Aarhus Universitets segl

Master i informatikundervisning

Masteruddannelsen er målrettet gymnasielærere med en baggrund indenfor et andet gymnasiefag, der vil opkvalificeres med den nyeste viden inden for informatikundervisning.

Beskrivelse af uddannelsen

Masteruddannelsen i informatikundervisning er en forskningsbaseret uddannelse, der med udgangspunkt i den adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring indeholder videregående studier inden for informatik. Masteruddannelsen sigter mod at opbygge faglig kompetence hos danske gymnasielærere til at undervise i faget informatik. Uddannelsen dækker det obligatoriske kernestof for de faglige mindstekrav f.eks. programmering, systemarkitektur, datastrukturer m.v. med henblik på videreformidling i gymnasieskolen.

Masteruddannelsen er et samarbejde mellem seks danske universiteter:

 • Aalborg Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Københavns Universitet
 • Roskilde Universitet
 • IT-Universitetet i København
 • Aarhus Universitet

Masteruddannelsen kan tages som en hel uddannelse (60 ECTS) eller som enkelte moduler (5-10 ECTS).

Målgruppe

Masteruddannelsen retter sig specifikt mod gymnasielærere, der allerede underviser i ét eller flere af gymnasieskolens fagrækker, og som ønsker at opnå undervisningskompetence i informatik. Uddannelsen retter sig dermed mod gymnasielærere, der har brug for opkvalificering. Uddannelsen har ikke til formål at uddanne gymnasielærere, men derimod at opkvalificere gymnasielærere.

Masteruddannelsen er sammensat ud fra de faglige mindstekrav for informatik (Under punkt 3.7) og tilbyder kurser indenfor kernestoffet under de faglige mindstekrav. 

Kandidater med naturvidenskabelig kandidateksamen skal samlet opnå 90 ECTS indenfor informatikfagligheden for at leve op til de faglige mindstekrav. De 60 ECTS opfyldes af masteruddannelsen og de 30 ECTS af adgangskravet for at blive optaget på uddannelsen, herunder inkl. didaktik og videnskabsteori for informatik. 

Kandidater med en ikke-naturvidenskabelig kandidateksamen skal samlet opnå 120 ECTS for at leve op til de faglige mindstekrav og kan udover ovenstående derfor have behov for at supplere uddannelsen med op til 30 ECTS for at opnå faglig kompetence efter end masteruddannelse. For denne målgruppe er det derfor ikke et krav at didaktik og videnskabsteori for informatik indgår i de 30 ECTS adgangskrav, da der er mulighed for at læse disse kurser efter endt masteruddannelse. 

Læs mere under 'Adgangskrav og dokumenationskrav'.

Uddannelsens opbygning og forløb

Uddannelsen er opbygget med henblik på primært at skulle dække det obligatoriske kernestof (60 ECTS), der indgår i det faglige mindstekrav for undervisning i faget informatik i gymnasieskolen.

Uddannelsen vil blive tilrettelagt under hensyntagen til, at deltagerne overvejende har beskæftigelse som gymnasielærere ved siden af uddannelsen. Der planlægges en fleksibel struktur, der tillader at deltagerne tager 10-15 ECTS pr. semester.

Uddannelsens kurser udbydes af AU i et nationalt samarbejde mellem AU, AAU, SDU, ITU, KU og RUC, således at hvert universitet bidrager med 5-15 ECTS. Kurserne vil generelt have et stort fokus på integration af didaktiske emner sammen med faglig dybde.

Da Introduktion til Programmering er en forudsætning for alle andre kurser på masteren, anbefales det at dette gennemføres som første kursus på masteren.

Udbudsplan (med forbehold for ændringer):

2022

Kursusbeskrivelse Periode ECTS-vægt Undervisningsted Forudsætning
Introduktion til programmering Forår 10 Aarhus Universitet Ingen
Dataanalyse og Machine Learning Forår 5 Københavns Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Digital design og designprocesser Forår 5 Syddansk Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering

Valgfagsblok:

Design & læring med fysisk computing

Forår 5 Syddansk Universitet Kurset Digital design og Designprocesser (Senest samtidigt)

Interaktionsdesign og -teknologier

Efterår 5 Aarhus Universitet

Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering 

Algoritmer og Datastrukturer Efterår 5 Aarhus Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering 
Databaser og begrebsmodellering Efterår 5 Aalborg Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering 

