Aarhus Universitets segl

Master i informatikundervisning

Masteruddannelsen er målrettet gymnasielærere med en baggrund indenfor et andet gymnasiefag, der vil opkvalificeres med den nyeste viden inden for informatikundervisning.

Beskrivelse af uddannelsen

Masteruddannelsen i informatikundervisning er en forskningsbaseret uddannelse, der med udgangspunkt i den adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring indeholder videregående studier inden for informatik. Masteruddannelsen (60 ECTS) bidrager til at opbygge faglig kompetence hos danske gymnasielærere til at undervise i faget informatik. Uddannelsen dækker det obligatoriske kernestof for de faglige mindstekrav; f.eks. programmering, systemarkitektur, datastrukturer m.v. med henblik på videreformidling i gymnasieskolen. For at opnå faglig kompetence i informatik skal du supplere masteruddannelsen med 30-60 ECTS informatikkurser.

Masteruddannelsen er et samarbejde mellem seks danske universiteter:

 • Aalborg Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Københavns Universitet
 • Roskilde Universitet
 • IT-Universitetet i København
 • Aarhus Universitet

Masteruddannelsen kan tages som en hel uddannelse (60 ECTS) eller som enkelte moduler (5-10 ECTS).

Målgruppe

Masteruddannelsen retter sig specifikt mod gymnasielærere, der allerede underviser i ét eller flere af gymnasieskolens fagrækker, og som ønsker at opnå undervisningskompetence i informatik. Uddannelsen retter sig dermed mod gymnasielærere, der har brug for opkvalificering. Uddannelsen har ikke til formål at uddanne gymnasielærere, men derimod at opkvalificere gymnasielærere.

Hvad skal der til for at få faglig kompetence i informatik

Masteruddannelsen består udelukkende af kernestof og er et trin på vejen til at opnå faglig kompetence i informatik. Du skal derudover supplere med 30-60 ECTS bredde- og dybdestof.

Masteruddannelsen er sammensat ud fra de faglige mindstekrav for informatik (Under punkt 3.7) og tilbyder 60 ECTS kurser indenfor kernestoffet under de faglige mindstekrav. Sørg for at orientere dig i de faglige mindstekrav for at kende til det faglige indhold, det er krævet, at du skal igennem.

Der er forskel på, hvor meget du skal supplere udover masteruddannelsen. Det afhænger af, om du har en naturvidenskabelig eller ikke-naturvidenskabelig kandidateksamen.

Kandidater med naturvidenskabelig kandidateksamen skal samlet opnå 90 ECTS indenfor informatikfagligheden for at leve op til de faglige mindstekrav. De 60 ECTS af disse opfyldes af kernestof på masteruddannelsen, men herudover kan der være behov for at supplere uddannelsen med op til 30 ECTS inden for bredde- og dybdestof for at leve op til de faglige mindstekrav. Disse 30 ECTS kan være dækket af kurser, du tidligere har gennemført.

Kandidater med en ikke-naturvidenskabelig kandidateksamen skal samlet opnå 120 ECTS for at leve op til de faglige mindstekrav. Udover 60 ECTS kernestof på masteruddannelsen kan du derfor have behov for at supplere uddannelsen med op til 60 ECTS bredde- og dybdestof for at opnå faglig kompetence i informatik.

Fagdidaktik er obligatorisk som del af de 30-60 ECTS. På AU undervises der i forårssemestre i kurset Informatikkens fagdidaktik. Kurset søges via tompladsordningen.
Som del af de 30-60 ECTS kan kurset Digital teknologiforståelse i gymnasieskolen med fordel tages.

Uddannelsens opbygning og forløb

Uddannelsen er opbygget med henblik på primært at skulle dække det obligatoriske kernestof (60 ECTS), der indgår i det faglige mindstekrav for undervisning i faget informatik i gymnasieskolen.

