Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Master i informatikundervisning

Masteruddannelsen er målrettet gymnasielærere med en baggrund indenfor et andet gymnasiefag, der vil opkvalificeres med den nyeste viden inden for informatikundervisning.

Beskrivelse af uddannelsen

Masteruddannelsen i informatikundervisning er en forskningsbaseret uddannelse, der med udgangspunkt i den adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring indeholder videregående studier inden for informatik. Masteruddannelsen sigter mod at opbygge faglig kompetence hos danske gymnasielærere til at undervise i faget informatik. Uddannelsen dækker det obligatoriske kernestof for de faglige mindstekrav f.eks. programmering, systemarkitektur, datastrukturer m.v. med henblik på videreformidling i gymnasieskolen.

Masteruddannelsen er et samarbejde mellem seks danske universiteter:

 • Aalborg Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Københavns Universitet
 • Roskilde Universitet
 • IT-Universitetet i København
 • Aarhus Universitet

Masteruddannelsen kan tages som en hel uddannelse (60 ECTS) eller som enkelte moduler (5-10 ECTS).

Målgruppe

Masteruddannelsen retter sig specifikt mod gymnasielærere, der allerede underviser i ét eller flere af gymnasieskolens fagrækker, og som ønsker at opnå undervisningskompetence i informatik. Uddannelsen retter sig dermed mod gymnasielærere, der har brug for opkvalificering. Uddannelsen har ikke til formål at uddanne gymnasielærere, men derimod at opkvalificere gymnasielærere.

Kandidater med en ikke-naturvidenskabelig kandidateksamen kan have behov for at supplere uddannelsen med op til 30 ECTS for at opnå faglig kompetence til at undervise i Informatik. 

Uddannelsens opbygning og forløb

Uddannelsen er opbygget med henblik på primært at skulle dække det obligatoriske kernestof (60 ECTS), der indgår i det faglige mindstekrav for undervisning i faget informatik i gymnasieskolen.

Uddannelsen vil blive tilrettelagt under hensyntagen til, at deltagerne overvejende har beskæftigelse som gymnasielærere ved siden af uddannelsen. Der planlægges en fleksibel struktur, der tillader at deltagerne tager 10-15 ECTS pr. semester.

Uddannelsens kurser udbydes af AU i et nationalt samarbejde mellem AU, AAU, SDU, ITU, KU og RUC, således at hvert universitet bidrager med 5-15 ECTS. Kurserne vil generelt have et stort fokus på integration af didaktiske emner sammen med faglig dybde.

Da Introduktion til Programmering er en forudsætning for alle andre kurser på masteren, anbefales det at dette gennemføres som første kursus på masteren.

Udbudsplan (med forbehold for ændringer):

2021

KursusbeskrivelsePeriodeECTS-vægtUndervisningstedForudsætning
Introduktion til ProgrammeringForår10Aarhus UniversitetIngen
Systemarkitektur og IT-sikkerhed /  System Architecture and IT Security Forår5Syddansk UniversitetIntroduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Digital design og designprocesser Forår5Syddansk UniversitetIntroduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Algoritmer og datastrukturerEfterår5Aarhus UniversitetIntroduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Databaser og begrebsmodelleringEfterår5Aalborg UniversitetIntroduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Valgfagsblok:
Advanced User Experience
Efterår5Roskilde UniversitetIntroduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering

2022

KursusbeskrivelsePeriodeECTS-vægtUndervisningstedForudsætning
Introduktion til programmeringForår10Aarhus UniversitetIngen
Dataanalyse og Machine LearningForår5Københavns UniversitetIntroduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Digital design og designprocesser Forår5Syddansk UniversitetIntroduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering

Valgfagsblok:

Design & læring med fysisk computing

Forår5Syddansk UniversitetKurset Digital design og Designprocesser (Senest samtidigt)

Interaktionsdesign og -teknologier

Efterår5Aarhus UniversitetIntroduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering 

2023

KursusbeskrivelsePeriodeECTS-vægtUndervisningstedForudsætning
Introduktion til ProgrammeringForår10Aarhus UniversitetIngen
Systemarkitektur og IT-sikkerhed /  System Architecture and IT Security Forår5Syddansk UniversitetIntroduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering

Kursusoversigt

I studieordningen for Masteruddannelsen i Informatikundervisning kan du læse de enkelte kursusbeskrivelse samt se et studiediagram som illustrerer progression på uddannelsen.

Introduktion til Programmering 10 ECTS

Kurset omfatter grundlæggende programmeringsbegreber og teknikker til systematisk konstruktion af simple programmer. Et større programmeringsprojekt.

