Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kurser om kompenserende it-hjælpemidler

Rådgivnings-og støttecentret afvikler to kursustyper om kompenserende it-hjælpemidler for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Kurserne er målrettet fagpersoner, der under SPS-ordningen fungerer som støttepersoner for elever/kursister/studerende med dysleksi på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU. 

Grundkursus om kompenserende it-hjælpemidler

Formålet med grundkurset om kompenserende it-hjælpemidler er at kvalificere deltagerne til at kunne give støttemodtagere instruktion i it-startpakken og programpakken på både pc og Mac.

Du opnår kendskab til it-startpakkens funktioner blandt andet i form af oplæsning, ordforslag, scanning og individuelle indstillingsmuligheder.

Undervisningen er hands-on, så du vil selv komme til at arbejde med programmerne på din egen medbragte pc og/eller Mac. Kurset tager udgangspunkt i AppWriter, og du skal derfor have programmet og en aktiv licens til AppWriter Windows eller AppWriter Mac installeret på computeren. Programmerne CD-Ord og IntoWords fra den tidligere start-/programpakke vil ikke blive gennemgået, men der vil være mulighed for spørgsmål, hvis der er behov for det.

Indhold i grundkurset

På kurset bliver indholdet i programpakken gennemgået og afprøvet med vægt på hjælpemidlernes kompenserende effekt. Du får et indblik i programmernes opsætnings- og kombinationsmuligheder og kendskab til fx muligheder for at anvende programmerne i undervisningssituationer og til faglig læsning og opgaveskrivning.

Der er på kurset plads til løbende at drøfte de forskellige måder at sætte programmerne op på, så der bliver taget hensyn til støttemodtagerens læringsstil, funktionsnedsættelse og temperament. Ligeledes vil der i løbet af kursusdagen være lejlighed til at drøfte SPS og emner relateret hertil i et bredere perspektiv.

Målgruppe for grundkurset

Målgruppen er it-ansvarlige, læsevejledere, andre støttegivere og SPS-ansvarlige, som har til opgave at instruere i programpakken og it-startpakken under SPS-ordningen på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU.

Du behøver ikke at kende til it-startpakkens programmer på forhånd, men det er en fordel, at du er nogenlunde fortrolig med en pc eller en Mac. Hvis du allerede er fortrolig med programmerne eller blot er i tvivl om enkelte funktioner, er kurset ikke relevant for dig, og vi henviser i stedet til de udvidede kurser. Du kan finde viden om de funktioner, du måtte være i tvivl om, på OrdblindeLab.dk 

Hvor og hvornår 

  •   Tid: 15. september 2020 kl 9.30 – 15.30
  •   Sted: Aarhus Universitet, Campus Aarhus (lokale oplyses ved tilmelding)

 

Pris og præmisser for deltagelse

Det er gratis at deltage i kurset, men du skal selv sørge for transport. Der bliver serveret frokost og kaffe på kurset.

Det er et krav, at du selv medbringer computer (pc eller Mac) med programmet og en aktiv licens til AppWriter. Medbring desuden gerne et headset og en forlængerledning.

Tilmelding

Obs! Der må max. tilmeldes tre deltagere fra samme matrikel per uddannelsesinstitution

Ved afbud til kurset skal du hurtigst muligt kontakte Rådgivnings- og støttecentret – se kontaktoplysninger til højre.

Hvis der er flere tilmeldinger end pladser, bliver der oprettet en venteliste. Du vil ca. 1 uge før kurset modtage en mail med nærmere program og en deltagerliste.

Udvidet kursus om kompenserende it-hjælpemidler

Formålet med det udvidede kursus om kompenserende it-hjælpemidler er at kvalificere deltagerne til at inddrage it-hjælpemidlerne i det strategiske arbejde med den ordblinde støttemodtager og i vejledningen af underviserne.

Undervisningen vil delvist være hands-on, og du vil derfor selv arbejde med programmerne på din egen pc og/eller Mac. Kurset tager udgangspunkt i AppWriter, og du skal derfor have programmet og en aktiv licens til AppWriter (Windows eller Mac) installeret på computeren. 

Indhold i det udvidede kursus 

På kurset får du inspiration til, hvilke metoder du kan anvende i arbejdet med støttemodtageren og dennes it-hjælpemidler samt evt. smartphones/tablets. Undervejs er der blandt andet fokus på, hvordan du kan inddrage it-hjælpemidler i studierelevante situationer. Du bliver også præsenteret for andre strategier til at arbejde med ordblinde støttemodtageres udfordringer.

På kurset får du også viden om, hvordan du kan vejlede støttemodtageren med ordblindhed om deltagelse i den almene undervisning og i studiegrupper. Du får viden om, hvordan du kan vejlede støttemodtageren i selv at sætte sine it-hjælpemidler i spil i den daglige undervisning samt viden om, hvad underviserne med fordel kan være opmærksomme på.

Målgruppen for det udvidede kursus

Målgruppen er læsevejledere, undervisere og SPS-ansvarlige, som har til opgave at give støtte til målgruppen af ordblinde støttemodtagere på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU.

Der forudsættes et grundlæggende kendskab til anvendelse af programpakkens funktioner. Er der funktioner i programpakken, du måtte være i tvivl om inden kurset, kan du finde viden på OrdblindeLab.dk

Hvor og hvornår

Kursus 1: Fysisk kursus på Aarhus Universitet

  • Tid: 22. oktober 2020 kl 9.30 – 15.30.
  • Sted: Aarhus Universitet, Campus Aarhus (lokale oplyses ved tilmelding)

Kursus 2: Virtuelt kursus uden fysisk fremmøde  - webinar

  • Tid: 12. november 2020 kl 9.30 – 15.30
  • Sted: OBS: Kurset er virtuelt/online og uden fysisk fremmøde
    • praktiske og tekniske detaljer fremsendes til deltagerne i god tid inden kurset

Læs nærmere på STUKs hjemmeside 

Bemærk: Kurserne afholdes også af KVUC i København.    

Pris og præmisser for deltagelse

Det er gratis at deltage i kurset, men du skal selv sørge for transport. Der bliver på det fysiske kursus serveret morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Det er et krav, at du på det fysiske kursus selv medbringer en computer (pc eller Mac) med programmet og en aktiv licens til AppWriter. Medbring desuden gerne en smartphone/tablet, et headset samt en forlængerledning. På det virtuelle kursus er det et tilsvarende krav på den computer du anvender under kurset.

Tilmelding

Obs! Der må max. tilmeldes tre deltagere fra samme matrikel per uddannelsesinstitution

Ved afbud til kurset skal du hurtigst muligt kontakte Rådgivnings- og støttecentret – se kontaktoplysninger til højre.

Hvis der er flere tilmeldinger end pladser, bliver der oprettet en venteliste. Du vil ca. 1 uge før kurset modtage en mail med nærmere program og en deltagerliste.