Uddannelsen vil blive tilrettelagt under hensyntagen til, at deltagerne overvejende har beskæftigelse som gymnasielærere ved siden af uddannelsen. Der planlægges en fleksibel struktur, der tillader at deltagerne tager 10-15 ECTS pr. semester.

Uddannelsens kurser udbydes af AU i et nationalt samarbejde mellem AU, AAU, SDU, ITU, KU og RUC, således at hvert universitet bidrager med 5-15 ECTS. Kurserne vil generelt have et stort fokus på integration af didaktiske emner sammen med faglig dybde.

Kurset Introduktion til Programmering er eneste forudsætning for alle andre kurser i uddannelsen. Det anbefales derfor, at kurset gennemføres som første kursus på masteren. Læs evt. mere i studieordningen for uddannelsen under 'Uddannelsens struktur'.

Udbudsplan (med forbehold for ændringer):

2024

Kursusbeskrivelse Periode ECTS-vægt Undervisningsted Forudsætning
Introduktion til Programmering Forår 10 Aarhus Universitet Ingen
Systemarkitektur og IT-sikkerhed /  System Architecture and IT Security Forår 5 Syddansk Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Digital Design og Designprocesser Forår 5 Syddansk Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Dataanalyse og Machine Learning Forår 5 Københavns Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Valgfagsblok:
Design & Læring med fysisk computing
Forår 5 Syddansk Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Masterprojekt Forår 15 Aarhus Universitet Alle andre kurser svarende til 45 ECTS på Master i informatikundervisning
Algoritmer og Datastrukturer Efterår 5 Aarhus Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Databaser og begrebsmodellering Efterår 5 Aalborg Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Interaktionsdesign og -teknologier Efterår 5 Aarhus Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Valgfagsblok:
Advanced User Experience 
Efterår 5 Roskilde Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Masterprojekt Efterår 15 Valgfri vejleder Alle andre kurser svarende til 45 ECTS på Master i informatikundervisning

2025

Kursusbeskrivelse Periode ECTS-vægt Undervisningsted Forudsætning
Introduktion til Programmering Forår 10 Aarhus Universitet Ingen
Systemarkitektur og IT-sikkerhed /  System Architecture and IT Security Forår 5 Syddansk Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Digital Design og Designprocesser Forår 5 Syddansk Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Dataanalyse og Machine Learning Forår 5 Københavns Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Valgfagsblok: Videnskabsteori og etik for informatik Forår 5 Aarhus Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Masterprojekt Forår 15 Valgfri vejleder Alle andre kurser svarende til 45 ECTS på Master i informatikundervisning
Algoritmer og Datastrukturer Efterår 5 Aarhus Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Databaser og begrebsmodellering Efterår 5 Aalborg Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Interaktionsdesign og -teknologier Efterår 5 Aarhus Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Masterprojekt Efterår 15 Valgfri vejleder Alle andre kurser svarende til 45 ECTS på Master i informatikundervisning

Kursusoversigt

I studieordningen for Masteruddannelsen i Informatikundervisning kan du læse de enkelte kursusbeskrivelse samt se et studiediagram som illustrerer progression på uddannelsen.

Introduktion til Programmering 10 ECTS

Kurset omfatter grundlæggende programmeringsbegreber og teknikker til systematisk konstruktion af simple programmer. Et større programmeringsprojekt.

Digital design og designprocesser, 5 ECTS

På kurset lærer du hvordan man designer digital teknologi i tæt samspil med brugere og hvordan det spiller sammen med didaktisk design. I kurset vil du lære praktiske teknikker til at gennemføre etnografisk studier og designworkshops med brugerinvolvering og prototyper.

Algoritmer og datastrukturer, 5 ECTS

Kurset dækker præsentation og anvendelse af basale algoritmer og datastrukturer (f.eks. lister, stakke, køer, træer, grafer, søgning, sortering), samt analyse og sammenligning af tid og pladsforbrug for disse for at kunne vælge den bedste løsning til en given anvendelse.

Databaser og begrebsmodellering, 5 ECTS

Kurset omfatter metoder til modellering af data fra den virkelige verden, så de effektivt kan lagres, fremsøges, og klargøres til analyse.

