Aarhus Universitets segl

Publikationer

Her på siden finder du publikationer som centrets medarbejdere har udgivet eller bidraget til.

2023

Blond, N., Kappel, R.K., Knudsen, M.P., Pedersen, L.M. (2023). Studiestøtte En grundbog. Aarhus Universitetsforlag

2022

Kold-Petersen, L. & Kongskov, L. (2022). Målsætning i læse-og skrivevejledningen. Læsepædagogen Nr. 6. https://pure.au.dk/portal/files/333099905/L_sep_dagogen_06_2022_side_22_27.pdf

Krog, S.L. (2022). Når diskursen om "den gode elev" påvirker, hvordan elever med ordblindhed kan positionere sig og deltage i klasserummet. Læsepædagogen nr.3 (2022). Artikel Læsepædagogen nr.3 2022

Ottosen, H. F., Bønnerup, K. H., Weed, E., & Parrila, R. (2022). Identifying dyslexia at the university: Assessing phonological coding is not enough. Annals of Dyslexia, 10.03.2022. https://doi.org/10.1007/s11881-021-00247-9

2021

Thingholm, H.B. (2021). At være studerende. I Mellon, K.: Guide til et godt studieliv. Dansk Psykologisk Forlag A/S, 2021. s. 15-28.

Shor, R., Avshalom, S., Kappel, R.K., Lapidot, Y., Keisar, V.S. (2021). The challenges of inclusion experienced by students with mental illness in universities: a comparative study between Denmark and Israel
International Journal of Inclusive Education https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13603116.2021.1946724

Jensen, L.S., Pedersen, A.S.B. (2021), "Allerede så ved jeg ikke engang, hvad det er, jeg skal læse" - strategisk læsning af akademiske tekster
Dansk Audiologopaedi
https://pure.au.dk/portal/da/publications/allerede-saa-ved-jeg-ikke-engang-hvad-det-er-jeg-skal-laese--strategisk-laesning-af-akademiske-tekster

2020

Thingholm, H.B. (2020). Didaktiske forståelsesdialoger. I Dysthe, O.; Kirkegaard, P.O.: Ness, I.J.: Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring, Klim, 2020. s. 347-366.

Thingholm, H.B. (2020). Metakognition. I Brodersen, P.: Didaktisk opslagsbog. Hans Reitzels Forlag, 2020. s. 201-208.