2023

Kursusbeskrivelse Periode ECTS-vægt Undervisningsted Forudsætning
Introduktion til Programmering Forår 10 Aarhus Universitet Ingen
Systemarkitektur og IT-sikkerhed /  System Architecture and IT Security Forår 5 Syddansk Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Digital Design og Designprocesser Forår 5 Syddansk Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Dataanalyse og Machine Learning Forår 5 Københavns Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Valgfagsblok: Videnskabsteori og etik for informatik Forår 5 Aarhus Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Algoritmer og Datastrukturer Efterår 5 Aarhus Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Databaser og begrebsmodellering Efterår 5 Aalborg Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Interaktionsdesign og -teknologier Efterår 5 Aarhus Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Masterprojekt Efterår 15 Valgfri vejleder Alle andre kurser svarende til 45 ECTS på Master i informatikundervisning

2024

Kursusbeskrivelse Periode ECTS-vægt Undervisningsted Forudsætning
Introduktion til Programmering Forår 10 Aarhus Universitet Ingen
Systemarkitektur og IT-sikkerhed /  System Architecture and IT Security Forår 5 Syddansk Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Digital Design og Designprocesser Forår 5 Syddansk Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Valgfagsblok: Design & Læring med fysisk computing Forår 5 Syddansk Universitet Digital design og designprocesser, senest sideløbende
Dataanalyse og Machine Learning Forår 5 Københavns Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Masterprojekt Forår 15 Aarhus Universitet Alle andre kurser svarende til 45 ECTS på Master i informatikundervisning
Algoritmer og Datastrukturer Efterår 5 Aarhus Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Databaser og begrebsmodellering Efterår 5 Aalborg Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Interaktionsdesign og -teknologier Efterår 5 Aarhus Universitet Introduktion til Programmering eller tilsvarende kursus i programmering
Masterprojekt Efterår 15 Valgfri vejleder Alle andre kurser svarende til 45 ECTS på Master i informatikundervisning

Kursusoversigt

I studieordningen for Masteruddannelsen i Informatikundervisning kan du læse de enkelte kursusbeskrivelse samt se et studiediagram som illustrerer progression på uddannelsen.

Introduktion til Programmering 10 ECTS

Kurset omfatter grundlæggende programmeringsbegreber og teknikker til systematisk konstruktion af simple programmer. Et større programmeringsprojekt.

Digital design og designprocesser, 5 ECTS

Kurset beskæftiger sig med, hvordan mennesker bruger teknologi, og især it-systemer. I kurset vil du lære at forstå interaktion teoretisk, æstetisk og etisk, og du lærer praktiske teknikker til at konstruere fysiske it-systemer (”computational things”) med brugerinvolvering, prototyper og co-design.

Algoritmer og datastrukturer, 5 ECTS

Kurset dækker præsentation og anvendelse af basale algoritmer og datastrukturer (f.eks. lister, stakke, køer, træer, grafer, søgning, sortering), samt analyse og sammenligning af tid og pladsforbrug for disse for at kunne vælge den bedste løsning til en given anvendelse.

Databaser og begrebsmodellering, 5 ECTS

Kurset omfatter metoder til modellering af data fra den virkelige verden, så de effektivt kan lagres, fremsøges, og klargøres til analyse.

Interaktionsdesign og -teknologier, 5 ECTS

Her gennemgås metoder og principper for design af moderne interaktionsteknikker på gængse web og mobile platforme, herunder fysiske it-produkter, inklusive basal prototyping af fysiske grænseflader med simple sensorer og aktuatorer.

Systemarkitektur og it-sikkerhed, 5 ECTS

Kurset omfatter de basale begreber relateret til computersystemer, herunder begreber fra computerarkitektur, operativsystemer, computernetværk og distribuerede systemer. Der dækkes også fundamentale begreber relateret til anvendelser af kryptografi samt IT-sikkerhed og ”privacy”.  Endvidere dækkes en præsentation og sammenligning af løsninger på sikkerhedsproblemer.

Dataanalyse og Machine Learning, 5 ECTS

Kurset omfatter basale metoder og værktøjer til machine learning og visuel analyse på standard platforme med tilgængelige, åbne data sæt. Herunder diskuteres også problemstillinger vedrørende dataoprensning, balanceret træning af Machine Learning algoritmer samt principper for hvordan resultater kan gøres forklarlige f.eks. gennem visualisering.    