Interaktionsdesign og -teknologier, 5 ECTS

Her gennemgås metoder og principper for design af moderne interaktionsteknikker på gængse web og mobile platforme, herunder fysiske it-produkter, inklusive basal prototyping af fysiske grænseflader med simple sensorer og aktuatorer.

Systemarkitektur og it-sikkerhed, 5 ECTS

Kurset omfatter de basale begreber relateret til computersystemer, herunder begreber fra computerarkitektur, operativsystemer, computernetværk og distribuerede systemer. Der dækkes også fundamentale begreber relateret til anvendelser af kryptografi samt IT-sikkerhed og ”privacy”.  Endvidere dækkes en præsentation og sammenligning af løsninger på sikkerhedsproblemer.

Dataanalyse og Machine Learning, 5 ECTS

Kurset omfatter basale metoder og værktøjer til machine learning og visuel analyse på standard platforme med tilgængelige, åbne data sæt. Herunder diskuteres også problemstillinger vedrørende dataoprensning, balanceret træning af Machine Learning algoritmer samt principper for hvordan resultater kan gøres forklarlige f.eks. gennem visualisering. 

Valgfag: 

Design og læring med fysisk computing

Kurset demonstrerer en eksperimentel tilgang til at undersøge interaktion med fysiske IT-produkter (”computational things”). Du lærer teoretiske begreber og didaktiske metoder til at programmere fysisk prototyper, og du forholder dig til læring gennem fysisk interaktion.
 

Masterprojekt, 15 ECTS, herunder træning i elementer af softwareudvikling og projektorganisering: Ved udarbejdelse af masterprojektet skal den studerende demonstrere fortrolighed med almindelige principper for videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier herunder teknikker til softwareudvikling, databehandling, interaktionsdesign og projektorganisering til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger i relation til informationsteknologier.

Vi vil løbende vurdere, hvornår vi starter udbud af masterprojekt (15 ECTS). Vil du igang med planlægningen af eller starte op på dit masterprojekt, skal du sende en mail til miu@cs.au.dk 

Tid og sted for undervisning

Hvert modul tilrettelægges som blended learning med hele fremmødedage evt. suppleret med virtuelle møder i et fælles digitalt læringsrum. Hertil kommer rene e-læringsaktiviteter.

Undervisningen finder sted i Aalborg, Aarhus, Odense, Kolding, Roskilde og København, afhængigt af det enkelte kursus.
 

Fremmødedage for efterårsmodulerne 2024:

Databaser og
begrebsmodellering (AAU)
Algoritmer og datastrukturer (AU)
1. seminar 2. september 16-18 (online) 3. september 9-16
2. seminar 9. september 9-16 10. september 15-17 (online)
3. seminar 23. september 16-18 (online) 24. september 15-17 (online)
4. seminar 7. oktober 9-16 1. oktober 9-16 
5. seminar 28. oktober 16-18 (online) 8. oktober 15-17 (online)
6. seminar 11. november 9-16 22. oktober 15-17 (online)
7. seminar 25. november 16-18 (online) 29. oktober 9-16
8. seminar  2. december 16-18 (online) 5. november 15-17 (online)
9. seminar 19. november 15.17 (online)
10. seminar 26. november 9-16
11. december 3. december 15-17 (online)
Eksamen 9. december 10-13 10. december
Interaktionsdesign og 
- teknologier (AU)

Advanced User
Experience (RUC)

1. seminar 22. august 9-16 4. september 9-16
2. seminar Online seminar:
29. august 15-17
25.september 9-16
3. seminar 19. september 9-16 9. oktober 9-16
4. seminar Online seminar:
26. september 15-17
23. oktober 9-16
5. seminar 24. oktober 9-16 6. november 9-16
6. seminar Online seminar:
31. oktober
7. seminar 28. november 9-16 NB: Online seminarer 
tilføjes muligvis senere
8. seminar Online seminar:
5. december 15-17
Eksamen TBA 17. december

Adgangskrav og dokumentationskrav

OBS: Pr. 1. januar 2023 er adgangskravet om at have 30 ECTS informatikkurser forud for optagelse frafaldet.

