Aarhus Universitets segl

Inspirationsmateriale til fagprofessionelles arbejde med specialpædagogisk støtte

Formålet med inspirationsmaterialet

Inspirationsmaterialet er tænkt som en praksisnær håndbog til arbejdet med SPS til elever med psykiske funktionsnedsættelser i ungdomsuddannelserne.

Inspirationsmaterialet indeholder en række udvalgte indsatser og tiltag samt konkrete skabeloner, der kan tages direkte i brug for at opkvalificere og øge handlemuligheder inden for SPS-praksis, og derigennem øge udbyttet af SPS-ordningen for elever med psykiske funktionsnedsættelser på ungdomsuddannelserne.

Temaer

Opbygningen af materialet er opdelt i de tre temaer: Opsporing og afdækning af støttebehov, kobling mellem individuel støtte og almen undervisning og strategi med SPS i forbindelse med praktik. Brug knapperne til højre for at læse mere om de enkelte emner. Indholdet vil være praksisnært og sætter fokus på særlige opmærksomhedspunkter. Der vil desuden være links til skabeloner, som man kan downloade og bruge frit.