Aarhus Universitets segl

Scienceundervisning

Masteruddannelsen er målrettet gymnasielærere inden for de naturvidenskabelige fag og præsenterer den nyeste viden inde for scienceundervisning.

Beskrivelse af uddannelsen

Aarhus Universitet og Københavns Universitet arbejder sammen om at udbyde en ny masteruddannelse i scienceundervisning målrettet gymnasielærere inden for de naturvidenskabelige fag.

På masteruddannelsen præsenterer vi de nyeste metoder og den nyeste viden inden for scienceundervisning: blandt andet undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, evaluering, it-understøttet læring, udvikling af praktisk arbejde/øvelser, innovation, samfundsperspektiver på naturvidenskabsemner, naturvidenskabelig dannelse, tværfaglighed, mv.

Masteruddannelsen kan tages som en hel uddannelse (60 ECTS) eller som enkelte moduler (5-10 ECTS).

Målgruppe

Masteruddannelsen retter sig mod erfarne undervisere, der efterspørger tid og sted til at reflektere over egen undervisning og elevernes læring, samt undervisere, der ønsker at engagere sig i udviklingsarbejde på deres undervisningssted.

Den primære målgruppe er undervisere inden for naturfagene på ungdomsuddannelserne. Masteruddannelsen i scienceundervisning er også relevant for undervisere inden for naturfagene på videregående uddannelser og for naturfagsformidlere i uformelle læringsmiljøer, som museer og science­-centre.

Uddannelsens opbygning

Du kan læse om uddannelsens opbygning her

Adgangskrav

Adgangskravet til masteruddannelsen i scienceundervisning er en uddannelse på minimum bachelorniveau (professionsbachelor og MVU) inden for et

  • naturvidenskabeligt
  • sundhedsvidenskabeligt eller
  • teknisk videnskabeligt område.

Ansøgeren skal desuden kunne dokumentere minimum to års erhvervserfaring som formidler/underviser inden for naturvidenskab i forlængelse af den adgangsgivende eksamen.

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Der kan ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Sekretariatet for Efter- og videreuddannelse for nærmere vejledning.

Sådan søger du om optagelse

Ansøgning sker via Aarhus Universitets digitale ansøgningssystem DANS.

Vejledning til login til det digitale ansøgningssystem

Vejledning til at oprette en brugerprofil

Vejledning til opdatering af NemID

Sådan søger du om optagelse på en deltidsuddannelse via det digitale ansøgningssystem DANS

Når du søger om optagelse første gang, skal du vedhæfte følgende bilag

  • Dokumentation for adgangsgivende eksamen I form af et fuldt eksamensbevis med beståede kurser (bachelor- og kandidatuddannelse, eller diplomuddannelse)
  • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse, f.eks. kopi af kontrakter, lønsedler, årsopgørelse, bekræftelse fra arbejdsgiver

Hvis du har problemer med at søge via DANS kan du kontakte supporten via hjælpeformularen. Hvis du har behov for telefonisk support, er du velkommen til at oplyse dit telefonnummer i formularen. 

4-6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid inden du får svar.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er 1500 kr. pr. ECTS og 90000 kr. for hele uddannelsen.

Udgifter til undervisningsmateriale: Ca. 1.500 kr. pr. semester 

Deltagerbetalingen opkræves i rater forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Fakturaen sendes til din E-Boks.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registreret i vores system.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i den periode, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen.

Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms og omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Returbetaling og ændringer af indskrivning

Hvis du ønsker at afmelde dig, efter undervisningen er begyndt, kan du ikke få deltagerbetalingen refunderet. Hvis afmeldingen sker før undervisningens start, kan du få deltagerbetalingen refunderet. 

Efter ansøgningsfristens udløb er det ikke muligt at foretage ændringer i indskrivningen, fx fra en disciplin til en anden.

For at Efter- og Videreuddannelse kan registrere din afmelding, skal den sendes skriftligt til evu.nat-tech@au.dk. Husk at oplyse navn, studienummer og hvilke(t) fag du ønsker at afmelde samt dine eller din arbejdsgivers bankoplysninger, så vi kan refundere deltagerbetalingen.

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til den gældende studieordning for

Master i scienceundervisning (2018)

For de studerende, som startede på Master i scienceundervisning før den nye studieordning, henvises til studieordningen for

Master i scienceundervisning (2015)

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.