For at kunne blive optaget på masteruddannelsen i informatikundervisning kræves:

 • Faglig kompetence inden for mindst et fag i gymnasieskolens fagrække ifølge Gymnasielovens §56 stk. 1-4, samt

 • Matematik på mindst B niveau, samt

 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende kandidatuddannelse. Med relevant erhvervserfaring menes undervisning på gymnasiale uddannelser eller erfaring fra tilsvarende ansættelser med fokus på formidling og anvendelse af informatik.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse, Nat-Tech Uddannelse for nærmere vejledning. 

Medsend følgende dokumentation til din ansøgning:

 • Faglig kompetence: Bachelorbevis + kandidatbevis + pædagogikumbevis eller dokumentation for påbegyndt pædagogikum (vi skal kende dit hovedfag og hvilke fag du underviser i). Hvis undervisningskompetencen ikke kan dokumenteres via uddannelsesbeviser kombineret med et pædagogikumbevis, skal fagkonsulenten bekræfte at du har undervisningskompetence.
 • Matematik B: Vi accepterer Matematik B fra Studentereksamensbevis, suppleringsbevis fra VUC/HF eller IKV-bevis fra VUC med fuld anerkendelse for at dine kvalifikationer svarer til matematik på B-niveau. Vær opmærksom på, at udtalelser eller ækvivalensvurderinger fra din egen arbejdsgiver/arbejdsplads ikke accepteres.
 • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført kandidatuddannelse: 2 stk. lønsedler med min. 2 års interval fra samme arbejdsgiver, evt. suppleret med ansættelseskontrakt eller udtalelse fra arbejdsgiver.

Er du usikker på om du vil søge? Søg alligevel!

Er du i tvivl om, om du kan få tid til, eller lov af din arbejdsgiver til at følge kurset? Søg alligevel. 

Moduler på masteruddannelsen udbydes kun, hvis der er nok ansøgere ved den ordinære ansøgningsfrist. Vi forlænger derfor kun ansøgningsfristen, hvis modulerne har tilstrækkeligt antal ansøgere ved selve fristen. 

Vi anbefaler dig derfor at søge om optagelse, selv om at du kan være i tvivl om du kan deltage, da det har betydning for, om vi igangsætter modulet. Er den forlængede ansøgningsfrist udløbet, modtager vi desværre ikke flere ansøgninger. Så sørg for at orientere dig om de to årlige deadlines for kurser. 

Du kan altid trække din ansøgning tilbage og få refunderet din deltagerbetaling, hvis du sender os en mail om afmelding allersenest dagen inden første undervisningsgang. 

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til dette: evu.nat-tech@au.dk 

Sådan søger du om optagelse

Ansøgning sker via Aarhus Universitets digitale ansøgningssystem DANS.

Vejledning til login til det digitale ansøgningssystem

Vejledning til at oprette en brugerprofil

Vejledning til opdatering af NemID

Sådan søger du om optagelse på en deltidsuddannelse via det digitale ansøgningssystem DANS

Når du søger om optagelse, skal du vedhæfte følgende bilag:

 • Faglig kompetence: Bachelorbevis + kandidatbevis + pædagogikumbevis eller dokumentation for påbegyndt pædagogikum (vi skal kende dit hovedfag og hvilke fag du underviser i). Hvis undervisningskompetencen ikke kan dokumenteres via uddannelsesbeviser kombineret med et pædagogikumbevis, skal fagkonsulenten bekræfte at du har undervisningskompetence.
 • Matematik B: Vi accepterer Matematik B fra Studentereksamensbevis, suppleringsbevis fra VUC/HF eller IKV-bevis fra VUC med fuld anerkendelse for at dine kvalifikationer svarer til matematik på B-niveau. Vær opmærksom på, at udtalelser eller ækvivalensvurderinger fra din egen arbejdsgiver/arbejdsplads ikke accepteres.
 • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført kandidatuddannelse (med relevant erhvervserfaring menes undervisning på gymnasiale uddannelser eller erfaring fra tilsvarende ansættelser med fokus på formidling og anvendelse af informatik). 2 stk lønsedler med minimum 2 års interval fra samme arbejdsgiver, evt. suppleret med ansættelseskontrakt eller udtalelse fra arbejdsgiver.

