedicin.

Dronning Margrethe II’s rejselegat giver Johanne Jul Elnegaard mulighed for at deltage i en international konference i Canada med fokus på fedme og diabetes, hvor hun skal præsentere sine forskningsresultater.


Sebastian Loeschcke, kandidatstuderende i datalogi, Faculty of Natural Sciences

Sebastian Loeschcke har i sit studie særligt fokus på machine learning og data-intensive systemer, og han har som bachelorstuderende været førsteforfatter på en videnskabelig artikel om, hvordan man gør big data mere håndgribeligt. Han har præsenteret sine resultater på en international konference i Sverige.

Sebastian Loeschcke har gået på datalogiuddannelsens talentspor for særligt talentfulde studerende – Pre-Talent Track – og efterfølgende selv været instruktor på talentsporet. Samtidig har han taget del i forskningsaktiviteter i flere forskellige forskningsgrupper på instituttet.

Dronning Margrethe II’s rejselegat giver Sebastian Loeschcke mulighed for at rejse til Tel Aviv for at præsentere sin nye videnskabelige artikel på en international konference om computer vision og machine learning.


Mark Meyer, kandidatstuderende i Byggeri, Faculty of Technical Sciences

Mark Meyer er på sin kandidatuddannelse særligt optaget af bæredygtighed, indeklima og energioptimering samt genanvendelse af byggematerialer. Han er en entusiastisk studerende, der med sine evner og sit engagement kan sætte retningen for en mere bæredygtig byggebranche. Byggebranchen står for en stor del af verdens ressourceforbrug, og en mere bæredygtig tilgang vil komme alle til gavn. Ved siden af studierne har Mark Meyer studierelevant arbejde som studentermedhjælper ved Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S.

Dronning Margrethe II’s rejselegat giver Mark Meyer mulighed for at tage på et udvekslingsophold ved Politecnico di Milano, hvor han kan dykke mere ned i det bæredygtige byggeri.

2021


Sara Cecilie Utvaag, kandidatstuderende i arkæologi, Institut for Kultur og Samfund, Faculty of Arts

Sara Cecilie Utvaag har i sit studie udmærket sig ved et højt engagement i museumsarbejde og arkæologisk feltarbejde. Fra 2017 til 2020 var hun fast tilknyttet de dansk-italienske udgravninger i Francavilla Marittima i Syditalien og har deltaget i survey i Palmi, hvoraf førstnævnte var udgangspunktet for hendes bachelorprojekt, for hvilket hun fik topkarakter. Hun har desuden været instruktor på feltkurset, i Informationssøgning og i Introduktion til Græsk Arkæologi.

Foruden studierelevant arbejde på Antikmuseet og Gammel Estrup – Danmarks Herregårdsmuseum, har hun været tilknyttet Palmyra Portræt-projektet om portrætter i Palmyra, og hun har været skribent på det tværfaglige antiktidsskrift Agora. Sara Cecilie Utvaag vil i sit speciale undersøge antik receptionen i Danmark i 1700-tallet i et samarbejde med Gammel Estrup – Danmarks Herregårdsmuseum og Dansk Center for Herregårdsforskning.

Dronning Margrethe II’s rejselegat vil give Sara Cecilie Utvaag mulighed for et studieophold i Rom, hvor hun kan besigtige de relevante lokaliteter og foretage en længere studierejse til Vesuvområdet.


Anne Siri Snell, kandidatstuderende i statskundskab, Institut for Statskundskab, Aarhus BSS

Anne Siri Snell har stærke faglige kompetencer i statskundskab, hvor hun specielt interesserer sig for samfundsvidenskabelige metoder – især kvantitative – og for studiet af den offentlige administration. Hun skrev bacheloropgave om afvejningen af embedsmandsnormer over for kravet om politisk lydighed baseret på en kvantitativ analyse af jobopslag. Anne Siri Snell har kombineret sine stærke faglige kompetencer og interesser med relevant studiearbejde for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet og ved Skatteministeriets Administrations- og Servicestyrelse. Oven i studier og studiearbejde har hun fundet tid til at være studenterpolitisk aktiv.

Med Dronning Margrethe II’s rejselegat kan Anne Siri Snell tage et ophold på University of Texas at Austin – ét af verdens bedste universiteter inden for statskundskab.


Thomas Jensen, kandidatstuderende i medicin, Institut for Klinisk Medicin, Faculty of Health

Thomas Jensen udmærker sig som talentfuld ung forsker i hjerterytmesygdomme og har bl.a. formået at publicere som førsteforfatter i sit forskningsår. Ud over forskningen deltager Thomas Jensen frivilligt i flere universitetsorganer, blandt andet som næstformand i Studienævnet for medicin, kandidatansvarlig i Medicinerrådets bestyrelse og deltager i Institut for Klinisk Medicins uddannelsesråd. Endvidere har han udviklet og driftet et af Aarhus Universitets mest populære online undervisningsværktøjer på Medicin. Han udvikler nu på platforme for en international medicinsk lærebog, undervisningsfeedback og elektrokardiogram for læger og lægestuderende.