Digital design og designprocesser, 5 ECTS

Kurset beskæftiger sig med, hvordan mennesker bruger teknologi, og især it-systemer. I kurset vil du lære at forstå interaktion teoretisk, æstetisk og etisk, og du lærer praktiske teknikker til at konstruere fysiske it-systemer (”computational things”) med brugerinvolvering, prototyper og co-design.

Algoritmer og datastrukturer, 5 ECTS

Kurset dækker præsentation og anvendelse af basale algoritmer og datastrukturer (f.eks. lister, stakke, køer, træer, grafer, søgning, sortering), samt analyse og sammenligning af tid og pladsforbrug for disse for at kunne vælge den bedste løsning til en given anvendelse.

Databaser og begrebsmodellering, 5 ECTS

Kurset omfatter metoder til modellering af data fra den virkelige verden, så de effektivt kan lagres, fremsøges, og klargøres til analyse.

Interaktionsdesign og -teknologier, 5 ECTS

Her gennemgås metoder og principper for design af moderne interaktionsteknikker på gængse web og mobile platforme, herunder fysiske it-produkter, inklusive basal prototyping af fysiske grænseflader med simple sensorer og aktuatorer.

Systemarkitektur og it-sikkerhed, 5 ECTS

Kurset omfatter de basale begreber relateret til computersystemer, herunder begreber fra computerarkitektur, operativsystemer, computernetværk og distribuerede systemer. Der dækkes også fundamentale begreber relateret til anvendelser af kryptografi samt IT-sikkerhed og ”privacy”.  Endvidere dækkes en præsentation og sammenligning af løsninger på sikkerhedsproblemer.

Dataanalyse og Machine Learning, 5 ECTS

Kurset omfatter basale metoder og værktøjer til machine learning og visuel analyse på standard platforme med tilgængelige, åbne data sæt. Herunder diskuteres også problemstillinger vedrørende dataoprensning, balanceret træning af Machine Learning algoritmer samt principper for hvordan resultater kan gøres forklarlige f.eks. gennem visualisering.    

Masterprojekt, 15 ECTS, herunder træning i elementer af softwareudvikling og projektorganisering: Ved udarbejdelse af masterprojektet skal den studerende demonstrere fortrolighed med almindelige principper for videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier herunder teknikker til softwareudvikling, databehandling, interaktionsdesign og projektorganisering til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger i relation til informationsteknologier.

Vi vil løbende vurdere, hvornår vi starter udbud af masterprojekt (15 ECTS).

Adgangskrav og dokumentationskrav

For at kunne blive optaget på masteruddannelsen i informatikundervisning kræves:

 • Faglig kompetence inden for mindst et fag i gymnasieskolens fagrække ifølge Gymnasielovens §56 stk. 1-4, samt

 • Matematik på mindst B niveau, samt

 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende kandidatuddannelse.
 • Herudover er det et krav, at du har bestået mindst 30 ECTS, der kan indgå i de faglige mindstekrav for faget Informatik, som beskrevet af ministeriet (se afsnit 3.7 i bilag).

Specifikt for kandidater med en naturvidenskabelig kandidateksamen er det yderligere et krav, at disse 30 ECTS skal være fordelt med 10-20 ECTS breddestof, inklusive 5 ECTS fagdidaktik og 5 ECTS videnskabsteori, og 10-20 ECTS dybdestof for at sikre, at kandidaten efter endt masteruddannelse vil have opnået faglig kompetence til at undervise i Informatik i gymnasieskolen.

Kandidater som kun delvist opfylder de faglige mindstekrav om fagdidaktik og videnskabsteori, kan efter vurdering pålægges at tage specifikke valgfag, således at kandidaten efter endt masteruddannelse vil have opnået faglig kompetence til at undervise i informatik i gymnasieskolen.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse, Nat-Tech Uddannelse for nærmere vejledning. Eller læse mere under 'Bliv klar til at søge'.

Medsend følgende dokumentation til din ansøgning:

 • Faglig kompetence: Bachelorbevis + kandidatbevis + pædagogikumbevis eller dokumentation for påbegyndt pædagogikum (vi skal kende dit hovedfag og hvilke fag du underviser i). Hvis undervisningskompetencen ikke kan dokumenteres via uddannelsesbeviser kombineret med et pædagogikumbevis, skal fagkonsulenten bekræfte at du har undervisningskompetence.
 • Matematik B: Studentereksamensbevis, suppleringsbevis fra VUC/HF eller IKV-bevis fra VUC med fuld anerkendelse for at du har kvalifikationer, der svarer til matematik på B-niveau. Vær opmærksom på, at vi ikke godtager beviser udstedt af egen arbejdsgiver. 
 • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført kandidatuddannelse: Eks. 2 stk. lønsedler med min. 2 års interval fra samme arbejdsgiver, ansættelseskontrakt, udtalelse fra arbejdsgiver.
 • Studieudskrifter og kursusbeskrivelser for beståede kurser, du ønsker at vi skal tage med i betragtning for de 30 ECTS, der indgår i de faglige mindstekrav. Supplér gerne med din egen skrivelse om, hvordan du mener, at du opfylder kravet. 

