Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Master i informatikundervisning

Masteruddannelsen er målrettet gymnasielærere inden for de naturvidenskabelige fag og præsenterer den nyeste viden inden for informatikundervisning.

Status og forbehold

Der kan nu søges om optagelse på de to kurser, der kører i efteråret 2020. Ansøgningsfristen er forlænget til 26. juli 2020.

Hjemmesiden er fortsat under udarbejdelse.

Der tages forbehold for løbende ændringer af både kursusudbud og kursusnavne.

Beskrivelse af uddannelsen

Masteruddannelsen i informatikundervisning er en forskningsbaseret uddannelse, der med udgangspunkt i den adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring indeholder videregående studier inden for informatik. Masteruddannelsen sigter mod at opbygge faglig kompetence hos danske gymnasielærere til at undervise i faget informatik. Uddannelsen dækker det obligatoriske kernestof for de faglige mindstekrav fx programmering, systemarkitektur, datastrukturer m.v. med henblik på videreformidling i gymnasieskolen.

Masteruddannelsen er et samarbejde mellem seks danske universiteter:

 • Aalborg Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Københavns Universitet
 • Roskilde Universitet
 • IT-Universitetet i København
 • Aarhus Universitet

Masteruddannelsen kan tages som en hel uddannelse (60 ECTS) eller som enkelte moduler (5-10 ECTS).

Målgruppe

Masteruddannelsen retter sig specifikt mod gymnasielærere, der ønsker at opnå undervisningskompetence i informatik.
Kandidater med en ikke-naturvidenskabelig kandidateksamen kan have behov for at supplere uddannelsen med op til 30 ECTS for at opnå faglig kompetence til at undervise i Informatik.

Uddannelsens opbygning og forløb

Uddannelsen er opbygget med henblik på primært at skulle dække det obligatoriske kernestof (60 ECTS), der indgår i det faglige mindstekrav for undervisning i faget informatik i gymnasieskolen.

Uddannelsen vil blive tilrettelagt under hensyntagen til, at deltagerne overvejende har beskæftigelse som gymnasielærere ved siden af uddannelsen. Der planlægges en fleksibel struktur, der tillader at deltagerne tager 10-15 ECTS pr. semester.

Uddannelsens kurser udbydes af AU i et nationalt samarbejde mellem AU, AAU, SDU, ITU, KU og RUC, således at hvert universitet bidrager med 5-15 ECTS. Kurserne vil generelt have et stort fokus på integration af didaktiske emner sammen med faglig dybde.

Udbudsplan (med forbehold for ændringer):

2020

KursusbeskrivelsePeriodeECTS-vægtUndervisningsted
Algoritmer og datastrukturerEfterår5Aarhus Universitet
Databaser og begrebsmodelleringEfterår5Aalborg Universitet

2021

KursusbeskrivelsePeriodeECTS-vægtUndervisningstedForudsætning
Introduktion til ProgrammeringForår10Aarhus UniverstitetIngen
Systemarkitektur og IT-sikkerhedForår5Syddansk UniversitetIntroduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Digital design og designprocesser Forår5Syddansk UniversitetIntroduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Algoritmer og datastrukturerEfterår5Aarhus UniversitetIntroduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Databaser og begrebsmodelleringEfterår5Aalborg UniversitetIntroduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
ValgfagsblokEfterår5Annonceres senereAnnonceres senere

2022

KursusbeskrivelsePeriodeECTS-vægtUndervisningstedForudsætning
Dataanalyse og Machine LearningForår5Københavns UniversitetIntroduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Digital design og designprocesser Forår5Syddansk UniversitetIntroduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Interaktionsdesign og -teknologierEfterår5Aarhus UniversitetIntroduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
ValgfagsblokEfterår5Annonceres senereAnnonceres senere

2023

KursusbeskrivelsePeriodeECTS-vægtUndervisningstedForudsætning
Introduktion til ProgrammeringForår10Aarhus UniverstitetIngen
Systemarkitektur og IT-sikkerhedForår5Syddansk UniversitetIntroduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering

Kursusoversigt

I studieordningen for Masteruddannelsen i Informatikundervisning kan du læse de enkelte kursusbeskrivelse samt se et studiediagram som illustrerer progression på uddannelsen.

