Aarhus Universitets segl

Kurser om kompenserende it-hjælpemidler

Rådgivnings-og støttecentret afvikler to kursustyper om kompenserende it-hjælpemidler for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Kurserne er målrettet fagpersoner, der under SPS-ordningen fungerer som støttepersoner for elever/kursister/studerende med dysleksi på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU. 

Læs evt. også om kurserne på STUK’s hjemmeside

Grundkursus om kompenserende læse-skriveteknologi

Formålet med grundkurset om kompenserende læse-skriveteknologi er at kvalificere deltagerne til at kunne give elever og kursister instruktion i programmet IntoWords på både på Windows-pc og Mac og mobile enheder.

Du opnår kendskab til programmernes funktioner blandt andet i form af oplæsning, ordforslag, OCR-behandling og individuelle indstillingsmuligheder.

Undervisningen er hands-on, så du vil selv komme til at arbejde med programmerne på din egen medbragte Windows-pc og/eller Mac samt evt. på en mobil enhed.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fra 1.januar 2023 valgt ny leverandør af Læs- og skriveteknologi. Kurset tager udgangspunkt i IntoWords, og du skal derfor have programmet og en aktiv licens til IntoWords Windows, Mac eller Cloud installeret på computeren – og evt. en aktiv licens til IntoWords app

Hvis der er spørgsmål til konkrete funktioner og indstillinger i AppWriter, vil de kunne besvares.

Målgruppe for grundkurset

Målgruppen er it-ansvarlige, læsevejledere, andre støttegivere og SPS-ansvarlige, som har til opgave at instruere målgruppen af ordblinde elever og kursister i IntoWords på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU.

Du behøver ikke at kende til programmerne på forhånd, men det er en fordel, at du er nogenlunde fortrolig med en Windows-pc eller en Mac.

Hvis du allerede er fortrolig med programmerne og blot er i tvivl om enkelte funktioner, er kurset ikke relevant for dig. Vi henviser i stedet til det udvidede kursus.

Du kan finde viden om de funktioner, du måtte være i tvivl om i videovejledningerne fra Ordlab. Alle ansatte og elever på skoler/institutioner med SPS-berettigede elever har adgang til Ordlab.

Du finder videovejledninger på www.ordlab.dk

Indhold i grundkurset

På kurset bliver IntoWords gennemgået og afprøvet med vægt på læse-skriveteknologiens kompenserende effekt. Du får et indblik i programmets opsætnings- og kombinationsmuligheder og kendskab til, hvordan programmet kan anvendes i undervisningssituationer og til faglig læsning og opgaveskrivning. På kurset vil der også være fokus på brugen af videovejledninger fra Ordlab.

Der er på kurset plads til løbende at drøfte de forskellige måder at sætte programmet op på, så der bliver taget hensyn til elevens læringsstil, funktionsnedsættelse og temperament.

Ligeledes vil der i løbet af kursusdagen være lejlighed til at drøfte SPS og emner relateret hertil i et bredere perspektiv.

Kursusdagen vil bestå af oplæg fra underviserne, arbejde på egen computer og erfaringsudveksling med andre deltagere og underviserne.

Tilmelding til grundkursus

3. april 2024, kl. 9.30-15.30, Konferencecentret, Frederik Nielsens Vej 2, Aarhus C

Lukket for tilmelding

Pris og præmisser for deltagelse

Det er gratis at deltage i kurset.

Det er et krav, at du selv har en aktiv licens til IntoWords på din Windows PC eller Mac.

Obs! Der må max. tilmeldes tre deltagere fra samme matrikel pr. uddannelsesinstitution.

Ved afbud til kurset skal du hurtigst muligt kontakte kursusudbyderen. Hvis der er flere tilmeldinger end pladser, bliver der oprettet en venteliste. Du vil ca. 1 uge inden kurset modtage en mail med nærmere program og en deltagerliste.

Udvidet online kursus om kompenserende læse-skriveteknologi

Formålet med det udvidede kursus om kompenserende læse-skriveteknologi er at kvalificere deltagerne til at inddrage læse-skriveteknologi i det strategiske arbejde med den ordblinde elev og i vejledningen af underviserne.

Undervisningen vil delvist være hands-on, og du vil i mindre omfang selv arbejde med programmerne på din egen Windows-pc eller Mac.

Kurset tager udgangspunkt i IntoWords, og du skal derfor have programmet og en aktiv licens til IntoWords Windows, Mac eller Cloud installeret på computeren

Målgruppen for det udvidede kursus

Målgruppen er læsevejledere og SPS-ansvarlige, som har til opgave at give støtte til målgruppen af ordblinde elever og kursister på en ungdomsuddannelse, FGU eller på en VEU.

For at kunne deltage på kurset, skal du have et grundlæggende kendskab til anvendelse af læse-skriveteknologi, særligt IntoWords. Hvis du ikke har disse forudsætninger, henviser vi i stedet til grundkurset i kompenserende læse-skriveteknologi.

Du kan finde viden om de funktioner, du er i tvivl om i videovejledningerne fra Ordlab. Alle ansatte og elever på skoler/institutioner med SPS-berettigede elever har adgang til Ordlab. 

Du finder videovejledninger på www.ordlab.dk

Indhold i det udvidede kursus

På kurset får du inspiration til, hvilke metoder du og dine kolleger på skolen kan anvende i arbejdet med den ordblinde elev, og hvordan I kan inddrage læse-skriveteknologi.

På kurset er der blandt andet fokus på, hvordan læse-skriveteknologi kan inddrages i studierelevante situationer – herunder hvordan smartphones kan bidrage i forhold til elevens deltagelsesmuligheder.

På kurset får du også viden om, hvordan du kan vejlede eleven med ordblindhed om deltagelse i den almene undervisning. Du får viden om, hvordan du kan vejlede eleven i selv at sætte læse-skriveteknologi i spil i den daglige undervisning samt viden om, hvad underviserne med fordel kan være opmærksomme på. Der vil i denne forbindelse være fokus på at inddrage videovejledninger fra Ordlab.

Kursusdagen vil bestå af oplæg fra undervisere og erfaringsudveksling med andre deltagere og underviserne. Der vil kun i mindre omfang være selvstændigt arbejde med IntoWords eller anden teknologi. 

Tilmelding til online udvidet kursus

16. april 2024, kl. 9.30-15.30, online

Lukket for tilmelding

Pris og præmisser for deltagelse

Det er gratis at deltage i kurset.

Det er et krav, at du selv har en aktiv licens til IntoWords på din Windows PC eller Mac.

Obs! Der må max. tilmeldes tre deltagere fra samme matrikel pr. uddannelsesinstitution.

Ved afbud til kurset skal du hurtigst muligt kontakte kursusudbyderen. Hvis der er flere tilmeldinger end pladser, bliver der oprettet en venteliste. Du vil ca. 1 uge inden kurset modtage en mail med nærmere program og en deltagerliste.

FAGLIG KONTAKTPERSON

Administrativ kontaktperson