Aarhus Universitets segl

Studielivsmodellen

På Rådgivnings- og støttecentret (RSC) på Aarhus Universitet arbejder vi med at støtte studerende med funktionsnedsættelser, herunder studerende med psykiske eller neurologiske funktionsnedsættelser og studerende med dysleksi.

Som studerende med en funktionsnedsættelse kan man opleve forskellige vanskeligheder i mødet med studielivet. På RSC danner studielivsmodellen udgangspunkt for det studiestøttende arbejde. Modellen bruges til at strukturere vores undersøgelse af de studiemæssige krav, som den studerende står over for, og af den studerendes vanskeligheder, ressourcer og ambitioner i relation til studielivet. Desuden bruges modellen til at målsætte og vælge indsatser ift. det studiestøttende arbejde.    

I denne tekst kan du læse en nærmere beskrivelse af studielivsmodellen

Studielivsmodellen handout