Aarhus Universitets segl

Publikationer

2022

Krog, S.L. (2022). Når diskursen om "den gode elev" påvirker, hvordan elever med ordblindhed kan positionere sig og deltage i klasserummet. Læsepædagogen nr.3 (2022). Artikel Læsepædagogen nr.3 2022

Ottosen, H. F., Bønnerup, K. H., Weed, E., & Parrila, R. (2022). Identifying dyslexia at the university: Assessing phonological coding is not enough. Annals of Dyslexia, 10.03.2022. https://doi.org/10.1007/s11881-021-00247-9

2021

Thingholm, H.B. (2021). At være studerende. I Mellon, K.: Guide til et godt studieliv. Dansk Psykologisk Forlag A/S, 2021. s. 15-28.

Shor, R., Avshalom, S., Kappel, R.K., Lapidot, Y., Keisar, V.S. (2021). The challenges of inclusion experienced by students with mental illness in universities: a comparative study between Denmark and Israel
International Journal of Inclusive Education https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13603116.2021.1946724

Jensen, L.S., Pedersen, A.S.B. (2021), "Allerede så ved jeg ikke engang, hvad det er, jeg skal læse" - strategisk læsning af akademiske tekster
Dansk Audiologopaedi
https://pure.au.dk/portal/da/publications/allerede-saa-ved-jeg-ikke-engang-hvad-det-er-jeg-skal-laese--strategisk-laesning-af-akademiske-tekster

2020

Thingholm, H.B. (2020). Didaktiske forståelsesdialoger. I Dysthe, O.; Kirkegaard, P.O.: Ness, I.J.: Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring, Klim, 2020. s. 347-366.

Thingholm, H.B. (2020). Metakognition. I Brodersen, P.: Didaktisk opslagsbog. Hans Reitzels Forlag, 2020. s. 201-208.

2019

Bønnerup, K. H., Pedersen, A. L. , Weed, E., & Parrila, R. (2019). Differences in the literacy skills of Danish dyslexic students in two types of higher education programmes.  Dyslexia. 2019; 1 17https://doi.org/10.1002/dys.1617 

Kold-Petersen, L., Pedersen, L. M. & Andersen, B. N. (2019). Udvikling, gennemførsel og evaluering af en studiestøttende indsats for studerende med grønlandsk sproglig og kulturel baggrund i videregående uddannelse i Region Midt.  Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitethttps://www.au.dk/fileadmin/user_upload/RSC/Afsluttende_rapport_Stoette_til_studerende_med_groenlandsk_baggrund.pdf

2017

Kappel, R. (2017). Sund frustration i pædagogikken. Kognition & Pædagogik. 2017;106

2016

Lerche, A.-S., Ramsdal, L. E. (2016). Inspiration til tilrettelæggelse af SPS på hold

Leth Pedersen, A., & Hjorth, K. (Eds.). (2016). Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder : Grundbog i lektiologisk pædagogik (1. udgave ed.). Kbh.: Hans Reitzel.

Lindgrén, S., Bønnerup, K. H., & Svensson, I. (2016). The NorDys network : A research and practice oriented nordic network focusing on reading and writing disabilities in higher education

Pedersen, H. F., Fusaroli, R., Lauridsen, L. L., & Parrila, R. (2016). Reading processes of university students with dyslexia - an examination of the relationship between oral reading and reading comprehension : Reading processes of students with dyslexia. Dyslexia, 22(4), 305-321. doi:10.1002/dys.1542

2015

Knudsen, M.P., & Pedersen, L.M. (2015). Er det mig, der er problemet? - En virksomhedsteoretisk analyse af studiemæssige vanskeligheder. Psyke & Logos. 2015;36,67-90.  Retrieved from: https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/23401/20442

2014

Leth Pedersen, A., & Bønnerup, K. H. (2014). Nyt lys over dyslektikeres staveudvikling. Dansk Audiologopædi, Årg. 50, nr. 1 (2014), 26-36.

Odgaard, R., Kongskov, L., & Arendal, E. (2014). Brugeroplevelser med it-støtte på videregående uddannelser : It-startpakken i et servicedesign perspektiv Retrieved from https://pure.au.dk/ws/files/82129285/Brugeroplevelser_med_it_st_tte_p_videreg_ende_uddannelser.pdf

2013

Nielsen, S. S. (2013). Mød op til undervisningen. Lav dine lektier. Accepter at det er hårdt. Rapport om 13 tosprogede studerendes oplevelser og erfaringer med at læse på Ingeniørhøjskolen, AU. Intern rapport, Rådgivnings- og støttecentret, AU.

2012

Bønnerup, K. H., Schmidt, M. W., & Leth Pedersen, A. (2012). Hvilke test skelner bedst mellem studerende med dysleksi og studerende uden dysleksi. Dansk Audiologopædi, Årg. 48, nr. 1 (2012), 12-19.

Arendal, E. (2012). Læse- og skriveteknologi - status og perspektiver. Viden Om Læsning, Nr. 11 (2012), 4-11.

Lauridsen, L. L. (2012). Læse-skrivevanskeligheder, veludviklet literacy og kreativitet ved studerende med dysleksi. Viden Om Læsning, Nr. 12 (2012), 53-58.

2011

Bønnerup, K. H., Schmidt, M. W., Leth Pedersen, A., & Aarhus Universitet. Rådgivnings- og Støttecentret. (2011). Pilotundersøgelse af udvalgte dysleksitest til studerende på videregående uddannelser. Rådgivnings- og Støttecentret, Aarhus Universitet.

2010

Thrysøe Justesen, H., Leth Pedersen, A., Aarhus Universitet. Rådgivnings- og Støttecentret, & Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (Eds.). (2010). I dysleksiens minefelt : Interviews med ordblinde akademikere om skolegang og studier Rådgivnings- og Støttecentret, Aarhus Universitet. Retrieved from: http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/uddannelse/raadgivningsogstoettecentret/publikationerfrarsc/uddannelse_rsc_20100913120039_i-dysleksiens-minefelt-3-udg.pdf

2006

Arendal, E. (2006). Ordblindes muligheder med it-hjælpemidler i vidensamfundet. Kognition & Pædagogik, Årg. 16, nr. 62 (2006), 56-66.

Arendal, E. (2006). Ordblindes muligheder med it-hjælpemidler i vidensamfundet. Kognition & Pædagogik, Årg. 16, nr. 62 (2006), 56-66.

Arendal, E., Kirk Jordansen, I., Høeg, M., & Hjælpemiddelinstituttet. (2006). Hjælpemidler til mennesker med ordblindhed. [Taastrup]: Hjælpemiddelinstituttet.

Leth Pedersen, A. (2006). Læsepædagogisk studiestøtte til dyslektikere på Aarhus Universitet. Dansk Audiologopædi, Årg. 42, nr. 4 (2006), 30-35 37-40 42-43.

Leth Pedersen, A., & Aarhus Universitet. Rådgivnings- og støttecentret. (2006). Studieeffektivitet og sproglige kompetencer : En analyse af studerende med anden sproglig og kulturel baggrund på Aarhus Universitet. Århus: Rådgivnings- og Støttecentret, Aarhus Universitet.