Aarhus Universitets segl

Efter- og videreuddannelse ved Natural Sciences og Technical Sciences

Med en efter- og videreuddannelse ved fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences er du sikret en uddannelse på højeste faglige niveau, der både styrker dine faglige kompetencer og fremtidige karrieremuligheder.  

Tompladsordningen

Du har mulighed for at følge enkelte kurser på bachelor- og kandidatniveau i dagtimerne gennem tompladsordningen. Via tompladsordningen kan du sammensætte et helt tilvalg/sidefag.

Master som fleksibelt forløb

Masteruddannelse som fleksibelt forløb er en personlig tilrettelagt forskningsbaseret videreuddannelse. Her er du som ansøger i vid udstrækning selv ansvarlig for både at sammensætte og gennemføre uddannelsen.

Kurser som indtægtsdækket virksomhed

Her finder du udbuddet af kurser som indtægtsdækket virksomhed på Natural Sciences og Technical Sciences.
På Institut for Bioscience har de gode erfaringer. Læs mere om indtægtsdækket virksomhed.

Information til ansøgere

Find kontaktoplysninger på studievejledningen, og læs mere om supplerende studieaktivitet eller hvordan du afmelder dig et enkeltfag eller modul her.