Aarhus Universitets segl

Stiftende generalforsamling 26. januar 2023

Stiftende generalforsamling 26. januar 2023 (teksten er fra indkaldelsesmailen)

Hermed lidt opdateringer

 • Medlemmer under 60 er velkomne. Der har været et par henvendelser i den retning.
 • Reminder om navneforslag til foreningen– der er kun kommet to forslag. Alle er velkomne til at komme med forslag.
 • Budget – vi lader det være op til betyrelsen at udarbejde budget på basis af medlemstegningen – vi foreslår et kontingent på 120 kr/år.
 • Overvej om du har lyst til at stille op til bestyrelsen – evt. som suppleant.

Kære tidligere medarbejder i DMU/Risø og/eller nuværende medarbejder hos AU, Campus Risø

På baggrund af en forespørgsel blandt nuværende medarbejdere suppleret med email til et antal tidligere medarbejdere blev i november 2022 afholdt et møde på Risø om evt. etablering af en forening for tidligere medarbejdere hos DMU/Risø og/eller AU/Risø.

Mødet konkluderede på baggrund af mange tilbagemeldinger, at der er basis for en sådan forening og der nedsattes en arbejdsgruppe, som fik til opgave at forberede en stiftende generalforsamling. Gruppen består af Lars Villemoes (tidligere SEK), Sigga Joensen (tidligere Arktisk Miljø), Carsten Suhr Jacobsen (ENVS), Ole Hertel (tidligere ECOS og ENVS, nu prodekan for TECH) og Peter Aastrup (Arktisk Miljø).

Hermed indkaldes til stiftende generalforsamling d. 26. januar kl. 15 i den gamle kantine. Indkaldelsen er sendt til alle nuværende medarbejdere AU/Risø, samt mulige medlemmer hvis email-adresser er kendte for arbejdsgruppen. Vi beder dig, som modtager af denne invitation, om at sprede budskabet til andre relevante personer.

Vedhæftet forslag til vedtægter for foreningen. Bemærk specielt punkterne Formål og Personkreds:

”Formål: At sikre mulighed for samvær mellem tidligere og nuværende ansatte ved DMU/AU, Risø ved foredrag, diskussionsmøder og sammenkomster m.v. Der lægges særlig vægt på at give tidligere (60+) ansatte mulighed for at bevare kontakten til deres ’gamle’ arbejdsplads.  Der afholdes 2-4 arrangementer/år.”

”Personkreds: Som medlemmer kan optages ældre medarbejdere ved AU-Risø/DMU - uanset alder - nuværende som tidligere.”

Der var på det indledende møde og i initiativgruppen enighed om at kontakten til nuværende ansatte bør være et væsentligt element. Derfor de ret brede formuleringer.

Vi indkalder også forslag til navn til foreningen. Vinderen vil blive udpeget ved afstemning blandt de fremmødte på den stiftende GF. Det vindende navn præmieres med to flasker vin. Send dit forslag til Peter Aastrup paa@ecos.au.dk senst 20. januar.

Men det skal ikke alt sammen være generalforsamling og gensynsglæde. Professor Jonas Teilmann har lovet at holde et fagligt oplæg før generalforsamlingen:

Fra Tagensvej til Risø – Et arbejdsliv brugt til at forstå havpattedyrenes adfærd og hvordan vi beskytter dem.

Dagsorden:

 1. Fagligt oplæg
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Baggrund for stiftelsen af foreningen
 5. Forslag til vedtægter og afstemning
 6. Forslag til budget og kontingent og afstemning – Forslag til budget fremsendes inden generalforsamlingen
 7. Valg af bestyrelse.  5 bestyrelsesmedlemmer – bestyrelsen konstiturer sig selv med formand, næstformand og kasserer
 8. Afstemning om foreningens navn – husk at indsende forslag til paa@ecos,au.dk senest 20. januar
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

PAV

Peter