Introduktion til Programmering 10 ECTS

Kurset omfatter grundlæggende programmeringsbegreber og teknikker til systematisk konstruktion af simple programmer. Et større programmeringsprojekt.

Digital design og designprocesser, 5 ECTS

Kurset beskæftiger sig med, hvordan mennesker bruger teknologi, og især it-systemer. I kurset vil du lære at forstå interaktion teoretisk, æstetisk og etisk, og du lærer praktiske teknikker til at konstruere fysiske it-systemer (”computational things”) med brugerinvolvering, prototyper og co-design.

Algoritmer og datastrukturer, 5 ECTS

Kurset dækker præsentation og anvendelse af basale algoritmer og datastrukturer (f.eks. lister, stakke, køer, træer, grafer, søgning, sortering), samt analyse og sammenligning af tid og pladsforbrug for disse for at kunne vælge den bedste løsning til en given anvendelse.

Databaser og begrebsmodellering, 5 ECTS

Kurset omfatter metoder til modellering af data fra den virkelige verden, så de effektivt kan lagres, fremsøges, og klargøres til analyse.

Interaktionsdesign og -teknologier, 5 ECTS

Her gennemgås metoder og principper for design af moderne interaktionsteknikker på gængse web og mobile platforme, herunder fysiske it-produkter, inklusive basal prototyping af fysiske grænseflader med simple sensorer og aktuatorer.

Systemarkitektur og it-sikkerhed, 5 ECTS

Kurset omfatter de basale begreber relateret til computersystemer, herunder begreber fra computerarkitektur, operativsystemer, computernetværk og distribuerede systemer. Der dækkes også fundamentale begreber relateret til anvendelser af kryptografi samt IT-sikkerhed og ”privacy”.  Endvidere dækkes en præsentation og sammenligning af løsninger på sikkerhedsproblemer.

Dataanalyse og Machine Learning, 5 ECTS

Kurset omfatter basale metoder og værktøjer til machine learning og visuel analyse på standard platforme med tilgængelige, åbne data sæt. Herunder diskuteres også problemstillinger vedrørende dataoprensning, balanceret træning af Machine Learning algoritmer samt principper for hvordan resultater kan gøres forklarlige f.eks. gennem visualisering.    

Masterprojekt, 15 ECTS, herunder træning i elementer af softwareudvikling og projektorganisering: Ved udarbejdelse af masterprojektet skal den studerende demonstrere fortrolighed med almindelige principper for videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier herunder teknikker til softwareudvikling, databehandling, interaktionsdesign og projektorganisering til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger i relation til informationsteknologier.

Vi vil løbende vurdere, hvornår vi starter udbud af masterprojekt (15 ECTS).

Adgangskrav

For at kunne blive optaget på masteruddannelsen i informatikundervisning kræves:

 • Faglig kompetence inden for mindst et fag i gymnasieskolens fagrække ifølge Gymnasielovens §56 stk. 1-4, samt

 • Matematik på mindst B niveau, samt

 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende kandidatuddannelse.

Herudover er det et krav, at du har bestået mindst 30 ECTS, der kan indgå i de faglige mindstekrav for faget Informatik, som beskrevet af ministeriet (se afsnit 3.7 i bilag).

Specifikt for kandidater med en naturvidenskabelig kandidateksamen er det yderligere et krav, at disse 30 ECTS skal være fordelt med 10-20 ECTS breddestof, inklusive 5 ECTS fagdidaktik og 5 ECTS videnskabsteori, og 10-20 ECTS dybdestof for at sikre, at kandidaten efter endt masteruddannelse vil have opnået faglig kompetence til at undervise i Informatik i gymnasieskolen.

Kandidater som kun delvist opfylder de faglige mindstekrav om fagdidaktik og videnskabsteori, kan efter vurdering pålægges at tage specifikke valgfag, således at kandidaten efter endt masteruddannelse vil have opnået faglig kompetence til at undervise i informatik i gymnasieskolen.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse, Nat-Tech Uddannelse for nærmere vejledning.