Masterprojekt, 15 ECTS, herunder træning i elementer af softwareudvikling og projektorganisering: Ved udarbejdelse af masterprojektet skal den studerende demonstrere fortrolighed med almindelige principper for videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier herunder teknikker til softwareudvikling, databehandling, interaktionsdesign og projektorganisering til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger i relation til informationsteknologier.

Vi vil løbende vurdere, hvornår vi starter udbud af masterprojekt (15 ECTS). Vil du igang med planlægningen af eller starte op på dit masterprojekt, skal du sende en mail til miu@cs.au.dk 

Adgangskrav og dokumentationskrav

For at kunne blive optaget på masteruddannelsen i informatikundervisning kræves:

 • Faglig kompetence inden for mindst et fag i gymnasieskolens fagrække ifølge Gymnasielovens §56 stk. 1-4, samt

 • Matematik på mindst B niveau, samt

 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende kandidatuddannelse. Med relevant erhvervserfaring menes undervisning på gymnasiale uddannelser eller erfaring fra tilsvarende ansættelser med fokus på formidling og anvendelse af informatik.
 • Herudover er det et krav, at du har bestået mindst 30 ECTS, der kan indgå i de faglige mindstekrav for faget Informatik, som beskrevet af ministeriet (Se punkt 3.7).

Specifikt for kandidater med en naturvidenskabelig kandidateksamen er det yderligere et krav, at disse 30 ECTS skal være fordelt med 10-20 ECTS breddestof, inklusive 5 ECTS fagdidaktik og 5 ECTS videnskabsteori, og 10-20 ECTS dybdestof for at sikre, at kandidaten efter endt masteruddannelse vil have opnået faglig kompetence til at undervise i Informatik i gymnasieskolen.

Kandidater som kun delvist opfylder de faglige mindstekrav om fagdidaktik og videnskabsteori, kan efter vurdering pålægges at tage specifikke valgfag, således at kandidaten efter endt masteruddannelse vil have opnået faglig kompetence til at undervise i informatik i gymnasieskolen.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse, Nat-Tech Uddannelse for nærmere vejledning. Eller læse mere under 'Bliv klar til at søge'.

Medsend følgende dokumentation til din ansøgning:

 • Faglig kompetence: Bachelorbevis + kandidatbevis + pædagogikumbevis eller dokumentation for påbegyndt pædagogikum (vi skal kende dit hovedfag og hvilke fag du underviser i). Hvis undervisningskompetencen ikke kan dokumenteres via uddannelsesbeviser kombineret med et pædagogikumbevis, skal fagkonsulenten bekræfte at du har undervisningskompetence.
 • Matematik B: Studentereksamensbevis, suppleringsbevis fra VUC/HF eller IKV-bevis fra VUC med fuld anerkendelse for at du har kvalifikationer, der svarer til matematik på B-niveau. Vær opmærksom på, at vi ikke godtager beviser udstedt af egen arbejdsgiver. 
 • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført kandidatuddannelse: Eks. 2 stk. lønsedler med min. 2 års interval fra samme arbejdsgiver, ansættelseskontrakt, udtalelse fra arbejdsgiver.
 • Studieudskrifter og kursusbeskrivelser for beståede kurser, du ønsker at vi skal tage med i betragtning for de 30 ECTS, der indgår i de faglige mindstekrav. Supplér gerne med din egen skrivelse om, hvordan du mener, at du opfylder kravet. 

Tid og sted for undervisning

Hvert modul tilrettelægges som blended learning med hele fremmødedage suppleret med virtuelle aftenmøder hver anden uge i et fælles digitalt læringsrum. Hertil kommer rene e-læringsaktiviteter.

Undervisningen finder sted i Aalborg, Aarhus, Odense, Kolding, Roskilde og København, afhængigt af det enkelte kursus.

Fremmødedage for efterårsmodulerne 2022:

Med forbehold for mindre ændringer. 