Tid og sted for undervisning

Hvert modul tilrettelægges som blended learning med hele fremmødedage suppleret med virtuelle aftenmøder hver anden uge i et fælles digitalt læringsrum. Hertil kommer rene e-læringsaktiviteter.

Undervisningen finder sted i Aalborg, Aarhus, Odense, Kolding, Roskilde og København, afhængigt af det enkelte kursus.

Fremmødedage for efterårsmodulerne 2021:

BEMÆRK: Tider for online sessioner på Algoritmer og Datastrukturer er ændret.

Algoritmer og Datastrukturer (AU)Databaser og Begrebsmodellering (AAU)Valgfagsblok: Advanced User Experience (RUC)
1. seminarFredag 10/9 Fredag 3/9Torsdag 9/9: 14-18
2. seminarTirsdag 14/9: Online 15-18Onsdag 15/9: Online 17-19Torsdag 16/9: 14-18
3. seminarTirsdag 21/9: Online 15-18Onsdag 29/9: Online 17-19Torsdag 23/9: 14-18
4. seminarTirsdag 28/9: Online 15-18Fredag 8/10Torsdag 30/9: 14-18
5. seminarFredag 15/10Onsdag 13/10: Online 17-19Torsdag 7/10: 14-18
6. seminarTirsdag 19/10: Online 15-18Onsdag 27/10: Online 17-19Torsdag 14/10: 14-18
7. seminarTirsdag 26/10: Online 15-18Fredag 5/11Torsdag 21/10: 14-18
8. seminarTirsdag 9/11: Online 15-18Onsdag 17/11: Online 17-19Torsdag 28/10: 14-18
9. seminarFredag 12/11Onsdag 1/12: Online 17-19Torsdag 4/11: 14-18
10. seminarTirsdag 16/11: Online 15-18-

Torsdag 10/11:

14-18

11. seminarTirsdag 23/11: Online 15-18--
12. seminarFredag 3/12--
EksamenFredag 17/12Fredag 10/12Kommer senere

Fremmødedage for forårsmodulerne 2022:

Med forbehold for tilføjelser af online sessioner eller mindre ændringer i planen. 

Introduktion til programmering (AU)Dataanalyse & machine learning (KU)Digital design & designprocesser (SDU)Valgfagsblok: Design & læring med fysisk computing (SDU)

1. seminar

Fredag 7/1: 9-17Fredag 11/2: 9-16Torsdag 10/2: 9-16Torsdag 24/2: 9-16
2. seminarFredag 21/1: 9-17Fredag 4/3: 9-16Torsdag 3/3: 9-16Torsdag 10/3: 9-16
3. seminarFredag 4/2: 9-17Fredag 8/4: 9-16Torsdag 24/3: 9-16Torsdag 31/3: 9-16
4. seminarFredag 18/2: 9-17

Fredag 29/4: 9-16

Torsdag 7/4: 9-16Torsdag 21/4: 9-16
5. seminarFredag 11/3: 9-17
6. seminarFredag 1/4: 9-17
7. seminarFredag 22/4: 9-17
8. seminarTorsdag 12/5: 9-17
Eksamen31/5 + 1/620/519/531/5

Mangler du de 30 ECTS inden for informatik?

Som anført under 'Adgangskrav og dokumentationskrav' kræver det 30 ECTS under de faglige mindstekrav for informatik at blive optaget. Herunder med yderligere krav for ansøgere med en naturvidenskabelig kandidateksamen.

Opfylder du endnu ikke det formelle krav om 30 ECTS indenfor informatik, er her anbefalinger til hvilke kurser, der bl.a. kan være gældende. Det er op til dig, hvilke kurser du ønsker at gennemføre, der kan leve op til de faglige mindstekrav. Men dette er anbefalinger. 

Bemærk: Læs særlige krav for ansøgere med naturvidenskabelig kandidateksamen under 'Adgangskrav og dokumentationskrav'

Kurser der kan indgå som adgangsgivende point:

Fundamentale begreber i informatikken (10 ECTS)

Efter kurset har den studerende kendskab til informatikkens fundamentale begreber og teoridannelse med henblik på at gennemføre gymnasiale undervisningsforløb i informatik. 