Læs mere om adgangskravene i afsnittet ovenfor.

Hvis du har problemer med at søge via DANS kan du kontakte supporten via hjælpeformularen. Hvis du har behov for telefonisk support, er du velkommen til at oplyse dit telefonnummer i formularen. 

4-6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid inden du får svar.

Der tages stilling til om modulerne kan igangsættes ud fra antal ansøgninger. Derfor forbeholder vi os retten til at aflyse ved for få ansøgninger.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er 1200 kr. pr. ECTS og dermed 72.000 kr. for hele uddannelsen.

Udgifter til undervisningsmateriale: Ca. 1.500 kr. pr. semester 

Deltagerbetalingen opkræves i rater forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Fakturaen sendes til din E-Boks.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registreret i vores system.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i den periode, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen.

Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms og omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Returbetaling og ændringer af indskrivning

Hvis du ønsker at afmelde dig, efter undervisningen er begyndt, kan du ikke få deltagerbetalingen refunderet. Hvis afmeldingen sker før undervisningens start, kan du få deltagerbetalingen refunderet. 

Efter ansøgningsfristens udløb er det ikke muligt at foretage ændringer i indskrivningen, fx fra en disciplin til en anden.

For at Efter- og Videreuddannelse kan registrere din afmelding, skal den sendes skriftligt til evu.nat-tech@au.dk. Husk at oplyse navn, studienummer og hvilke(t) fag du ønsker at afmelde samt dine eller din arbejdsgivers bankoplysninger, så vi kan refundere deltagerbetalingen.

Masterprojekt

Du kan orientere dig om rammer og krav for masterprojekt i kursusbeskrivelsen for masterprojektet her: Masterprojekt i informatikundervisning

Her kan du downloade en guide til, hvordan du kan gå til processen med at skrive masterprojekt: Guide til masterprojekt

Send gerne en mail til miu@cs.au.dk hvis du vil starte på at planlægge dit masterprojekt eller har brug for vejledning.

Opfylder du kravet for at kunne påbegynde dit masterprojekt? 

Du skal have gennemført samlet 45 ECTS kurser fra Master i informatikundervisning, inden du påbegynder dit masterprojekt. Dermed skal alle eksamener fra de 45 ECTS  kurser være gennemført og bestået, for at du kan påbegynde dit masterprojekt. 
Kontakt os for vejledning, hvis du er i tvivl, om du lever op til kravet.

Merit

Har du gennemført enkeltfag, fagpakker eller moduler på en anden reguleret masteruddannelse, som du mener kan danne baggrund for merit for enkeltfag på Master i Informatikundervisning, har du mulighed for at søge om merit. Vi anbefaler, at du søger om merit så tidligt i forløbet på uddannelsen som muligt.

Hvordan søger du merit?

Du skal søge merit enten via mitstudie.au.dk eller via denne formular.

Du skal vedlægge en meritansøgning, hvor du beskriver hvilket konkret kursus på masteruddannelsen, du søger om merit for, og på baggrund af hvilket tidligere bestået kursus.

Du skal samtidig vedlægge dokumentation for bestået kursus samt kursusbeskrivelse/studieordning.

Du kan kun få merit, hvis kurset er gennemført på en masteruddannelse.

Du skal være opmærksom på, at hvis du får merit på masteruddannelsen, så tæller de beståede kurser som kernestof, og kan ikke også tælle som bredde- eller dybdestof.

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til den gældende studieordning for Master i informatikundervisning (2020) 

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.