Aarhus Universitets segl

Om Pædagogisk psykologisk uddannelsesrådgivning

Hvis du er studerende på Aarhus Universitet og har en diagnosticeret psykisk lidelse eller udviklingsforstyrrelse, kan du få hjælp i form af studiestøtte.

Formålet med studiestøtten er at styrke dine uddannelseskompetencer, så du kan gennemføre din uddannelse med et godt udbytte på trods af din psykiske lidelse.

Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning (PPU) består af medarbejdere der enten er uddannede psykologer, eller har en pædagogisk kandidatgrad. Vi samarbejder med mentorer og færdiguddannede med at styrke uddannelseskompetencerne hos de studerende. Det kan eksempelvis være ved at arbejde med:

- Overblik og struktur

- At navigere socialt i forhold til medstuderende og uddannelsessted

- Følelsesmæssige udfordringer

- Sparring ift. studieteknik og niveau

Som leverandør indenfor SPS-lovgivningen er PPU's opgave at arbejde udviklingsorienteret med de studerende i forhold til deres studiemæssige vanskeligheder. PPU tilbyder altså ikke behandling for funktionsnedsættelser. 

Du kan læse mere om støttemuligheder på baggrund af psykiske funktionsnedsættelser på AU’s hjemmeside for specialpædagogisk støtte (SPS). Her kan du også booke en aftale med en SPS-vejleder: SPS