Medsend følgende dokumentation til din ansøgning:

 • Uddannelsesbeviser: Bachelorbevis, kandidatbevis, pædagogikum-bevis, studentereksamensbevis i forhold dokumentation for Matematik B
 • Matematik B: Studentereksamensbevis, suppleringsbevis fra VUC/HF eller IKV-bevis fra VUC med fuld anerkendelse for at du har kvalifikationer, der svarer til matematik på B-niveau
 • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført kandidatuddannelse: Eks. ansættelseskontrakt, udtalelse fra arbejdsgiver, lønsedler med min. 2 års interval, årsopgørelse
 • Studieudskrifter og kursusbeskrivelser for beståede kurser, du ønsker at vi skal tage med i betragtning for de 30 ECTS, der indgår i de faglige mindstekrav.

Tid og sted for undervisning

Hvert modul tilrettelægges som blended learning med enkelte hele fremmødedage suppleret med virtuelle aftenmøder hver anden uge i et fælles digitalt læringsrum. Hertil kommer rene e-læringsaktiviteter.

 

Undervisningen finder sted i Aalborg, Aarhus, Odense, Roskilde og København.

Fremmødedage for efterårsmodulerne 2020:

Algoritmer og datastrukturer (AU)Databaser og begrebsmodellering (AAU)
1. seminarOnsdag 9/9Fredag 11/9
2. seminarOnsdag 7/10Fredag 23/10
3. seminarOnsdag 4/11Fredag 20/11
4. seminarOnsdag 2/12-
EksamenOnsdag 16/12Fredag 11/12

Sådan søger du om optagelse

Ansøgning sker via Aarhus Universitets digitale ansøgningssystem DANS.

Vejledning til login til det digitale ansøgningssystem

Vejledning til at oprette en brugerprofil

Vejledning til opdatering af NemID

Sådan søger du om optagelse på en deltidsuddannelse via det digitale ansøgningssystem DANS

Når du søger om optagelse, skal du vedhæfte følgende bilag:

 • Uddannelsesbeviser: Bachelorbevis, kandidatbevis, pædagogikum-bevis, studentereksamensbevis i forhold dokumentation for Matematik B
 • Matematik B: Studentereksamensbevis, suppleringsbevis fra VUC/HF eller IKV-bevis fra VUC med fuld anerkendelse for at du har kvalifikationer, der svarer til matematik på B-niveau
 • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført kandidatuddannelse: Eks. ansættelseskontrakt, udtalelse fra arbejdsgiver, lønsedler med min. 2 års interval, årsopgørelse
 • Studieudskrifter og kursusbeskrivelser for beståede kurser, du ønsker at vi skal tage med i betragtning for de 30 ECTS, der indgår i de faglige mindstekrav.

Læs mere om adgangskravene i afsnittet ovenfor.

Hvis du har problemer med at søge via DANS kan du kontakte supporten via hjælpeformular eller på telefon 87150777. Telefonen er åben: Mandag-torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 9-14.

4-6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid inden du får svar.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er 1200 kr. pr. ECTS og dermed 72.000 kr. for hele uddannelsen.

Udgifter til undervisningsmateriale: Ca. 1.500 kr. pr. semester 

Deltagerbetalingen opkræves i rater forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Fakturaen sendes til din E-Boks.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registreret i vores system.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i den periode, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen.

Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms og omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Returbetaling og ændringer af indskrivning

Hvis du ønsker at afmelde dig, efter undervisningen er begyndt, kan du ikke få deltagerbetalingen refunderet. Hvis afmeldingen sker før undervisningens start, kan du få deltagerbetalingen refunderet. 

Efter ansøgningsfristens udløb er det ikke muligt at foretage ændringer i indskrivningen, fx fra en disciplin til en anden.

For at Efter- og Videreuddannelse kan registrere din afmelding, skal den sendes skriftligt til evu.nat-tech@au.dk. Husk at oplyse navn, studienummer og hvilke(t) fag du ønsker at afmelde samt dine eller din arbejdsgivers bankoplysninger, så vi kan refundere deltagerbetalingen.

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til den gældende studieordning for Master i informatikundervisning (2020) 

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.