Interaktionsdesign- og teknologier (AU) Databaser og begrebsmodellering (AAU) Atgoritmer og Datastrukturer (AU)
1. seminar Torsdag 1/9: 9-16 Mandag 5/9: 9-16 Fredag 2/9: 9-16
2. seminar Online session: 8/9 kl. 15-17 Online session: 19/9 kl. 17-19 Online session: 9/9 kl. 15-17
3. seminar Torsdag 29/9: 9-16 Mandag 3/10: 9-16 Online session: 16/9 kl. 15-17
4. seminar Online session: 6/10 kl. 15-17 Online session: 24/10 kl. 17-19 Online session: 23/9 kl. 15-17
5. seminar Torsdag 27/10: 9-16 Mandag 7/11: 9-16 Fredag 30/9: 9-16
6. seminar Online session: 10/11 kl. 15-17 Online session: 14/11 kl. 17-19 Online session: 7/10 kl. 15-17
7. seminar Torsdag 24/11: 9-16 Online session: 21/11 kl. 17-19 Online session: 14/10 kl. 15-17
8. seminar Online session: 8/12 kl. 15-17 Online session: 5/12 kl. 17-19 Online session: 28/10 kl. 15-17
9. seminar Fredag 4/11: 9-16
10. seminar Online session: 11/11 kl. 15-17
11. seminar Fredag 2/12: 9-16
Eksamen 15/12  12/12 kl. 11-14 9/12 

Fremmødedage for forårsmodulerne 2023:

Med forbehold for mindre ændringer. 

Introduktion til programmering (AU) og Digital Design og Designprocesser (SDU) er desværre AFLYST pga. for få tilmeldinger.

Dataanalyse og Machine Learning (KU) Valgfag: Videnskabsteori og etik i informatik (AU)  System Architecture and IT Security (SDU)
1. seminar 24. februar 9-16  Online session: 8. februar 14-17 Online session: Tirsdag d. 7/2 kl. 15-18
2. seminar 17. marts 9-16  Online session: 22. februar 14-17 Online session: Tirsdag d. 21/2 kl. 15-18
3. seminar 14. april 9-16  Online session: 8. marts 14-17 Mandag d. 27/2 kl. 8-16
4. seminar 12. maj 9-16  Online session: 22. marts 14-17 Online session: Tirsdag d. 14/3 kl. 15-18
5. seminar Tidspunkt for online sessioner meldes ud snarest muligt. Online session: 12. april 14-17 Online session: Tirsdag d. 28/3 kl. 15-18
6. seminar Online session: 26. april 14-17 Online session: Tirsdag d. 11/4 kl. 15-18
7. seminar Online session: 10. maj 14-17 Mandag d. 24/4 kl. 8-16
8. seminar Udover online sessioner er der forelæsninger, der er optaget på video. Online session: Tirsdag d. 9/5 kl. 15-18
9. seminar Mandag d. 15/5 kl. 8-16
Online session: Tirsdag d. 23/5 kl. 15-18
Eksamen Se kursusbeskrivelsen

Mangler du de 30 ECTS inden for informatik?

Som anført under 'Adgangskrav og dokumentationskrav' kræver det 30 ECTS under de faglige mindstekrav for informatik at blive optaget. Herunder med yderligere krav for ansøgere med en naturvidenskabelig kandidateksamen.

Opfylder du endnu ikke det formelle krav om 30 ECTS indenfor informatik, er her anbefalinger til hvilke kurser, der bl.a. kan være gældende. Det er op til dig, hvilke kurser du ønsker at gennemføre, der kan leve op til de faglige mindstekrav. Men dette er anbefalinger. 

Bemærk: Læs særlige krav for ansøgere med naturvidenskabelig kandidateksamen under 'Adgangskrav og dokumentationskrav'

Kurser der kan indgå som adgangsgivende point:

Digital teknologiforståelse for gymnasielærere  (10 ECTS)

Digital teknologiforståelse for gymnasielærere er et bredt introducerende kursus for gymnasielærere, der kan følges af alle gymnasielærere, uansat faglighed. Efter kurset har kursisten kendskab til informatik og digital teknologis fundamentale begreber og teoridannelse med henblik på at gennemføre gymnasiale undervisningsforløb i informatik. (Kurset har tidligere heddet 'Fundamentale begreber i informatik')

Kurset udbydes af IT-Universitet. 

Læs om Digital Teknologiforståelse for gymnasielærere

Videnskabsteori for informatik (5 ECTS)

Kurset dækker de videnskabsteoretiske dele af den fagpakke, der giver undervisningskompetence i informatikfaget i gymnasieskolen. Kurset vil beskæftige sig med både videnskabsteoretiske, juridiske og etiske emner af relevans for informatikfaget, og vil undersøge og diskutere den rolle informatik og datalogi spiller i det offentlige rum. 

Kurset udbydes af Københavns Universitet, som sommerkursus.

Ansøgningsfrist i april 2022. 

