Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitets strategi 2013-2020

Aarhus Universitets strategi 2013-2020 blev vedtaget 5. marts 2013 af universitetets bestyrelse. Strategien skærper universitetets hidtidige kurs og konsoliderer universitetets samfundsengagement.

Aarhus Universitet sætter i strategien fokus på tre strategiske sigtelinjer:

  • Grundforskning og fagdiscipliner af højeste kvalitet, der skal skabe internationale forskningsmæssige nybrud og kombineres i ny interdisciplinær forskning
  • Stærke forskningsbaserede uddannelser for alle studerende kombineret med ekstra studieaktiviteter og udfordringer for de mest talentfulde og motiverede studerende
  • Internationalisering af uddannelses- og forskningsmiljøerne, der skal bidrage til en høj koncentration og mobilitet af talent på alle niveauer.

Proces og implementering

Strategien bygger på et omfattende strategiarbejde på universitetets fire hovedområder og bidrag fra de tværgående bånd (forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling). Efterfølgende har der været en høringsproces i november-december 2012, hvor akademiske råd, tværgående fora, studenterpolitiske organisationer, hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og hovedområderne har afgivet høringssvar.

Strategien skal realiseres i et samarbejde mellem ledere, medarbejdere og studerende. Konkrete mål vil blive fastsat for hvert af de strategiske sigtelinjer henover strategiperioden, der tilsammen vil bidrage til at indfri Aarhus Universitets vision for 2020.

Opfølgningen på strategien vil ske årligt sammen med opfølgning på udviklingskontrakten og fastlæggelse af prioriteringerne for det kommende år.