Kurset udbydes af IT-Universitet i efteråret 2022. 

Ansøgningsfrist i juni 2022. 

Læs om Fundamentale begreber i informatikken

Videnskabsteori for informatik (5 ECTS)

Kurset dækker de videnskabsteoretiske dele af den fagpakke, der giver undervisningskompetence i informatikfaget i gymnasieskolen. Kurset vil beskæftige sig med både videnskabsteoretiske, juridiske og etiske emner af relevans for informatikfaget, og vil undersøge og diskutere den rolle informatik og datalogi spiller i det offentlige rum. 

Kurset udbydes af Københavns Universitet, som sommerkursus.

Ansøgningsfrist i april 2022. 

Læs om Videnskabsteori for informatik

Informatikkens fagdidaktik (5 ECTS)

Informatikkens fagdidaktik indeholder basal viden og teknikker til at strukturere og sammensætte undervisningsforløb mhp. brug i informatikundervisning, samt didaktiske principper for udvikling og sammensætning af undervisningsmaterialer, aktiviteter og evaluering.

Kurset udbydes af Aarhus Universitet på sidefaget i Informatik i foråret 2022.

Læs om kurset Informatikkens fagdidaktik. Bemærk: Kurset skal søges via tompladsordningen

____

Har du spørgsmål til om kurser, der ikke er anført ovenfor, kan være gældende som adgangsgivende ECTS-point kan du kontakte faglig koordinator Ida Christine Andersen via ica@cs.au.dk

Sådan søger du om optagelse

Ansøgning sker via Aarhus Universitets digitale ansøgningssystem DANS.

Vejledning til login til det digitale ansøgningssystem

Vejledning til at oprette en brugerprofil

Vejledning til opdatering af NemID

Sådan søger du om optagelse på en deltidsuddannelse via det digitale ansøgningssystem DANS

Når du søger om optagelse, skal du vedhæfte følgende bilag:

 • Faglig kompetence: Bachelorbevis + kandidatbevis + pædagogikumbevis eller dokumentation for påbegyndt pædagogikum (vi skal kende dit hovedfag og hvilke fag du underviser i). Hvis undervisningskompetencen ikke kan dokumenteres via uddannelsesbeviser kombineret med et pædagogikumbevis, skal fagkonsulenten bekræfte at du har undervisningskompetence.
 • Matematik B: Studentereksamensbevis, suppleringsbevis fra VUC/HF eller IKV-bevis fra VUC med fuld anerkendelse for at du har kvalifikationer, der svarer til matematik på B-niveau. Vær opmærksom på, at vi ikke godtager beviser udstedt af egen arbejdsgiver. 
 • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført kandidatuddannelse: Eks. ansættelseskontrakt, udtalelse fra arbejdsgiver, lønsedler med min. 2 års interval fra samme arbejdsgiver, årsopgørelse
 • Studieudskrifter og kursusbeskrivelser for beståede kurser, du ønsker at vi skal tage med i betragtning for de 30 ECTS, der indgår i de faglige mindstekrav.

Læs mere om adgangskravene i afsnittet ovenfor.

Hvis du har problemer med at søge via DANS kan du kontakte supporten via hjælpeformularen. Hvis du har behov for telefonisk support, er du velkommen til at oplyse dit telefonnummer i formularen. 

4-6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid inden du får svar.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er 1200 kr. pr. ECTS og dermed 72.000 kr. for hele uddannelsen.

Udgifter til undervisningsmateriale: Ca. 1.500 kr. pr. semester 

Deltagerbetalingen opkræves i rater forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Fakturaen sendes til din E-Boks.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registreret i vores system.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i den periode, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen.

Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms og omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Returbetaling og ændringer af indskrivning

Hvis du ønsker at afmelde dig, efter undervisningen er begyndt, kan du ikke få deltagerbetalingen refunderet. Hvis afmeldingen sker før undervisningens start, kan du få deltagerbetalingen refunderet. 

Efter ansøgningsfristens udløb er det ikke muligt at foretage ændringer i indskrivningen, fx fra en disciplin til en anden.

For at Efter- og Videreuddannelse kan registrere din afmelding, skal den sendes skriftligt til evu.nat-tech@au.dk. Husk at oplyse navn, studienummer og hvilke(t) fag du ønsker at afmelde samt dine eller din arbejdsgivers bankoplysninger, så vi kan refundere deltagerbetalingen.

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til den gældende studieordning for Master i informatikundervisning (2020) 

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.