Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kurser om kompenserende it-hjælpemidler

Rådgivnings-og støttecentret afvikler to kursustyper om kompenserende it-hjælpemidler for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Kurserne er målrettet fagpersoner, der under SPS-ordningen fungerer som støttepersoner for elever/kursister/studerende med dysleksi på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU. 

Grundkursus om kompenserende it-hjælpemidler

Formålet med grundkurset om kompenserende it-hjælpemidler er at kvalificere deltagerne til at kunne give elever og kursister instruktion i programpakken på både pc og Mac.

Du opnår kendskab til programmernes funktioner blandt andet i form af oplæsning, ordforslag, OCR-behandling og individuelle indstillingsmuligheder.

Undervisningen er hands-on, så du vil selv komme til at arbejde med programmerne på din egen medbragte pc og/eller Mac.

Kurset tager udgangspunkt i AppWriter, og du skal derfor have programmet og en aktiv licens til AppWriter Windows, Mac eller Cloud installeret på computeren.

CD-ORD vil ikke blive gennemgået, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål, hvis der er behov for det.

Målgruppe for grundkurset

Målgruppen er it-ansvarlige, læsevejledere, andre støttegivere og SPS-ansvarlige, som har til opgave at instruere i AppWriter og CD-ORD under SPS-ordningen på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU.

Du behøver ikke at kende til programmerne på forhånd, men det er en fordel, at du er nogenlunde fortrolig med en pc eller en Mac.

Hvis du allerede er fortrolig med programmerne eller blot er i tvivl om enkelte funktioner, er kurset ikke relevant for dig, og vi henviser i stedet til de udvidede kurser. Du kan finde viden om de funktioner, du måtte være i tvivl om, på www.OrdblindeLab.dk

Indhold i grundkurset

På kurset bliver indholdet i programpakken gennemgået og afprøvet med vægt på hjælpemidlernes kompenserende effekt. Du får et indblik i programmernes opsætnings- og kombinationsmuligheder og kendskab til, hvordan programmerne kan anvendes i undervisningssituationer og til faglig læsning og opgaveskrivning. På kurset vil der også være fokus på brugen af OrdblindeLab.

Der er på kurset plads til løbende at drøfte de forskellige måder at sætte programmerne op på, så der bliver taget hensyn til støttemodtagerens læringsstil, funktionsnedsættelse og temperament. Ligeledes vil der i løbet af kursusdagen være lejlighed til at drøfte SPS og emner relateret hertil i et bredere perspektiv.

Kursusdagen vil bestå af oplæg fra underviserne, arbejde på egen computer og erfaringsudveksling med andre deltagere og underviserne. 

Tilmelding til grundkursus

I efteråret 2021 afvikles et grundkursus:

·       Aarhus den 27. september ved Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet. 

Tilmelding til kursus i Aarhus er nederst på denne side.

Pris og præmisser for deltagelse

Det er gratis at deltage i kurset.

Det er et krav, at du selv har en aktiv licens til AppWriter Windows eller Mac og evt. CD-ORD.

Obs! Der må max. tilmeldes tre deltagere fra samme matrikel per uddannelsesinstitution

Ved afbud til kurset skal du hurtigst muligt kontakte kursusholder. Hvis der er flere tilmeldinger end pladser, bliver der oprettet en venteliste. Du vil ca. 1 uge før kurset modtage en mail med nærmere program og en deltagerliste.

Udvidet kursus om kompenserende it-hjælpemidler

Formålet med det udvidede kursus om kompenserende it-hjælpemidler er at kvalificere deltagerne til at inddrage it-hjælpemidlerne i det strategiske arbejde med den ordblinde elev og i vejledningen af undervisere.

 

Undervisningen vil delvist være hands-on, og du vil derfor kun i mindre omfang selv arbejde med programmerne på din egen pc og/eller Mac.

Kurset tager udgangspunkt i AppWriter, og du skal derfor have programmet og en aktiv licens til AppWriter Windows, Mac eller Cloud installeret på computeren.

Målgruppen for det udvidede kursus

Målgruppen er læsevejledere og SPS-ansvarlige, som har til opgave at give støtte til målgruppen af ordblinde elever og kursister på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU.

Der forudsættes et grundlæggende kendskab til anvendelse af programpakkens funktioner. Hvis du ikke har disse forudsætninger, henviser vi i stedet til grundkurset i kompenserende it-hjælpemidler. Du kan eventuelt finde viden om programpakkens funktioner på www.OrdblindeLab.dk.

Indhold i det udvidede kursus

På kurset får du inspiration til, hvilke metoder du og dine kolleger på skolen kan anvende i arbejdet med den ordblinde elev og dennes anvendelse af it-hjælpemidler. På kurset er der blandt andet fokus på hvordan it-hjælpemidler kan inddrages i studierelevante situationer – herunder hvordan smartphones kan bidrage ift. elevens deltagelsesmuligheder.

På kurset får du også viden om, hvordan du kan vejlede eleven med ordblindhed om deltagelse i den almene undervisning. Du får viden om, hvordan du kan vejlede støttemodtageren i selv at sætte sine it-hjælpemidler i spil i den daglige undervisning samt viden om, hvad underviserne med fordel kan være opmærksomme på. Der vil i denne forbindelse være fokus på at inddrage OrdblindeLab.

Kursusdagen vil bestå af oplæg fra undervisere og erfaringsudveksling med andre deltagere og underviserne. Der vil kun i mindre omfang være selvstændigt arbejde med AppWriter eller anden teknologi. 

Tilmelding til udvidet kursus

I efteråret 2021 afvikles to udvidede kurser

·       Aarhus den 12. oktober ved Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet.

·       Online kursus den 26. oktober ved Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet. Obs! Dette kursus afholdes via Zoom. 

Pris og præmisser for deltagelse

Det er gratis at deltage i kurset.

Det er et krav, at du selv har en aktiv licens til AppWriter Windows eller Mac og evt. CD-ORD.

Obs! Der må max. tilmeldes tre deltagere fra samme matrikel per uddannelsesinstitution

Ved afbud til kurset skal du hurtigst muligt kontakte kursusholder. Hvis der er flere tilmeldinger end pladser, bliver der oprettet en venteliste. Du vil ca. 1 uge før kurset modtage en mail med nærmere program og en deltagerliste.

FAGLIG KONTAKTPERSON

Administrativ kontaktperson