Aarhus Universitets segl

Om centrets arbejde og mission

Rådgivnings- og støttecentret understøtter Aarhus Universitets mål om at imødekomme diversitet blandt de studerende og sikre en god udnyttelse af den samlede talentmasse. Centret bidrager til at skabe de bedst mulige betingelser for, at de studerende kan nå deres uddannelsesmæssige mål og udfolde deres faglige potentiale.  

Det gør vi ved at:  

  • Støtte udvikling af uddannelseskompetence hos studerende med funktionsnedsættelser og derved fremme bæredygtige studiestrategier, der styrker deres selvstændige deltagelse i studiemiljøet, øger deres læringsudbytte af uddannelsen og derved fremmer deres mulighed for aktiv deltagelse i samfundet og fremtidens arbejdsliv.  
  • Bidrage til udvikling af inkluderende studie- og læringsmiljøer, der fremmer ligestilling i uddannelse. 
  • Indsamle og skabe viden om området, integrere den i praksis og formidle den til fagpersoner og aktører på uddannelsesområdet. 


Vi støtter årligt omkring 1400 studerende og superviserer 650 mentorer til at støtte studerende. 

Efter aftale med Styrelsen for uddannelse og kvalitet (STUK) leverer vi i øjeblikket udvalgte SPS-ydelser på følgende uddannelsesinstitutioner:  

  • Arkitektskolen i Aarhus og Aarhus Universitet: SPS til studerende med psykiske og neurologiske lidelser. 
  • Lange videregående uddannelser i Region Midtjylland: SPS til studerende med dysleksi  
  • Korte, mellemlange og lange uddannelser i Region Midtjylland: SPS til studerende med dyskalkuli  

Som en del af Aarhus Universitet samarbejder vi med fagmiljøerne på Aarhus Universitet om undervisning og forskningsprojekter og kvalificerer derigennem vores viden inden for fagområdet.