Find

Uddannelsestilbud

Emne

Alfabetisk

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Er du optaget som studerende på et efter- og videreuddannelsestilbud på Aarhus Universitet i efteråret 2015 kan du under 'Praktiske oplysninger' finde en lang række praktiske oplysninger om

Bemærk: Hovedtelefonnummeret 87152805 er lukket, ligesom hovedmailadressen evu@au.dk er lukket

AKTUELT

Driftsforstyrrelser på Blackboard

Der kan forekomme driftsforstyrrelser på Blackboard i weekenden d. 14.-15. november.

Nyt om supplerende aktivitet som enkeltfag

Er du tompladsstuderende med henblik på at bruge enkeltfagene som supplering, eller søger du om enkeltfag til foråret/efteråret 2015 med supplering som formål, skal du være opmærksom på, at der er vedtaget en overgangsordning, der betyder, at du kan supplere din bacheloruddannelse med enkeltfag for at kvalificere dig til optagelse på en kandidatuddannelse. Som en del af overgangsordningen er der mulighed for fritagelse for deltagerbetaling med tilbagevirkende kraft for efteråret 2014.

OPTAGELSE TIL FORÅRET 2016

Du finder oversigterne over vores uddannelser ved at bruge søgemulighederne herover eller i menuen til venstre. Ansøgningsskemaerne er tilgængelige under de enkelte uddannelser. Kontakt Efter- og Videreuddannelse på det relevante fakultet for at forhøre dig om ansøgningsproceduren. Du kan finde kontaktoplysninger her:

  • Find Efter- Og videreuddannelses kontaktoplysninger
  • Ansøgningsfristen er forlænget til d. 17. november for uddannelser med ansøgningsfrist d. 15. november, som søges via DANS. Grundet driftsforstyrrelser i vores IT-systemer, vil DANS ikke være tilgængeligt i weekenden d. 14.-15. november.

KORTE KURSER

Institut for Bioscience udbyder korte kurser, som især retter sig mod

ARTS udbyder flere korte kurser for undervisere, med særligt fokus på klasseledelse og digital læring

Kontakt ST Studier

Efter- og Videreuddannelse, ST Studier
Fakultetet Science and Technology
Katrinebjergvej 89 F, Bygning 5128
8200 Aarhus N
Tlf.: 8715 2821
E-mail: evu.st@au.dk

Kontakt HE Studier

Efter- og Videreuddannelse, HE Studier
Vennelyst Boulevard 9
8200 Aarhus C
Tlf.: 8715 2657
E-mail: evu.health@au.dk

Kontakt Aarhus BSS

Aarhus BSS Executive
Aarhus Universitet
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V
Tlf.: 8715 3756
E-mail: executive.bss@au.dk 

Kontakt DPU Masterstudiecenter

Masterstudiecentret
Tuborgvej 164, Bygning A, Lok. 103
2400 København NV
Tlf.: 8716 1320
E-mail: master@dpu.dk

Masterstudiecentrets åbningstider:
Mandag-fredag 10-14

Kontakt Arts Studier

Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
8000 Aarhus C
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk

Telefontid: Hverdage 10-13.
Mails besvares dagligt.

Er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig?

Se kontaktoplysninger under den uddannelse, du er interesseret i.

Om efter- og videreuddannelse
Kompetencegivende uddannelse, undervisningsformer, støttemuligheder

Praktiske oplysninger
Adgangskrav, ansøgning, eksamen, deltagerbetaling

FAQ
Ofte stillede spørgsmål

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 23.11.2015