Læs om Videnskabsteori for informatik

Informatikkens fagdidaktik (5 ECTS)

Informatikkens fagdidaktik indeholder basal viden og teknikker til at strukturere og sammensætte undervisningsforløb mhp. brug i informatikundervisning, samt didaktiske principper for udvikling og sammensætning af undervisningsmaterialer, aktiviteter og evaluering.

Kurset udbydes af Aarhus Universitet på sidefaget i Informatik i foråret 2023.

Læs om kurset Informatikkens fagdidaktik. Bemærk: Kurset skal søges via tompladsordningen

____

Har du spørgsmål til om kurser, der ikke er anført ovenfor, kan være gældende som adgangsgivende ECTS-point eller brug for vejledning kan du kontakte faglig koordinator Ida Christine Andersen via miu@cs.au.dk

Sådan søger du om optagelse

Ansøgning sker via Aarhus Universitets digitale ansøgningssystem DANS.

Vejledning til login til det digitale ansøgningssystem

Vejledning til at oprette en brugerprofil

Vejledning til opdatering af NemID

Sådan søger du om optagelse på en deltidsuddannelse via det digitale ansøgningssystem DANS

Når du søger om optagelse, skal du vedhæfte følgende bilag:

 • Faglig kompetence: Bachelorbevis + kandidatbevis + pædagogikumbevis eller dokumentation for påbegyndt pædagogikum (vi skal kende dit hovedfag og hvilke fag du underviser i). Hvis undervisningskompetencen ikke kan dokumenteres via uddannelsesbeviser kombineret med et pædagogikumbevis, skal fagkonsulenten bekræfte at du har undervisningskompetence.
 • Matematik B: Studentereksamensbevis, suppleringsbevis fra VUC/HF eller IKV-bevis fra VUC med fuld anerkendelse for at du har kvalifikationer, der svarer til matematik på B-niveau. Vær opmærksom på, at vi ikke godtager beviser udstedt af egen arbejdsgiver. 
 • Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført kandidatuddannelse (med relevant erhvervserfaring menes undervisning på gymnasiale uddannelser eller erfaring fra tilsvarende ansættelser med fokus på formidling og anvendelse af informatik). Eks. ansættelseskontrakt, udtalelse fra arbejdsgiver, lønsedler med min. 2 års interval fra samme arbejdsgiver.
 • Studieudskrifter og kursusbeskrivelser for beståede kurser, du ønsker at vi skal tage med i betragtning for de 30 ECTS, der indgår i de faglige mindstekrav.

Læs mere om adgangskravene i afsnittet ovenfor.

Hvis du har problemer med at søge via DANS kan du kontakte supporten via hjælpeformularen. Hvis du har behov for telefonisk support, er du velkommen til at oplyse dit telefonnummer i formularen. 

4-6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du besked om, hvorvidt du er optaget. I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid inden du får svar.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er 1200 kr. pr. ECTS og dermed 72.000 kr. for hele uddannelsen.

Udgifter til undervisningsmateriale: Ca. 1.500 kr. pr. semester 

Deltagerbetalingen opkræves i rater forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Fakturaen sendes til din E-Boks.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registreret i vores system.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i den periode, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen.

Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms og omfatter ikke udgifter til undervisningsmaterialer.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Returbetaling og ændringer af indskrivning

Hvis du ønsker at afmelde dig, efter undervisningen er begyndt, kan du ikke få deltagerbetalingen refunderet. Hvis afmeldingen sker før undervisningens start, kan du få deltagerbetalingen refunderet. 

Efter ansøgningsfristens udløb er det ikke muligt at foretage ændringer i indskrivningen, fx fra en disciplin til en anden.

For at Efter- og Videreuddannelse kan registrere din afmelding, skal den sendes skriftligt til evu.nat-tech@au.dk. Husk at oplyse navn, studienummer og hvilke(t) fag du ønsker at afmelde samt dine eller din arbejdsgivers bankoplysninger, så vi kan refundere deltagerbetalingen.

Masterprojekt

Første masterprojekter starter op i E23. Læs kursusbeskrivelsen her: Masterprojekt i informatikundervisning

Send gerne en mail til miu@cs.au.dk hvis du vil starte på at planlægge dit masterprojekt, og få vejledning i hvordan du opfylder kravene for at starte på projektet.

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til den gældende studieordning for Master i informatikundervisning (2020) 

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.