Aarhus Universitets segl

Materialer

Her på siden finder du beskrivelser af produkter som medarbejdere på RSC har lavet.   

Inspirationsmateriale til fagprofessionelles arbejde med specialpædagogisk støtte

I årene 2018-2021 er der indgået et samarbejde mellem Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK), otte udvalgte ungdomsuddannelser og Rådgivnings- og Støttecenteret (RSC) på Aarhus Universitet. Samarbejdet udsprang af en virkningsevaluering af SPS på ungdomsuddannelsesområdet og samarbejdet mundede ud i projektet “Systematiske forløb med tilrettelæggelse af SPS”.  

Det digitale inspirationsmateriale om SPS på ungdomsuddannelser er udarbejdet af Rådgivnings- og Støttecenteret i et samarbejde med de otte deltagende ungdomsuddannelser og indeholder en række udvalgte indsatser og tiltag samt konkrete skabeloner.

Kontaktperson: Rune Kappel ruka@au.dk

Læs mere om projektet og se inspirationsmaterialet her

Studielivsmodellen

Modellen har til formål at visualisere og forstå studielivets mange facetter. Modellen kan anvendes både som et samtaleværktøj i studiestøtten og som forståelsesramme. Modellen tager udgangspunkt i 3 dimensioner: Tilegne sig og anvende viden, deltage og samarbejde, tage stilling og prioritere.   

Kontaktperson: Martin Pors Knudsen, MPORS@au.dk og Louise Margrethe Pedersen, LOUPE@au.dk  

Læs mere om studielivsmodellen her

Studietrivsel i et underviserperspektiv

Hjemmesiden Studietrivsel har til formål at understøtte underviserne i at håndtere mistrivsel blandt deres studerende.   
På hjemmesiden finder man bl.a. inspiration til den svære samtale og gode greb i undervisningen. Hjemmesiden er udviklet i samarbejde med CED og Studievejledningen på AU.     

Kontaktperson: Mette Wittorff Schmidt, MWS@au.dk     

Læs mere her:  https://educate.au.dk/fokusomraader/studietrivsel