Thomas Jensen vil bruge Dronning Margrethe II’s rejselegat til et ophold på Leiden University Medical Center, Holland, hvor han vil forske videre i pludselig død forårsaget af hjerterytmesygdom.


Cathrine Abild Meyer, kandidatstuderende i nanoscience, Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Faculty of Natural Sciences

Cathrine Abild Meyer er et lovende forskertalent, der udførte sit bachelorprojekt til topkarakter i Stadler-laboratoriet på iNANO. Projektet handler om samdyrkning af kunstige celler og leverceller med det formål at samle bionisk væv, og det var det første skridt på vejen til et ERC Consolidator Grant til afdelingen.

Efter bacheloruddannelsen tog Cathrine Abild Meyer et sabbatår, hvor hun arbejdede som lærervikar på Frederiksbjerg Skole i Aarhus og rejste i Sydamerika, og hun er nu gået i gang med kandidatstudiet i nanomedicin. Hun planlægger at vende tilbage til Stadler-laboratoriet i forbindelse med sit kandidatprojekt, som sigter mod at kombinere kunstig biologi med neurovidenskab. Specifikt er målet at designe kunstige organeller (”små organer” i celler) i samarbejde med Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Portugal.

Dronning Margrethe II’s rejselegat vil muliggøre et ophold på netop dette universitet og være et vigtigt skridt på vejen i Cathrine Abild Meyers karriere som enten ph.d.-studerende eller i industrien.


Frederik Giessing Nielsen, kandidatstuderende i Mechanical Engineering, Institut for mekanik og produktion, Faculty of Technical Sciences

Frederik Giessing Nielsen har stærke faglige kompetencer inden for såkaldt fluidmekanik – kompetencer, som gør ham i stand til at hjælpe Danmarks industri med at udvikle nye bæredygtige energiløsninger. I forbindelse med sit bachelorprojekt på diplomingeniøruddannelsen i Mekanik gennemførte Frederik Giessing Nielsen med stor succes et projekt i samarbejde med Grundfos om at simulere væsken i deres pumper ved hjælp af nye computermodeller. Frederik Giessing Nielsen fortsætter nu studierne på Mechanical Engineering, hvor han specialiserer sig i Renewable energy and Fluid Mechanics. Frederik Giessing Nielsen har ligeledes vist sit faglige engagement gennem deltagelse i AU Challenge 2020 – en case competition med fokus på bæredygtighed.

Med Dronning Margrethe II’s rejselegat får Frederik Giessing Nielsen mulighed for at tage på studieophold på ét af de bedste universiteter i USA inden for ingeniørvidenskab.

Legatmodtagere 2020-2010

2020

 • Charlotte Marie Brühe Jensen, Arkæologi
 • Maria Søgaard-Nielsen, Statskundskab
 • Dina Sofia Mortensen, Astronomi
 • Sophia Thrane, Biomedicin

2019

 • Axel Hee Rømer, Arkæologi
 • Line Pedersen, Fødevareteknologi
 • Jon Hagen Herskind, Idræt
 • Jannik Fenger, Statskundskab

2018

 • Cathrine Frederiksen Madsen, Middelalder- og renæssancearkæologi
 • Karl Emil Bilstrup, IT-produktudvikling
 • Eeva-Liisa Røssell Johansen, Folkesundhedsvidenskab
 • Jens Erik Viuff Ludvigsen, Statskundskab

2017

 • Daniel Nykjær Andersen, Klassisk arkæologi
 • Nikolaj Roth, Kemi
 • Morten Kelder Skouboe, Medicin
 • Line Engbjerg, Statskundskab

2016

 • Jesper Borre Pedersen, Forhistorisk arkæologi
 • Sofie Hindkjær Lautrup, Molekylærbiologi
 • Sophie Brinck, Medicin
 • Johan Gøtzsche-Astrup, Statskundskab

2015

 • Caroline Elisabeth Fisker, Klassisk arkæologi
 • Lasse Beck Thostrup, Ingeniørvidenskab
 • Simon Riis, Idræt
 • Lasse Egendal Leipziger, Statskundskab

2014

 • Almut Fichte, Forhistorisk arkæologi
 • Mads Bøttger Hansen, Kemi
 • Mette Lise Lousdal, Folkesundhedsvidenskab
 • Niels Bjørn Grund Pedersen, Statskundskab

2013

 • Sine Grove Saxkjær, Klassisk arkæologi
 • Rasmus Pihl, Civilingeniør
 • Lisbeth Anna Karen Kronsted Lund, Idræt
 • Asger Narud, Statskundskab

2012

 • Kristina Bakkær Simonsen, Statskundskab
 • Peter Moe Astrup, Forhistorisk arkæologi
 • Nina Bjerre Andersen, Medicin
 • Oleg Sitsel, Molekylærbiologi

2011

 • Eva Mortensen, Arkæologi
 • Ria Kristin Langbehn, Statskundskab

2010

 • Mette Løvschal, Arkæologi
 • Thomas Tranekær, Statskundskab