Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kurser om kompenserende it-hjælpemidler

Rådgivnings-og støttecentret afvikler to kursustyper om kompenserende it-hjælpemidler for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Kurserne er målrettet fagpersoner, der under SPS-ordningen fungerer som støttepersoner for elever/kursister/studerende med dysleksi på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU. 

Online grundkursus om kompenserende it-hjælpemidler

Formålet med grundkurset om kompenserende it-hjælpemidler er at kvalificere deltagerne til at kunne give elever og kursister instruktion i it-startpakken og programpakken på både pc og Mac.

 

Du opnår kendskab til it-startpakkens funktioner blandt andet i form af oplæsning, ordforslag, scanning og individuelle indstillingsmuligheder.

Undervisningen er hands-on, så du vil selv komme til at arbejde med programmerne på din egen medbragte pc og/eller Mac.

Kurset tager udgangspunkt i AppWriter, og du skal derfor have programmet og en aktiv licens til AppWriter Windows, Mac eller Cloud installeret på computeren.

Programmerne CD-ORD og IntoWords fra den tidligere start-/programpakke vil ikke blive gennemgået, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål, hvis der er behov for det.

Målgruppe for grundkurset

Målgruppen er it-ansvarlige, læsevejledere, andre støttegivere og SPS-ansvarlige, som har til opgave at instruere i programpakken og it-startpakken under SPS-ordningen på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU.

Du behøver ikke at kende til programmerne på forhånd, men det er en fordel, at du er nogenlunde fortrolig med en pc eller en Mac.

Hvis du allerede er fortrolig med programmerne eller blot er i tvivl om enkelte funktioner, er kurset ikke relevant for dig, og vi henviser i stedet til de udvidede kurser. Du kan finde viden om de funktioner, du måtte være i tvivl om, på www.OrdblindeLab.dk

Indhold i grundkurset

På kurset bliver indholdet i programpakken gennemgået og afprøvet med vægt på hjælpemidlernes kompenserende effekt. Du får et indblik i programmernes opsætnings- og kombinationsmuligheder og kendskab til for eksempel muligheder for at anvende programmerne i undervisningssituationer og til faglig læsning og opgaveskrivning.

Der er på kurset plads til løbende at drøfte de forskellige måder at sætte programmerne op på, så der bliver taget hensyn til støttemodtagerens læringsstil, funktionsnedsættelse og temperament. Ligeledes vil der i løbet af kursusdagen være lejlighed til at drøfte SPS og emner relateret hertil i et bredere perspektiv.

Kursusdagen vil bestå af oplæg fra undervisere, arbejde på egen computer og erfaringsudveksling med andre deltagere og underviserne. Online kurserne afholdes i programmet ZOOM og vil bestå af oplæg og fælles diskussion og erfaringsudveksling samt gruppearbejde med kolleger fra andre skoler.

Tilmelding til grundkursus

Der forventes at blive tilbudt yderligere kurser i efteråret 2021, og de vil blive lanceret senere på denne side.

Kurserne afvikles af Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet.

Pris og præmisser for deltagelse

Det er gratis at deltage i kurset.

Det er et krav, at du selv har en aktiv licens til AppWriter Windows eller Mac og evt. CD-ORD.

Obs! Der må max. tilmeldes tre deltagere fra samme matrikel per uddannelsesinstitution

Ved afbud til kurset skal du hurtigst muligt kontakte kursusholder. Hvis der er flere tilmeldinger end pladser, bliver der oprettet en venteliste. Du vil ca. 1 uge før kurset modtage en mail med nærmere program og en deltagerliste.

Online udvidet kursus om kompenserende it-hjælpemidler

Formålet med det udvidede kursus om kompenserende it-hjælpemidler er at kvalificere deltagerne til at inddrage it-hjælpemidlerne i det strategiske arbejde med den ordblinde elev og i vejledningen af undervisere.

 

Undervisningen vil delvist være hands-on, og du vil derfor kun i mindre omfang selv arbejde med programmerne på din egen pc og/eller Mac.

Kurset tager udgangspunkt i AppWriter, og du skal derfor have programmet og en aktiv licens til AppWriter Windows, Mac eller Cloud installeret på computeren.

Målgruppen for det udvidede kursus

Målgruppen er læsevejledere og SPS-ansvarlige, som har til opgave at give støtte til målgruppen af ordblinde elever og kursister på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU.

Der forudsættes et grundlæggende kendskab til anvendelse af programpakkens funktioner. Hvis du ikke har disse forudsætninger, henvises i stedet til grundkurset i kompenserende it-hjælpemidler. Du kan eventuelt finde viden om programpakkens funktioner på www.OrdblindeLab.dk.

Indhold i det udvidede kursus

På kurset får du inspiration til, hvilke metoder du og dine kolleger på skolen kan anvende i arbejdet med eleven og dennes it-hjælpemidler samt evt. smartphones/tablets. Undervejs er der blandt andet fokus på, hvordan du kan inddrage it-hjælpemidler i studierelevante situationer. Du bliver også præsenteret for andre strategier til at arbejde med ordblinde elevers udfordringer.

På kurset får du også viden om, hvordan du kan vejlede eleven med ordblindhed om deltagelse i den almene undervisning. Du får viden om, hvordan du kan vejlede støttemodtageren i selv at sætte sine it-hjælpemidler i spil i den daglige undervisning samt viden om, hvad underviserne med fordel kan være opmærksomme på.

Kursusdagen vil bestå af oplæg fra undervisere og erfaringsudveksling med andre deltagere og underviserne. Online kurserne afholdes i programmet ZOOM og vil bestå at oplæg og fælles diskussion og erfaringsudveksling samt gruppearbejde med kolleger fra andre skoler. Der vil kun i mindre omfang være selvstændigt arbejde med AppWriter eller anden teknologi.

 

Tilmelding til udvidet kursus

Der forventes at blive tilbudt yderligere kurser i efteråret 2021, og de vil blive lanceret senere på denne side.

Kurserne afvikles af Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet.

Pris og præmisser for deltagelse

Det er gratis at deltage i kurset.

Det er et krav, at du selv har en aktiv licens til AppWriter Windows eller Mac og evt. CD-ORD.

Obs! Der må max. tilmeldes tre deltagere fra samme matrikel per uddannelsesinstitution

Ved afbud til kurset skal du hurtigst muligt kontakte kursusholder. Hvis der er flere tilmeldinger end pladser, bliver der oprettet en venteliste. Du vil ca. 1 uge før kurset modtage en mail med nærmere program og en deltagerliste.

FAGLIG KONTAKTPERSON

Administrativ kontaktperson